პუბლიკაციები და ანგარიშები

ჩვენი საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით საქართველოში BP-ის მდგრადი განვითარების ანგარიშს, რომელიც ყოველწლიურად ვაქვეყნებთ მოცემულ გვერდზე.

BP საქართველოში მდგრადი განვითარების ანგარიში

ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა

2014

2013

2012

სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის გაფართოების პროექტის ბსგზშ

SCPX ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საბოლოო ანგარიში

დანართი A

დანართები B-E

დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ცვლილებების პროექტის ბსგზშ

დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ცვლილებების პროექტი, საქართველო

დანართები

ბუნებრივი და სოციალური გარემოს ფონური მდგომარეობის ანგარიში

პრეს რელიზები

2017 წლის 6 მარტი
2015 წლის აგვისტო
2015 წლის 23 ივნისი

2013 წლის დეკემბერი
2012 წლის აგვისტო
2010 წლის 20 სექტემბერი

ანგარიშები და ხელშეკრულებები