Онлайн услуги

Вашият онлайн профил

С карта BP + Aral имате достъп до онлайн профил, където можете:

  • Управление на Вашите карти – поръчка, анулиране, смяна на ПИН код за отделна карта или група карти.
  • Преглед и изтегляне на транзакции – Вашите текущи и архивирани фактури, генериране на отчети.
  • Използвайте информационното табло – виждате цените на горива в Европа, планирате пътуването си и дори изпращате текстови съобщения.
  • Използвайте BP Reports – пуснете един или всички налични обхвати на отчети, за да контролирате разхода на гориво, времето на транзакции и др.
  • Използвайте BP Controller – задава лимити на Вашите карти и получавайте сигнали, когато не отговаря на Вашите критерии.
  • Пътни такси и пътни услуги – достъп до познание за продуктите и правните изисквания за цяла Европа, контрол и онлайн искане за нови услуги.