Layihə 20K™

Hər kvadrat düym və 350 dərəcə Farenqeyt üzrə 20,000 funta qədər hasilat üçün layların kəşf edilməsi, işlənməsi və istismar

Layihə 20K™ bizə hazırda sənayenin çata bildiyi yerdən uzaqda olan yeni dərinsulu resursları təxminən 20,000 psi təzyiqlərdə kəşf etməyə, işləməyə və hasil etməyə imkan yaradacaq.  

Biz bu çətin şəraitlərə dözə bilən texnologiyalar layihələndirəcək və inşa edəcəyik ki, dənizdibindən millərlə aşağıda təhlükəsiz və səmərəli işləyə bilək.  

Dörd əsas proqram işlənib hazırlanmaqdadır:
  1. Quyu konstruksiyaları və tamamlama əməliyyatları
  2. Qazma qurğusu, Rayzer və Atqı əleyhinə preventor avadanlıqları
  3. Sualtı hasilat sistemləri
  4. Müdaxilələr və lokallaşdırma
Azərbaycan üçün Layihə 20K™ texnologiyaları:

Layihə 20K™-in həyata keçirilməsi üçün 200-dən çox yeni texnologiyalar tələb olunacaq. Bunların çoxu Şahdəniz yatağının dərinlikdə yerləşən Fasilə öncəsi layını və Şəfəq-Asiman yatağını işləmək üçün tələb olunacaq.