BP сигурност

По-сигурни и надеждни транзакции, гарантирани от ПИН код на шофьора, пълна онлайн оторизация и проактивен екип за борба с измамите.

С карта BP + Aral Вашият парк е по-сигурен:

  • BP + Aral е единствената карта за гориво с код на шофьора – наясно сте точно кой и кога я използва, тъй като работи само с комбинация от ПИН код на картата и код на шофьора.
  • Онлайн оторизация по цялата мрежа – всяка транзакция се проверява в реално време.
  • Проактивен екип за борба с измамите – проверка на валидността на картите за намаляване на риска от дублирани и фалшифицирани карти, проверка на скоростта, проверки за почти надхвърлен дневен кредитен лимит.
  • Онлайн профил – можете да проследите всяка картова транзакция, да настроите лимитите на разходи и позволените продуктови групи и да изискате изпращане на сигнали, когато не отговаря на Вашите критерии.
  • Бързо и лесно блокиране на картата в случай на подозрителна транзакция. Нещо повече, бензиностанциите на ROUTEX за камиони са разположени по протежение на главните пътни коридори, така че Вашият камион не трябва да се отклонява за презареждане.