Vrácení DPH a spotřební daně

BP společně s firmou Alfa Transport Service nabízejí řešení v oblasti vrácení DPH pro Evropu, které je špičkou na trhu a šetří vaší společnosti čas i peníze. 

Společnost ATS, náš partner specializující se na vrácení DPH, vykazuje necentralizovanou firemní strukturu. Jejich mnohojazyčné regionální týmy, které jsou strategicky rozmístěny do většiny zemí Evropy, průběžně shromažďují poznatky o měnících se příslušných daňových předpisech, a tím umožňují zachování optimální úrovně peněžních toků klientů v oblasti DPH a zajišťují, aby klienti nějakým nedopatřením nepřekročili jakékoli místní zákony. 
Úspora času:
  • ATS odpovídá za veškerý kontakt s úřady v jednotlivých zemích.
Finanční výhodnost:
  • Zvyšuje přesnost žádostí o vrácení DPH ze strany profesionálního partnera, což zvyšuje rychlost refundace DPH a zkracuje čas věnovaný administrativě.
Odborné know-how:
  • Pro pochopení pravidel týkajících se DPH, která platí v různých evropských zemích, není nutno najímat personál disponující zvláštními znalostmi nebo dovednostmi.