Въпроси и отговори

I. Преглед на картите

Как да поръчам нова карта?

Ако все още не сте клиент на BP, моля попълнете формуляра, изпратете имейл на BPPLUSEAST@bp.com 

Какво означават кодовете на продукти за картите?

60: Дизел + AdBlue + пътни такси
61: 60 + оставащи горива 
62: 61 + смазочни масла 
63: 62 + всички видове гориво, смазочни масла, измиване на предно стъкло, автоматична и ръчна автомивка, прахосмукачка
64: всички видове гориво, смазочни масла, измиване на предно стъкло, автоматична и ръчна автомивка, прахосмукачка, авто продукти и услуги 
65: всички продукти и услуги, налични в бензиностанциите (в Полша: с изключение на алкохол). 

II. Контрол на разходите

Как мога да спестя пари с карта BP + Aral?

Има много начини за реализиране на икономии с карта BP + Aral, напр. контрол как се използва всяка карта (онлайн профил с подробности за всяка транзакция, настройка на лимити по картата и позволените поръчки); център за онлайн оторизация; екип от експерти по борба с измамите; ПИН код на картата и код на шофьора; пестене от човешка сила – лесно фактуриране от страна на BP; възстановяване на ДДС – подобрен паричен поток; всичко, от което се нуждаете на пътя, се обработва с една карта (пътни такси, тунелни такси, ремонт, измиване, паркинг, заплащане на глоби); опростено управление.

ПИН код

Как да избера ПИН код за моята карта?

Можете или да го изберете сами, при поръчка на картата, или да получите номер на ПИН код с традиционната поща. 

Трябва ли да поръчам нова карта, ако забравя своя ПИН код?

Не. Можете да поискате забравения ПИН код през Вашия представител на BP + Aral или директно чрез онлайн профила в Блокиран/Промяна/ПИН.

Получихме картата, но без ПИН код. Защо?

Ако сами сте избрали ПИН кода, той няма да Ви бъде изпратен. 
Сред другите причини са: закъснение на пощата (ако не получите Вашия ПИН код в рамките на следващите няколко дни, моля свържете се с Вашия оторизиран представител на BP или директно с BP, ако нямате представител); картата е била подменена на база формуляр по факса – в този случай ПИН кодът ще е същият като на старата карта. 

Какво се случва, ако използвам погрешен ПИН код на бензиностанцията?

Картата ще бъде блокирана автоматично за 24 часа след като 3 пъти сте използвали погрешен ПИН код. След изтичане на това време картата ще бъде активна отново. 

Как работи ПИН кодът?

За по-голяма сигурност ние предлагаме две възможности – ПИН код на картата или четирицифрен код на шофьора и ПИН код на шофьора. 
Ако изберете втория вариант, всеки шофьор получава своя код и своя уникален ПИН код – те се нуждаят от съвпадение на двата кода, за да бъде приета транзакцията. Водачът може да използва всяка карта, но това ще работи само при правилна комбинация от неговия код и ПИН код за картата. 
Моля, преди поръчка на Вашата карта не пропускайте да ни уведомите, че искате да използвате и код на шофьора, и ПИН код. 

Онлайн услуги + Управление на картите

Какво да правя със старата карта, щом тя я подменена с нова?

Трябва да унищожите картата, като я срежете, за да се счупи магнитната лента. 

Срокът на нашите карти изтича скоро – как ще бъдат подменени?

Вашата карта е валидна до края на месеца, изписан на нея. Преди изтичане на срока на картите Вие ще получите нови карти със срок 2 години или датата, зададена от Вашия управител на парка или лизингова компания. 
Ние подготвяме Вашите карти 3 месеца преди изтичане на срока и тези, които не са използвани 3 месеца преди тази дата, няма да бъдат подготвени. Във Вашия онлайн профил можете винаги да смените дали искате картата да бъде подготвена или не – 3 месеца преди изтичане на срока ще видите пълен списък със статус, който можете да променяте. Ако не използвате онлайн профил, можете да се свържете с Вашия оторизиран представител на BP + Aral.

Устройството за четене на карти на бензиностанцията не можа да разчете картата ми, защо?

Най-често това означава, че магнитната лента е била повредена или замърсена. Ако проблемът продължава, моля сменете картата си. 

Какво означава блокирана карта?

