1. Əsas səhifə
  2. Xəbərlər
  3. Ətraf mühit və sosial təsirlərin qiymətləndirilməsi sənədləri
  4. Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Hissəsi

Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Hissəsi

Ətraf Mühitə və Sosial-İqtisadi Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi

Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Hissəsi layihəsinin operatoru kimi BP şirkəti elan edir ki, layihə üzrə iş öhdəliyinin bir hissəsi olaraq Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi (ƏMSSTQ) sənədi hazırlanmışdır və tanış olmaq, həmçinin rəy və təkilfləri bildirmək məqsədilə həmin sənəd ictimaiyyətə təqdim olunur.
 

Sənəddə layihənin ətraf mühitə və sosial sahəyə potensial təsirləri araşdırılır və bu təsirləri azaltmaq üçün tövsiyə olunan tədbirlər təsvir olunur.

 

Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Hissəsi 3Ö Seysmik Tədqiqat  

Təşəkkürnamə  

Mündəricat  

Ölçü vahidləri və ixtisarlar

Qeyri-Texniki Xülasə  

Giriş

Siyasi, normativ-hüquqi və inzibati baza  

Təsirin Qiymətləndirilməsi Metodologiyası

Layihənin təsviri  

Ətraf mühitin təsviri  

Sosial-iqtisadi sahənin təsviri

Məsləhətləşmə və ictimaiyyətə açıqlama

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi, azaldılması və idarə olunması  

Sosial-İqtisadi Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi, Azaldılması və İdarə Olunması  

Kumulyativ, transsərhəd təsirlər və qəza/təsadüfi hadisələr

Ekoloji və Sosial-İqtisadi İdarəetmə  

Qalıq təsirlər və nəticə  

 

Əlavə 5D Arxeologiyanın və mədəni irsin tədqiqinin nəticələri  

Əlavə 5B. Quşlar haqqında hesabat

Əlavə 5C. Ekoloji tədqiqat

Əlavə 5D. Arxeologiyanın və mədəni irsin tədqiqinin nəticələri

Əlavə 8A. AYDH 3Ö seysmik tədqiqatı – sualtı səsin tədqiq olunması

Əlavə 10A. AYDH 3Ö seysmik tədqiqatı zamanı dizel dağılması ilə bağlı modelləşdirmənin qiymətləndirilməsi