Otázky a odpovědi

I. Přehled karet

Jak si mohu objednat novou kartu?

Nejste-li zatím zákazník BP, vyplňte registrační formulář na následujících internetových stránkách nebo nás kontaktujte za použití kontaktních informací ve formuláři. 
Můžete také zaslat e-mail na adresu: BPPLUSEAST@bp.com

Co znamenají kódy produktu uvedené na kartách?

60: Diesel + AdBlue + mýtné
61: 60 + zbývající paliva 
62: 61 + maziva 
63: 62 + všechny typy paliva, maziva, mytí předního skla, automatická a ruční automyčka, vysavač
64: všechny typy paliva, maziva, mytí předního skla, automatická a ruční automyčka, vysavač, produkty a služby k vozidlu 
65: všechny produkty a služby, které jsou k dispozici na čerpacích stanicích (v Polsku: kromě alkoholu). 

II. Lepší přehled o výdajích

Jak mohu s kartou BP + Aral ušetřit?

Existuje mnoho způsobů, jak s kartou BP + Aral ušetřit, např. sledovat režim využívání každé karty (internetový účet s podrobnostmi o každé transakci, nastavení limitů karet a povolená výše nákupů), internetové autorizační středisko, skupina odborníků na boj proti podvodům, PIN karty a kód řidiče; úspory na personálních zdrojích - jednoduchá fakturace ze strany BP, vracení DPH – zlepšený tok peněz, vše, co na cestě potřebujete, zvládnete pomocí jedné karty (mýtné, poplatky za použití tunelu, opravy, mytí, parkování, platba pokut), zjednodušená správa.

PIN

Jak si zvolit PIN pro svou kartu?

Buď si jej zvolíte sami, až si budete kartu objednávat, nebo PIN obdržíte běžnou poštou. 

Musím si objednat novou kartou, pokud zapomenu svoje PIN?

Ne. Nový PIN si můžete vyžádat u operátora BP + Aral nebo získat přímo prostřednictvím internetového účtu v části Block/Change/PIN.

Obdrželi jsme kartu, ale bez kódu PIN. Proč?

Pokud si zvolíte PIN sami, nebude vám zaslán poštou. 
Dalšími důvody mohou být: zdržená zásilka (jestliže svůj PIN neobdržíte během následujících několika dnů, kontaktujte svého autorizovaného operátora BP nebo přímo společnost BP, pokud operátora nemáte); karta byla vyměněna společností BP na základě odfaxovaného formuláře – v takovém případě bude PIN stejný jako u staré karty. 

Co se stane, když na čerpací stanici použiji nesprávný PIN?

Pokud použijete nesprávný PIN 3krát, bude karta automaticky zablokována na 24 hodin. Po uplynutí této lhůty bude karta znovu aktivní. 

Jak PIN funguje?

Pro větší bezpečnost vám nabízíme dvě možnosti – PIN karty nebo čtyřmístný kód řidiče a PIN řidiče. 
Zvolíte-li druhou možnost, dostanete kód řidiče a jeho unikátní PIN – oba musí být správné, aby byla transakce uskutečněna. Řidič může použít libovolnou kartu, ale fungovat bude pouze tehdy, pokud správně zadá kombinaci kódu řidiče a PIN karty. 
Než si kartu objednáte, nezapomeňte uvést, že chcete využívat kód řidiče i PIN.

Internetové služby + řízení karet

Co udělám se starou kartou, až dostanu novou?

Kartu byste měli zničit, a to tak, abyste přerušili její magnetický pásek. 

Blíží se vypršení platnosti karty – jak proběhne její výměna?

Vaše karta bude platná do konce měsíce na ní uvedeném. Před vypršením termínu platnosti obdržíte nové karty s termínem vypršení ve lhůtě 2 let. 
3 měsíce před vypršením platnosti budou vaše karty připraveny k výměně a ty, které nebudou během těchto 3 měsíců použity, nebudou vydány. To, zda bude karta vydána, či ne, můžete ovlivnit vždy prostřednictvím svého internetového účtu – na kterém se vám 3 měsíce před vypršením platnosti karet zobrazí úplný seznam karet a jejich status s možností změny. Nepoužíváte-li internetový účet, můžete se obrátit na autorizovaného operátora BP + Aral.

Čtečka karet na čerpací stanici nedokáže přečíst moji kartu, proč?

Nejčastěji to znamená, že magnetický pásek karty byl poškozen nebo znečištěn. Pokud problém trvá, kartu vyměňte. 

