Qərb İxrac Boru Kəməri

Neftin Gürcüstandan keçməklə dünya bazarlarına nəqli

Qərb İxrac Boru Kəməri

Əsas faktlar

  • Kəmərin uzunluğu – 829km
QİBK obyektlərinə daxildir:
  • Altı nasos stansiyası (üçü Azərbaycanda, üçü də Gürcüstanda)
  • İki təzyiqazaltma stansiyası (Gürcüstanda)
  • 59 kiçik siyirtmə (kəmər boyunca yoxlama siyirtmələri də daxil olmaqla)
  • Bir aralıq ərsinburaxma stansiyası (Azərbaycanda) və hər stansiyada biri
Qərb İxrac Boru Kəməri (QİBK) Xəzərdəki neft yataqlarından xam nefti Qara dəniz sahilinə nəql edir və xam neft orada tankerlərə yüklənərək Bosfor boğazından keçməklə Avropa bazarlarına yola salınır. 

QİBK Bakı yaxınlığındakı Səngəçal terminalından başlayaraq Azərbaycandan və Gürcüstandan keçməklə Qara dənizin Gürcüstan sahilindəki Supsa terminalına qədər uzanır.

Bu boru kəmərinin uzunluğu 829 kilometrdir. 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) boru kəmərinin sahibidir və Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşlı (AÇG) Hasilatın Pay Bölgüsü Sazışının tərəfdaşları adından onu istismar edir.

Kəmərin tikintisi Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasında 1996-cı ilin aprel ayında bağlanmış Hökumətlərarası Sazişin ratifikasiyasından sonra başlanmış və 1998-ci ilin noyabr ayında başa çatmışdır. QİBK 1999-cu ilin fevralından istismardadır. 1999-cu ilin 17 aprel tarixində Supsa terminalının açılışı baş tutdu.  

2007-ci il ərzində QİBK geniş təmir və dəyişdirmə işlərinin görülməsinə imkan yaratmaq məqsədi ilə dayandırılmışdı. Bu proqrama Gürcüstanda və Azərbaycanda seqmentlərin dəyişdirilməsi daxil idi. Bu iş 2008-ci ilin birinci rübündə başa çatdırıldı. Boru kəməri marşrutunun dayandırıldığı müddətdə digər marşrutlardan istifadə edildi ki, təlabata və ya AÇG hasilatına heç bir təsir olmasın.

2008-ci ildə QİBKM-in yenidən tam istismara verilməsi proqramı həyata keçirilmişdir. 

2018 ci il ərzində Qərb İxrac Boru Kəməri marşrutu vasitəsilə 28 milyon bareldən çox neft ixrac etmişdir.