Všetky cestné služby zhromaždené na jednom mieste

Teraz môžete spravovať rôzne systémy cestných služieb z jedno/ého miesta – pomocou moderného  webového portálu BP Tolls & Road Services. Jeho používanie umožňuje maximálnu kontrolu všetkých služieb a poplatkov, prostredníctvom plne zabezpečenej internetovej platformy. 

Toto riešenie je: 
•	užívateľsky jednoducho ovládateľné – jedným kliknutím umožňuje prístup k informáciám a výrobkom,
•	profesionálne – obsahuje aktuálne informácie o právnych predpisoch  a systémoch výberu cestných poplatkov,
•	bezpečné – zaručuje maximálnu ochranu údajov a dvojitú verifikáciu,
•	spoľahlivé – neustály rozvoj systému zaručuje intuitívnu obsluhu a prináša tak viac možností.

Portál BP Tolls & Road Services zjednodušuje prístup k potrebným službám – pri registrácii môžete použiť predvyplnené formuláre s firemnými údajmi, čím si ušetríte a námahu. Okrem toho umožňuje omnoho rýchlejšiu obsluhu palubných zariadení OBU a zjednodušený systém fakturácie Vám zaručuje prístup k jednej zbernej faktúre, ktorá obsahuje všetky výdaje.

Nemôžete sa už dočkať ako funguje BP Tolls & Road Services?

Ak už ste zákazníkom BP PLUS, jednoducho sa stačí prihlásiť na svoj účet a otvoriť záložku:  Tolls & Road Services (Mýtne poplatky a cestné služby). 

Nepoužívate ešte BP PLUS? Podajte žiadosť už teraz a získajte prístup k moderným nástrojom spravovania vozového parku a funkčného systému správy cestných služieb.
Podajte žiadosť  o palivovú kartu BP PLUS!

Ďalšie výhody