Co přesně znamená, že je karta blokována?

To znamená, že její číslo bylo zařazeno na seznam zakázaných karet na čerpacích stanicích BP, Aral, Statoil, AGIP a OMV. Kartu nelze použít na žádnou transakci – bude zamítnuta. 

Co přesně znamená, že byla karta zrušena?

To znamená, že není aktivní v našem systému, ale že ji lze používat (do 8 týdnů od jejího zrušení). 

Změna adresy vaší společnosti.

Změní-li se adresa vaší společnosti, obraťte se na autorizovaného operátora BP. 
Nemáte-li svého operátora, zašlete oznámení s novou adresou společnosti na adresu karty@bp.com nebo na faxové číslo: + 48 12 619 14 44. 

Pokud se kromě korespondenční adresy změní také vaše fakturační adresa, pak nám - abychom mohli tuto adresu upravit i v našem systému - zašlete také právní dokument potvrzující tuto změnu. 

Kde jsou uvedeny ceny paliva?

Ceny paliva jsou aktualizovány on-line na informační tabuli.

Vystavování faktur / finance

Fakturu jsme obdrželi od B2Mobility GmbH. Proč ne od BP

Dohoda o službách zákazníkovi má 3 strany – zákazníka, BP a B2Mobility GmbH (B2Mobility GmbH, které vystupuje jako jednatel mezi stranami dohody Routex (mezi BP, Aral, Statoil, OMV, Agip). Ústředí B2Mobility GmbH se nachází v Hemelu ve Velké Británii, ale jako plátce DPH je registrováno také v Polsku. Toto středisko vystavuje faktury za transakce provedené na jiných čerpacích stanicích než u BP. Dalším důvodem je, že společnost BP není prodejcem produktů a služeb na partnerských čerpacích stanicích, a proto nemůže vystavovat faktury jejich jménem. Společnost BP zároveň zůstává jediným věřitelem zákazníka v souladu s dohodou. Jinými slovy, máte dvě smluvní strany, ale pouze jednoho věřitele*. 

*V závislosti na zemi mohou platit i jiná řešení.

Proč jsme obdrželi více než jednu fakturu?

V případě, že kartu BP + Aral nepoužijete jen u BP, ale také na jejích partnerských stanicích, obdržíte více než jednu fakturu. B2Mobility GmbH (mezinárodní středisko karet) vystaví faktury podle země a měny, v nichž byla transakce uskutečněna. Podle typu služby můžete obdržet různé faktury i za transakce v téže zemi, např. v Polsku se vystavují faktury zvlášť za soukromé a zvlášť za státem vlastněné dálnice. Souvisí to s DPH za jednotlivé služby.

Co znamená souhrnná faktura přiložená k běžným fakturám?

Souhrnná faktura č. 1 („nota obciążeniowa“) je dokument uvádějící čísla všech faktur a celkovou částku, kterou je třeba zaplatit společnosti BP (v PLN). Zaslána vám bude také souhrnná faktura č. 2, uvádějící všechny dlužné částky v eurech. 
Existujte také další dokument, účetní poznámka („nota księgowa“ ) – dokument, který neuvádí DPH, např. za použití státem vlastněné dálnice nebo pocházející ze země, v níž není B2Mobility GmbH registrovaným daňovým poplatníkem.

Liší-li se datum na faktuře od B2Mobility GmbH od data na faktuře od BP, které je závazné?

Datum splatnosti se počítá od data uvedeného na souhrnné faktuře č. 2. 

Proč není na faktuře od B2Mobility GmbH uvedena státní poznávací značka vozidla?

Byla-li karta vystavena pro vozidlo, nepřichází v úvahu, aby nebyla na faktuře uvedena. Na faktuře společnosti BP bude uvedena hned pod číslem karty a na faktuře od B2Mobility GmbH na stejném řádku jako číslo karty, ale úplně na konci. Byla-li karta vydávána pro držitele, tj. nikoliv pro vozidlo, faktura nebude obsahovat státní poznávací značku; tento rozdíl je třeba zohlednit již při objednávce karet.

Jak často budou faktury vystavovány?

Podle cyklů uvedených v dohodě. 

Jedna faktura nám chybí, co můžeme udělat?

