Komplexné služby na úhradu mýta a cestných poplatkov

Na bezhotovostný nákup širokej škály služieb na cestách, ako sú mýta za využívanie hlavných európskych diaľnic a poplatky za prejazd mostov a tunelov, potrebujete iba palivovú kartu BP PLUS.

Spoločnosť BP PLUS sleduje zmeny mýtnych poplatkov v rámci celej Európy a v prípade, že by na základe akýkoľvek nových pravidiel a predpisov mohlo dôjsť k zmene výšky týchto poplatkov, informuje o tom zákazníkov.
Pomôžeme vám orientovať sa v zložitej sieti poplatkov a budeme vás informovať, ak dôjde k oznámeniu akýchkoľvek zmien.

Pomocou karty BP PLUS zmaximalizujete využívanie svojich zdrojov prostredníctvom týchto možností:

  • Zakúpenie mýt a daní pomocou rovnakej karty ako pri kúpe paliva
  • Všetky sa účtujú prostredníctvom jednej jednoducho zvládnuteľnej faktúry
  • Menej papierovania a času stráveného správou viacerých účtov

Ďalšie výhody