Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi layihəsi

Azərbaycan üçün Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi sənədi

BP Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) layihəsinin operatoru kimi elan edir ki, Azərbaycanda Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi layihəsi (CQBKG) üçün Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi (ƏMSSTQ) sənədinin layihə variantı hazırdır və tanış olmaq, həmçinin rəy və təkilfləri bildirmək məqsədilə ictimaiyyətə təqdim olunur.