Често задавани въпроси по отношение на горивата на BP с технология ACTIVE

В1: Замърсителите наистина ли са проблем?

Нашите учени обширно проучваха този проблем, като се консултираха със стотици източници в отрасъла, включително изследователска литература, търсения на патенти и бюлетини за услуги на производители. Дори минимално количество замърсители във важни компоненти на двигателя могат да имат голямо въздействие върху производителността на двигателите, като намалява икономията на гориво и мощността на двигателя. Замърсителите могат дори да доведат до принудителни ремонти по части на двигателите, което води до големи сметки. Най-новите двигатели са особено чувствителни към замърсителите.

Работни групи от специалисти в отрасъла са назначени да се справят с проблеми, свързани със замърсителите в горивовпръскващите системи. BP взе участие в много такива групи, като помогна за разработването на нови изпитателни методи за справянето с проблемите. Освен това BP независимо си сътрудничи с производители на камиони, консултанти в машиностроенето и изпитателни организации, за да установи въздействието на замърсителите и да разработи индикиращи тестове с цел намиране и оптимизиране на решения.

В2: Как работят новите горива на BP с технологията ACTIVE?

Горивата на BP са предназначени да разрешават реални проблеми, които може да възникнат на пазара. Технологията ACTIVE е името, което дадохме на иновативната формула, базирана на патентована технология, която вече е приложена във всичките ни нови горива. Тя съдържа активни молекули, които започват да работят веднага, щом стартирате двигателя.  Тези активни молекули се борят със замърсителите в двигателя по два различни начина:
  1. 1. Те ПРЕМАХВАТ замърсителите, като се прикрепват към тях и ги извличат от важните компоненти на двигателя. След това замърсителите се изгарят безвредно в двигателя.
  2. 2. Те ПРЕДОТВРАТЯВАТ натрупването на замърсители, като се прикрепват към чисти метални повърхности в двигателите, като образуват защитен слой, който спомага за спирането на натрупването на замърсители по метала.
Освен това BP дизелът с технологията ACTIVE е специално формулиран с допълнителни характеристики, като например антиразпенващ агент, който помага за по-чисто и по-бързо презареждане.

В3: Налични ли са тези нови горива във всички бензиностанции на BP в Европа?

Новите горива на BP с технологията ACTIVE са налични в почти всички бензиностанции на BP в Европа. В Германия горивата на BP с технологията ACTIVE се наричат Aral Anti-Schmutz Formel. В Обединеното кралство технологията ACTIVE е налична само в горивата Ultimate.

В4: Как се изчислява обявената от Вас икономия на гориво от до 912 литра на камион годишно?

Измерихме консумацията на гориво на една серия камиони със замърсени горивни инжектори спрямо смесени данни от шофиране в градски, междуградски и магистрални условия. След това повторихме изпитването с чисти инжектори. При тези изпитвания измерените загуби в икономията на гориво, като сравнихме замърсените и чистите инжектори, достигат до 3,8 %, а средно – 3,1 %. 

След това изчислихме количеството гориво, което би било необходимо за преминаване на обичания годишен преход в Европа за тежкотоварни камиони (допустима максимална маса, надвишаваща 16 тона) – приема се разстояние от 80 000 км. Разликата при чистите спрямо замърсените инжектори, т.е. потенциалната икономия на гориво годишно за един камион, е до 912 литра. 

Като повторим изчисленията за лекотоварни камиони (допустима максимална маса от 3,5 т до 7,5 т), покриващи 50 000 км годишно, води до потенциална икономия на гориво от до 340 литра.

В5: Какви са предимствата от използването на дизеловите горива на BP с технологията ACTIVE при леките автомобили?

При леките автомобили най-добрите ни досега обикновени горива с технологията ACTIVE вече помагат за премахването на замърсителите по двигателите, както и предпазват от натрупвания, което помага за голямата устойчивост на автомобилите.

В6: Какво е въздействието на тези нови горива върху емисиите? Какви са екологичните предимства на новите горива на BP с технологията ACTIVE?

Има две категории емисии от изгорели автомобилни газове – регулирани емисии и емисии на еквивалент на CO2. Производителят на автомобила носи отговорност да гарантира, че автомобилите, които продава, отговарят на стандартите за регулирани емисии. Новите горива на BP с технологията ACTIVE могат да намалят количеството гориво, използвано за дадено пътуване, и следователно биха могли да дадат възможност на водача да намали емисиите на еквивалент на CO2 за съответното пътуване. Ако не изгаряте повече гориво по време на дадено пътуване, емисиите от изгорели газове се намаляват.

В7: Твърдите, че замърсените инжектори намаляват икономията на гориво при камионите с до 3,8 %. Какви изпитвания проведохте, за да получите тази цифра?

Измерихме консумацията на гориво при различни камиони със замърсени горивни инжектори. След това повторихме изпитването с чисти инжектори. Това ни даде възможност да сравним количеството гориво, използвано за шофиране по време на цикъла със замърсени и с чисти инжектори. При тези изпитвания разликата, или загубата по отношение на икономията на гориво поради замърсените инжектори, достигна до 3,8 % при средна стойност 3,1 %.

