Възстановяване на ДДС и акцизи

ATS, нашият партньор по възстановяване на ДДС, ръководи децентрализирана корпоративна структура. Техните многоезични регионални екипи, разположени стратегически в множество европейски държави, следят за новостите при съответните данъчни разпоредби, поддържайки Вашия паричен поток, свързан с ДДС, на оптимални нива и уверявайки се, че клиентите не нарушават умишлено някакви местни закони. 

Спестете време:
• ATS са отговорни за всички контакти с властите в различни държави.

Финансово предимство:
• Подобрява точността на възстановяване на ДДС чрез професионален партньор, което увеличава скоростта на окончателното и намалява административното време. 

Професионално ноу-хау:
• Не се изисква наемане поради познание или умения, за да се разберат правилата в областта на ДДС в различните европейски държави.