Şahdəniz Mərhələ 2 layihəsi çərçivəsində yeni müqavilələr imzalanıb

1 oktyabr

Şahdəniz konsorsiumu Mərhələ 2 işlənmə layihəsinin irəliləyişi çərçivəsində bu yaxınlarda daha iki xidmət müqaviləsinin imzalandığını elan edir.

Sualtı axın xətlərinin örtüklənməsi və ilkin sualtı ixrac xəttinin örtüklənməsi işlərini əhatə edən bu müqavilələr “Bredero Shaw International B.V.” şirkəti ilə imzalanıb.

Müqavilələrin dəyəri təxminən 200 milyon ABŞ dolları həcmindədir. 

Örtüklənmə işlərinə 2014-cü ilin sonlarında başlanacaq ki, 2015-cil ilə planlaşdırılan sualtı boru kəmərlərinin inşasının  birinci mərhələsi üçün və 2018-ci ilə planlaşdırılan ikinci mərhələsi üçün örtüklənmiş borular təmin olunsun. 

Ötən ilin dekabr ayında yekun investisiya qərarı verildikdən bu vaxtadək Şahdəniz 2 layihələri üzrə işlərdə yaxşı irəliləyiş olub. Ümumilikdə artıq  9 milyard dollar dəyərində əsas mühəndis-layihələndirmə, tikinti və təchizat müqavilələri imzalanıb. Bu müqavilələr üzrə Azərbaycan və Gürcüstandakı əksər tikinti sahələrində ilkin işlər də artıq başlanıb.

Redaktorlar üçün qeydlər:

Şahdəniz Mərhələ 2 layihəsi Xəzər dənizində yerləşən nəhəng Şahdəniz yatağından ildə 16 milyard kubmetr qazın hasil edilməsinə və bu qazın təxminən 3500 kilometr uzunluğunda boru kəməri vasitəsilə Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya və İtaliyaya nəql olunmasına imkan yaradacaq. İlk qazın hasilatı və Gürcüstan və Türkiyəyə satışın başlanması 2018-ci ilin sonlarına nəzərdə tutulub; Avropaya isə ilk qaz təxminən bir il sonra çatdırılacaq.

Əlavə məlumat üçün aşağıdakı şəxslərə müraciət edə bilərsiniz:
BP-nin Bakı ofisindəki mətbuat xidmətində Tamam Bayatlı. Telefon:  994 (0) 12 599 4557;
BP-nin London ofisindəki mətbuat xidmətində Tobi Odone. Telefon:  44  (0)  20 7496 4076