Контролирайте всяка направена поръчка

Проследете транзакциите на Вашата карта. Предотвратяване на измами. 
С BP + Aral сте напълно наясно как се използват Вашите карти и е толкова лесно – благодарение на Вашия онлайн профил и онлайн оторизация на всяка транзакция.  
• Всяка поръчка на карта се проверява спрямо записаните разходни модели 
• Прегледайте и изтеглете фактурирани и нефактурирани данни по транзакции (в рамките на 48 часа)
• Пълен контрол върху опциите за поръчка на картата
• Сигнализиране/спиране на транзакциите, които не отговарят на избраните от Вас критерии.