Bezpečnost BP

Použití palivových karet BP + Aral znamená nejen větší komfort, pokrytí široké sítě a velký množství dodatečných služeb. Součástí nabídky je rovněž bezpečnost.

Palivová karta BP + Aral je jedinou kartou na trhu:
  • se 100% on-line autorizací v rámci celé sítě – vždy si můžete být jisti, že vámi nastavené limity a upozornění jsou funkční, jelikož všechny transakce jsou kontrolovány v reálném čase;
  • s dodatečným kódem řidiče – kromě běžné ochrany pomocí PIN kódu je vám k dispozici úplná kontrola a dodatečná vnější a vnitřní ochrana proti podvodům;
  • s naším proaktivním bezpečnostním týmem;
  • s on-line službami – účet pro úplnou kontrolu a sledovatelnost činností a možností vašich karet. Například můžete nastavit limit pro tankování pouze na vybraných čerpacích stanicích. Pokud dojde k pokusu kartu použít jinde, správce vozového parku je v reálném čase informován a může okamžitě kartu zablokovat.

Flexibilita spojená s kódem řidiče

Kód řidiče palivové karty BP + Aral vám dává k dispozici obrovský komfort a flexibilitu. Díky kódu řidiče můžete:
  • umožnit použití téže karty více řidičům;
  • snadno a okamžitě zjistit, kdo je odpovědný za podezřelou transakci;
  • konkrétnímu řidiči zablokovat kartu a přitom její použití nechat nadále k dispozici ostatním, namísto jejího zablokování pro všechny řidiče dohromady, což je v momentálně běžná praxe.