Sahibkarlığın inkişafı

Xəzər regionu üçün davamlı yerli təchizat sisteminin yaradılmasına kömək məqsədilə biz Azərbaycanın biznes sektorunda lazımlı bacarıqların inkişafını dəstəkləyirik