BP FleetExpert: Výhody pro vaši společnost

Při používání softwaru BP FleetExpert mají správci vozových parků nákladní vozidel a autobusů a osobních automobilů a dodávek možnost těžit z výhod posledního vývoje v uživatelském rozhraní a zpracování. Tento vylepšený výrobek je výsledkem zkušeností s nejnáročnějšími podniky, naslouchání jejich výzvám a plnění jejich potřeb.

Instalace softwaru BP FleetExpert je velmi snadná. Lze jej používat ve verzi pro jednoho nebo několik uživatelů a přizpůsobit jej požadavkům jakéhokoli vozového parku. Je schopen zpracovávat všechny významné informace o vozovém parku, jako jsou např. kmenové údaje o vozidlech a řidičích a udaje o transakcích, jako např. data a informace o vyúčtování. Díky tomu může tento nástroj pokrývat všechny oblasti provozování vozového praku, včetně reklamačního řízení a vykazování mýtného. 

Navíc se všechny transakce učiněné pomocí palivové karty BP + Aral a všechny aktualizace údajů na kartě automaticky nahrávají v reálném čase do příslušného softwaru.

Software

BP FleetExpert nabízí řadu skvělých výhod a možností. Jejich úplný výčet je uveden v tabulkách níže.

1. Kompletní správa vozového parku

 • Úplný přehled celého vozového parku: BP FleetExpert umožňuje sloučit několik účtů do jedno všezahrnujícího a snadno pochopitelného systému, který umožňuje vysokoúrovňové zobrazení vašeho vozového parku bez ztráty důležitých údajů.
 • Úplný vhled do celkových nákladů na vlastnictví: Tento nástroj shromažďuje všechny náklady v rámci jednoho nástroje tím, že slučuje náklady na pohonné hmoty, náklady na opravy po nehodách, náklady na pronájem, účty za telefon, náklady na mýtné a další náklady.
 • Slučitelnost s různými typy vozových parků: Ať již provozujete vozový park nákladních vozidel nebo autobusů, nebo vozový park osobních automobilů a dodávek, nebo smíšený vozový park – FleetExpert zachytí a zobrazí funkci, která je důležitá právě pro vás. Tento software je vybudován na kombinaci informačních polí a zpráv, které vyhovují oběma typům vozových parků. Pokud se ukáže některá z blokací informací jako nepotřebná, lze ji jednoduše zrušit.
 • Snadné podávání zpráv: Díky své skvělé flexibilitě program FleetExpert umožňuje vytvářet zprávy přímo z obrazovky pomocí přetahování a vkládání polí. Díky tomu lze zprávy a údaje dělit v požadovaném členění.
 • Úžasná flexibilita: Ačkoli je program FleetExpert plnohodnotným řešením řízení vozového parku, dost možná vedle řízení vozového parku postačí i pro řízení škod a pohonných hmot. FleetExpert to umožňuje. Každou obrazovku lze změnit tak, aby zobrazovala pouze relevantní a zvolené údaje.

2. Prvky

 • Zjednodušená instalace online: Instalace se sama spustí po snadném stažení z online systémů. Program FleetExpert je plně kompatibilní s operačním systémem Windows 8 a jeho bezpečnostními prvky.
 • Online aktualizace: Budete informováni o dostupnosti nových verzí a prvků, což vám umožní spustit aktualizaci tehdy, když se vám to bude hodit.
 • Nová struktura uživatelských práv: Lze vytvářet uživatele nebo skupiny uživatelů a přidělovat jim uživatelská práva k jednotlivým položkám údajů.
 • Automatické nastavení databáze: Průvodce podporuje vytváření nových databází v několika snadných krocích bez nutnosti kopírovat všechny soubory nebo provádět náročná nastavení.
 • Uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní: Nadpisy skupin, filtrů a sloupců lze stavět a vytvářet pouhým přetažením a vložením polí, a údaje lze exportovat do dokumentů ve formátu xls, pdf nebo některého z jiných více než 20 dostupných formátů.
 • Flexibilní struktura: Obrazovky a informace jsou vytvořeny na míru tak, aby byly kompatibilní s úrovní jednotlivých uživatelů nebo společností a aby bylo možné ponechat nebo odstraňovat zvolené údaje.
 • Nové způsoby třídění, filtrování a navrhování zpráv: Vhodné funkce třídění, filtrování navrhování zpráv umožňují vytvořit údaje na míru přímo v mřížce.
 • Vylepšené dlaždice Windows: FleetExpert nabízí uživatelské rozhraní na bázi Windows 8 s dlaždicemi obsahujícími srozumitelné obrázky, za nimiž se skrývají různé funkce.

