Prohlášení o zpracování osobních údajů

Měli byste si být vědomi toho, že v Polsku existuje legislativa, která reguluje zpracování osobních údajů, což je široce definováno jako jakékoli informace související s identifikovaným nebo identifikovatelným jednotlivcem. V souladu s touto legislativou je společnost BP povinna vám poskytnout údaje o způsobu, jakým společnost BP zpracovává vaše osobní údaje. 
Během procesu registrace k odběru našeho newsletteru budete požádáni o uvedení některých osobních údajů. BP Europa SE Branch v Polsku je kontrolorem vašich osobních údajů. Data jsou shromažďována a budou zpracována výhradně pro účel potenciálního řízení smlouvy a marketing produktů BP.

Vaše osobní údaje nebudou převedeny třetí straně, není-li to vyžadováno zákonem, nicméně společnost BP Branch v Polsku, stejně jako ostatní společnosti globální skupiny BP používá systémy a procesy, které jsou nastavené jako řešení pro celou skupinu. Proto mohou být v řadě případů vaše data uložena v systémech, které jsou hostované v zahraničí a provozovány centrálními týmy BP, jehož zaměstnanci mohou být zaměstnanci jiných společností ze skupiny BP.
Abyste zajistili, že jsou vaše osobní údaje adekvátně chráněny, a to neustále a na všech místech, BP implementovala zásady ochrany osobních údajů platné pro celou skupinu, které odráží nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů v EU.