Означава, че номерът й е влязъл в черния списък на бензиностанциите на BP, Aral, Statoil, AGIP и OMV. Не можете да я използвате за каквато и да е транзакция – ще бъде отхвърлена.  

Какво означава отказана карта?

Означава, че тя не е активна в нашата система, но може да бъде използвана (до 8 седмици след отказване). 

Промяна в адреса на компанията.

Ако сте сменили адреса на компанията, моля свържете се с Вашия оторизиран представител на BP. 
Ако нямате представител, трябва да изпратите имейл или да изпратите факс, уведомявайки за новия адрес на компанията – до karty@bp.com или номер на факс: + 48 12 619 14 44. 

Ако, отделно от адреса за кореспонденция, променяте също и адреса за фактуриране, за да се коригира в нашата система трябва да включите правния документ, потвърждаващ промяната. 

Къде мога да намеря цени на горивата?

Те се актуализират седмично онлайн, в Information Board (информационно табло).  

Фактуриране/Финанси

Получихме фактура от B2Mobility GmbH. Защо не от BP?

Има 3 страни по Споразумението за обслужване на клиенти – Клиент, BP и B2Mobility GmbH, действащ като представител между партньорите в споразумението Routex (BP, Aral, Statoil, OMV, Agip). Седалището на B2Mobility GmbH е в Сънбъри, Великобритания, но центърът е регистриран по ДДС и в Полша. Той ще издава фактурите за транзакции извън бензиностанциите на BP. Ако BP не продават продуктите или услугите от партньорските бензиностанции, не можем и да ги фактурираме. В същото време след подписване на споразумението BP остава единственият кредитор на клиента. С други думи, имате две страни по договора, но само един кредитор . 

  В зависимост от държавата е възможно прилагането на други решения.

Защо получихме повече от една фактура?

Ако сте използвали Вашата BP + Aral карта не само в бензиностанции на BP, а и в партньорски бензиностанции, ще получите повече от една фактура. B2Mobility GmbH ще издаде фактури на база държавата и валутата на действителната транзакция. В зависимост от типа услуга може дори да получите отделни фактури за транзакции в рамките на една държава, напр. приватизираните и държавните магистрали в Полша ще имат отделни фактури. Свързано е с ДДС за различните услуги.

Какво е обобщена фактура, приложена към фактурите?

Обобщена фактура 1 (nota obciążeniowa) е документ, показващ всички номера на фактури и обща сума, дължима на BP (в PLN – полски злоти). Също така ще получите и обобщена фактура 2, показваща всички дължими суми в EUR (Евро). 
Има и друг документ, счетоводна бележка (nota księgowa ) – документ, който не включва ДДС, например за използване на държавна магистрала, където B2Mobility GmbH не е регистриран данъкоплатец.

Ако датата на фактурата на B2Mobility GmbH е различна от датата на фактурата на BP, коя е обвързваща?

Датата на плащане се отброява от датата на обобщена фактура 2. 

Защо на фактурата на B2Mobility GmbH няма регистрационен номер на автомобила?

Ако картата е издадена за превозно средство, невъзможно е неговия номер да не се показва на фактурата. Във фактурата на BP ще се намира под номера на картата, а във фактурата на B2Mobility GmbH ще е на същия ред с номера на картата, но съвсем в края. Ако картата е издадена за притежателя и не е за превозно средство, няма да има регистрационен номер, така че моля обърнете внимание на този избор, когато поръчвате Вашите карти.

Колко често се издават фактури?

Следват се циклите, договорени в споразумението. 

Липсва ни една от фактурите, какво да правим?

Моля, свържете се с Вашия оторизиран представител на BP. 
Ако нямате представител, моля изпратете факс или имейл с тази информация до BP (karty@bp.com или факс: + 48 12 619 14 44): молим Ви да предоставите Вашия клиентски номер, номер на липсващата фактура и дата на издаване на фактурата. Ако не разполагате с нищо от горепосоченото, молим Ви да  предоставите точната сума на фактурата и датата на дебитиране на Вашата сметка. Ще получите копие по имейл. Можете също да влезете във Вашия архив на фактурите. 

Изисквате ли финансови гаранции?

Всяко искане за кредитен лимит е последвано от анализ на кредитоспособността на компанията, базиращ се на: финанси, оценка на риска за държавата, индустриални показатели, платежни практики и т.н. Като резултат от тази кредитна оценка може да се изискат финансови гаранции. 

