BP и Total

Разширяването на мрежата за приемане на картите за зареждане с гориво на BP означава, че техните притежатели вече имат достъп до повече от 22000 бензиностанции в 29 държави, като освен това разполагат с данни и техническа поддръжка за управление на автомобилните си паркове.

Благодарение на постигнатото ново споразумение между BP и Total, по-късно тази година притежателите на карти за зареждане с гориво на тези две компании ще се възползват от мащабното разширение на мрежата. Според това споразумение Total ще започне да приема използването на карти за зареждане с гориво на BP в мрежата си от обекти във Франция, Белгия, Люксембург, Нидерландия, Полша и Германия. В замяна BP ще приема карти за зареждане с гориво на Total в бензиностанциите си в Германия, Великобритания, Австрия, Люксембург, Нидерландия, Швейцария и Полша.

Кои са Total

Total е международен интегриран производител и доставчик на енергия, водеща компания за добив на нефт и газ, играеща основна роля в нисковъглеродната енергетика и упражняваща дейност в повече от 130 държави в целия свят. От тази година 4000 бензиностанции Total на територията на Европа ще започнат да приемат използването на карти за зареждане с гориво на BP.