3. Funkce „Online Service“

 • Automatické stahování dat: Data se automaticky stáhnou, jakmile se objeví - systém provádí automatickou synchronizaci s údaji odpovídajících účtů. Stavy každé palivové karty a palivových transakcí jsou tedy vždy aktualizované.
 • Správa karet: FleetExpert integruje všechny funkce správy palivových karet, jako jsou objednávaní, rušení nebo blokování.
 • Řízení nákladových středisek: FleetExpert vám umožňuje spravovat svá nákladová střediska a zajistit, aby byly všechny náklady přiřazeny ke správnému vozidlu nebo oddělení pro finanční vyúčtování.
 • Správa profilů: Program FleetExpert umožňuje spárování palivových karet a různých spotřebních profilů a zajišťuje tak, aby řidiči nakupovali jen v souladu s vnitřními politikami nebo předpisy.

4. Integrace údajů a systémů

Integrace údajů a systémů v rámci softwaru FleetExpert podává přehled všech údajů týkajících se: 
 • transakcí z různých zdrojů: program FleetExpert umí načítat údaje z jakéhokoli zdroje při zajištění integrovaného zobrazení všech transakcí;
 • řidičů: program FleetExpert nabízí komplexní přehled všech údajů o řidičích včetně propojených tabulek.
 • vozidel: Program FleetExpert umožňuje celostní přehled všech údajů vážících se k vozidlu – ať již jde o údaje z kmenového souboru nebo údaje o transakcích.
 • plánování, údržby a oprav, škod a dalších nákladů: Program FleetExpert umožňuje nejvyšší úroveň transparentnosti a tím vás připravuje a dává vám vhodné prostředky pro řádnou správu vašeho vozového parku a rozhodování o něm.
 • kontaktů: Je možné ukládat všechny důležité kontakty, jako např. kontakty servisů, pojišťoven, klientů atd.
 • telematiky: Plně integrovaný modul FleetMove Data dodává poskytovaným zprávám na síle tím, že dává do vzájemného vztahu skutečné údaje o spotřebě a údaje o chování řidiče a údaje pocházející z vozidla.

5. Reporting

FleetExpert nabízí následující způsoby podávání zpráv:
 • Standardní podávání zpráv: Sada standardních zpráv, ze kterých můžete vybírat: Transakce, Vozidla, Řidiči, Náklady, Opravy, Nákupy na kartu, Objem pohonných hmot, Spotřeba pohonných hmot, Protokoly o emisích CO2 a mnoho dalších.
 • Uživatelsky přizpůsobené podávání zpráv: Uživatelsky přizpůsobené podávání zpráv prostřednictvím zkombinování příslušných proměnných - pokud budete potřebovat pomoc s vytvořením uživatelsky přizpůsobených zpráv, naši poradci pro řízení vozového parku vám pomohou.
 • Matice spotřeby: Jeden z nejsofistikovanějších výstupů o spotřebě, který svým uživatelům poskytuje různé náhledy, od obecného po podrobný. Tato matrice využívá statistickou metodu, která se nazývá Automatic Data Corrections a která zohledňuje všechny typy proměnných a zajišťuje výstupy ve formě smysluplných údajů, ačkoli jejich přesnost nemusí být stoprocentní.
 • Finanční analýzy: Software FleetExpert nabízí finanční analýzy, které pomáhají realizovat komplexní přehled (všech nákladů), jež obsahuje nejen spotřebované palivo, ale rovněž náklady na údržbu, protokoly, daně, náklady na pojištění, účty za telefon a další náklady.

6. Systémové požadavky

 • Windows Vista, 7, 8
 • Dvoujádrový procesor
 • RAM 2 GB
 • 500 MB volného místa na disku (pro klienta)
 • Připojení na internet