III. Мрежово покритие

На кои бензиностанции се приема картата BP + Aral?

: Всички бензиностанции, принадлежащи към обединението ROUTEX, приемат картата. Можете да ги разпознаете по логото на ROUTEX. 
Партньорите в обединението ROUTEX са: BP/Aral, Eni, OMV, STATOIL. В момента има около 18000 бензиностанции в 31 европейски страни, приемащи картата, 7500 от които са специално оборудвани за нуждите на камионите. С цел подобряване на задоволяването на Вашите потребности, имаме подписани споразумения с доставчици извън мрежата на Routex (напр. AVIA във Франция, G&V в Белгия, TEXACO в Холандия, Белгия и Люксембург). 

Мога ли да използвам картата в бензиностанции Texaco?

BP има взаимно признаване с Texaco, което означава, че може да използвате карта BP + Aral в избрани бензиностанции на Texaco в Холандия, Белгия и Люксембург. Тези обекти се разпознават лесно по логото на ROUTEX.

Мога ли да използвам картата в бензиностанции G&V?

BP има взаимно признаване с G&V, което означава, че може да използвате карта BP + Aral в избрани бензиностанции на G&V в Белгия.

IV. Пътни такси & пътни услуги

Как мога да получа помощ, ако камионът ми се развали?

BP си партнира с европейския специалист в професионалната пътна помощ за превозни средства – TAI – член на AXA assistance group, с цел да предостави на клиентите най-добрата помощ на пътя на пазара.

Услугите, предоставяни от TAI (Truck Assistance International), включват:
•	Професионална помощ при отстраняване на повреда – налична 24 часа на ден, 7 дни в седмицата с обслужване на повикванията на родния Ви език;
•	Цялостна техническа помощ – от ремонт на място до предоставяне на заместващо превозно средство и провлачване;
•	Услуга на сервиз
•	Обслужване на гуми
•	Плащане на глоби
•	Secure Truck Parking (сигурен паркинг за камиони) – достъп до 304 обекта в 9 европейски държани (Белгия, Швейцария, Чехия, Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Полша). 

Европейски безплатен номер на TAI:   00800 27 37 47 57

Има ли други услуги, които мога да използвам с моята карта BP + Aral?

Има. Може да използвате Вашата карта BP + Aral за безкасово заплащане на пътните такси на големи автомагистрали, мостове и тунели. Наред с другите ни услуги, предлагаме и възстановяване на ДДС, специализирани инструменти за отчет и други.

V. Качествено гориво

Защо BP Diesel е различен от обикновения?

Неговата уникална формула защитава двигателите срещу формиране на вредни натрупвания, спомагайки за запазване на ефективността на двигателя, отдаваната мощност и нивото на емисиите. Изследвано задълбочено сред редица тежкотоварни превозни средства, горивото BP Diesel може да помогне Вашият парк да губи по-малко време в сервиза и повече време на пътя, с по-малко гориво (налично в Австрия, Германия и Великобритания, очаквайте скоро и в други). 

VI. Обслужване на клиента

Към кого да се обърна в случай на въпроси/съмнения относно оферта или услуги?

: Първата контактна точка е оторизиран представител на BP във Вашата държава. Ще намерите също много информация на интернет страницата bpplus, откъдето можете да влезете във Вашия онлайн профил. Там също ще намерите данни за контакт на представителя и форма за контакт с офис на BP. Ако нямате представител, може и да изпратите имейл на karty@bp.com или да позвъните на +48 12 619 14 47. 

VII. Възстановяване на ДДС

Как BP може да ми помогне при възстановяване на ДДС?

BP си партнира с европейския специалист по възстановяване на ДДС, ATS, за да Ви предложи варианти за възстановяване на ДДС, задоволяващи Вашите нужди. ATS се занимава с възстановяване на ДДС, това е основният им бизнес, а не нещо допълнително към предлаганите от тях услуги. Нашият партньор се грижи за всички административни задачи, така че от Вас не се изискват някакви познания или усилие. 

Каква е цената за възстановяване на ДДС с BP?

Няма фиксирана цена. Единственият разход е процент от възстановения данък – много конкурентен на пазара и без значение дали възстановявате данък от фактура на BP или от фактура на трета страна.