В8: Какви камиони използвахте при изпитванията?

Анализирахме пазара на камиони в Европа и избрахме тези от тях, които бяха представители на ключовите класове за тежест и емисии.

В9: Съществува ли независим източник, който може да потвърди резултатите Ви от изпитванията?

BP възложи всички изпитвания на камионите на независими европейски центрове с надлежно калибрирано тестово оборудване, подходящо за оценката на икономията на гориво. Те са акредитирани спрямо ISO 9001:2008 (за системи за качество) и спрямо ISO 14001:2004 (за екологични системи). Центровете поддържат персонал, който е обучен по отношение на тестването на двигатели и автомобили, и предоставят щателно прегледани данни на широк набор клиенти, в т.ч. производители на оригинално оборудване, законодатели, академични институции и организации, поддържащи големи автомобилни паркове.

В10: Как мога да докажа твърденията Ви за своя парк от камиони? Какви параметри използвахте?

Новите горива на BP с технологията ACTIVE са резултат от 5-годишна работа по разработване и изпитване на продукти.  През това време учените ни са извършили наистина обстойно изпитване на новите ни горива в различни двигатели и превозни средства – от малки градски автомобили до тежкотоварни камиони. Подкрепяме всяко от твърденията, които правим а новите горива на BP с технологията ACTIVE. Действителните ползи обаче се различават и най-добрите резултати като цяло се постигат при продължителна употреба. 

По отношение на икономията на гориво, разбира се, е важно да сте наясно, че редица други фактори могат да повлияят върху консумацията на гориво, включително състояние на автомобила, стил на шофиране, пътни условия и не на последно място – полезен товар на автомобила. Всичко това прави много трудно отделянето на въздействието на една единствена променлива при ежедневна работа, а за да измерим адекватно ползите в един автомобилен парк, обикновено е необходим подходящо съставен тест със статистически анализ на резултатите. Ето защо изпитването ни за икономия на гориво бе проведено от специализирани независими институти с помощта на динамометричен стенд, за да се копират точно условията при изпитването на автомобил със замърсени и с чисти инжектори. 

Новите горива на BP са само един елемент от комбинираното ни предложение за камиони, което помага за намаляването на оперативните разходи по автомобилния парк.

В11: Как могат характеристиките на BP Security да ми помогнат да контролирам разходите си?

Характеристиките на BP Security Ви защитават от кражби, благодарение на 100 % онлайн разпознаване на всички горивни транзакции и процес по постоянна бдителност по отношение на измами. По този начин можете да се уверите, че всеки опит за измама ще бъде засечен ефективно и ще Ви бъде съобщен. Освен това в бензиностанциите на BP и Aral спазваме много стриктни процедури по проверка на картите и регистрационните номера на автомобилите. Това Ви позволява да контролирате разходите по автомобилния си парк и да отстраните злоупотребите, като например зареждане на неупълномощени автомобили. Тъй като всички наши станции са свързани онлайн, е възможно да реагирате бързо и например да блокирате картата, ако е необходимо.

В12: Как може вашият софтуер за управление на парка (BP FleetExpert) да ми помогне да контролирам разходите си?

BP FleetExpert осигурява ефективен контрол над целия парк и пълен поглед над консумацията на гориво, емисиите на CO2 по пътя и всички технически данни, които са необходими за ефективно управление на парка. Това улеснява установяването на сфери с потенциал за спестявания.

BP FleetExpert събира данни от всички профили на едно място, като съчетава разноските за гориво с цените на специализираните ремонти, лизинг, застраховка, пътни такси и всякакви други разходи. В резултат на това можете лесно и прозрачно да управлявате разходите, свързани с управлението на фирмата, което улеснява вземането на бизнес решения.

В13: Как може Вашето решение за телекомуникации и информация (BP FleetMove) да ми помогне да контролирам разходите си?

BP FleetMove е изчерпателно решение за телекомуникации и информация, което позволява проследяването и контрола на работното време на шофьорите ви, съобщаването на основни показатели за ефективност и ефективното контролиране на разходите. 

То също така предлага пълна интеграция с редица системи за управление, използвани от транспортните фирми.

Чрез инструктиране на шофьора BP FleetMove може да допринесе значително за намаляването на разходите за управление на една фирма със средно 9 % според постигнатото при тестовете. *
*Един от водещите независими технологични центрове в Европа за дизайн, конструиране, изпитване и разработване на автомобилни и задвижващи системи, проведе серия изпитвания за измерване на икономията на гориво при използването на модула Driver Coach на BP FleetMove. Изпитванията бяха проведени с помощта на шофьори с различни нива на опит в разнообразни градски и провинциални пътни условия. Резултатите показват, че шофьорите на камиони могат да правят икономии на гориво от до 13,1 % и до 9,0 % средно чрез по-ефективно шофиране с помощта на Driver Coach.