Xəbərlər

BP AGT-nin son mətbuat açıqlamaları, biznes əməliyyatları barədə məlumatları, çıxışlar və məqalələr ilə tanış olun.

"Şahdəniz Alfa" platforması. İnsanlar və sistemlərin biri–birini tamamladığı obyekt
Bugün, bütün dünyanın diqqəti Şahdəniz layihəsinin 2-ci mərhələsi üzərində cəmləndiyi bir vaxtda mövcud "Şahdəniz Alfa" platforması tam gücü ilə işləməyə davam edir. Həmin dəniz platformasında gündəlik 966 milyon kub fut qaz hasil edilir. O, 500 gündən çox dayandırılmadan fasiləsiz işləmiş və həmin müddətdə əməyin təhlükəsizliyi baxımından heç bir mühüm problem baş verməmişdir.

"Şahdəniz Alfa" platforması barədə məqaləni oxu