Stowarzyszenie SIEMACHA

Organizacja obywatelska posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza osoby, które inspirowane chrześcijańskim systemem wartości lub z jakichkolwiek innych szlachetnych powodów, pragną pomagać dzieciom i młodzieży poszukującym wsparcia, pomocy i opieki.

Stowarzyszenie tworzy spójny system wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin: prowadzi dzienne i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnictwo i terapię (Krakowski Instytut Psychoterapii), organizuje różnorodne zajęcia sportowe (Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie). 

Stowarzyszenie realizuje projekty społeczne nastawione na młodzież oraz szkoli wychowawców i pracowników socjalnych. Współpracuje z administracją publiczną, sektorem pozarządowym, przedsiębiorcami oraz socjologami, przy udziale których oceniamy efekty naszej pracy. Współdziała także z wysokiej klasy fachowcami, dla których praca jest pasją i motorem osobistego rozwoju. 

W ramach współpracy BP wsparła rodzinne domy dziecka i Krakowski Ośrodek Psychoterapii dla potrzebujących rodzin. Dodatkowo samochody stowarzyszenia korzystają z paliwa BP, dzięki kartom BP PLUS. 

Aby obejrzeć materiał wideo, proszę włączyć obsługę Javascript.

Ładowanie materiału wideo

proszę czekać…

Partnerzy społeczni BP w Polsce - SIEMACHA

Organizacja obywatelska posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza osoby, które inspirowane chrześcijańskim systemem wartości lub z jakichkolwiek innych szlachetnych powodów, pragną pomagać dzieciom i młodzieży poszukującym wsparcia, pomocy i opieki.