Şəfəq-Asiman

Dəniz blokunun 3 ölçülü Seysmik Kəşfiyyat Tədqiqatina dair Ətraf Mühitə Təsirin qiymətləndirilməsi

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədi Xəzər ekologiyasının təklif olunan seysmik fəaliyyətlərə həssaslığının hazırkı vəziyyətini əks etdirir və potensial təsirləri qiymətləndirir.