Obraťte se na autorizovaného operátora společnosti BP. 
Nemáte-li operátora, zašlete tuto informaci faxem nebo e-mailem společnosti BP (karty@bp.com nebo faxové číslo: + 48 12 619 14 44): uveďte zákaznické číslo, číslo chybějící faktury a datum jejího vystavení. Nemáte-li k dispozici žádný z výše uvedených údajů, uveďte přesnou částku na faktuře a datum, kdy byla odepsána z vašeho účtu. Kopie faktury vám bude zaslána poštou. Můžete také nahlédnout do archivu faktur on-line. 

Požadujete finanční zajištění?

Po každé žádosti o úvěrový limit následuje analýza bonity společnosti na základě: finančních prostředků, rizikového ratingu země, průmyslových měřítek, platební morálky atd. Toto úvěrové hodnocení může vyústit v požadavek na finanční jištění. 

III. Široké pokrytí

Na kterých čerpacích stanicích berou kartu BP + Aral?

Tuto kartu přijímají všechny čerpací stanice patřící do aliance ROUTEX. Poznáte je podle loga ROUTEX: 
Partnery této aliance jsou: BP/Aral, Eni, OMV, STATOIL. Tato aliance má nyní zhruba 18 000 čerpacích stanic ve 31 evropských zemích, které tuto kartu přijímají, přičemž 7500 z nich je speciálně vybaveno pro požadavky nákladní dopravy. Abychom dokázali lépe vyhovět poptávce, podepsali jsme také dohody o přijímaní karet s poskytovateli, kteří nejsou členy sítě Routex (např. AVIA ve Francii, G&V v Belgii, TEXACO v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku).

Mohu kartu společnosti BP použít na čerpacích stanicích Texaco?

Společnost BP má dohodu o částečné slučitelnosti karet se společností Texaco, což v praxi znamená, že kartu BP + Aral můžete používat na vybraných čerpacích stanicích této společnosti v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku. Místa, kde ji můžete uplatnit, jsou označena logem ROUTEX.

Mohu kartu společnosti BP používat na čerpacích stanicích G&V?

Společnost BP má dohodu o částečné slučitelnosti karet se společností G&V, což v praxi znamená, že můžete používat kartu BP + Aral na jejích vybraných čerpacích stanicích v Belgii.

IV. Rozsáhlé silniční služby a platba mýtného

Jak se dovolám pomoci v případě poruchy mého nákladního vozidla?

Společnost BP uzavřela partnerství s evropským specialistou na profesionální havarijní pomoc – se společností TAI – která je členem asistenční skupiny AXA , aby svým zákazníkům mohla poskytovat ty nejlepší havarijní služby na trhu.
Mezi služby, které společnost TAI (mezinárodní asistenční služba pro nákladní dopravu) poskytuje, paří:
 • Profesionální poruchová asistenční služba – která je k dispozici non-stop a která vyřizuje telefonáty i ve vašem jazyce;
 • Úplná technická pomoc – od opravy na místě poruchy po zajištění náhradního vozidla a odtahové služby;
 • Služby opravárenské dílny;
 • Servis pneumatik;
 • Placení pokut;
 • Bezpečné parkování nákladních vozů - přístup do 304 míst v 9 evropských zemích (Belgie, Švýcarsko, Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Lucemburk, Polsko).
Evropské bezplatné číslo TAI:  00800 27 37 47 57

Při placení mýtného v Evropě používám vaší palubní jednotku. Nefunguje – proč?

Může to mít tyto příčiny:
 • Nesprávná instalace palubní jednotky
 • Vybitá baterie palubní jednotky
 • Neaktivovaná nebo blokovaná karta
Co můžete udělat:
 1. Použijte jiný pruh nebo bránu pro placení mýtného
 2. Pokud ani to nepomůže, přidržte palubní jednotku ve středu čelního skla (pokud je to možné) nebo kontaktujte personál v daném místě pro provedení ručního výběru mýtného prostřednictvím čárového kódu na zadní straně Vaší palubní jednotky (pokud je to možné)
 3. Zavolejte na zákaznický servis s cílem nechat celou věc prošetřit.

Brána či terminál pro výběr mýtného nepřijímá mou kartu – proč?

Může to mít tyto příčiny:
 • Dané zařízení tyto karty nepřijímá; zkontrolujte, zda se na přijímacím terminálu nachází logo ROUTEX
 • Technické obtíže terminálu
 • Karta může být poškozená nebo zablokovaná
Co můžete udělat:
 1. Použít jiný terminál, a pokud ani na něm nebude karta fungovat, využít jiný prostředek vyúčtování a poznamenat si datum, čas a přesné místo odmítnutí karty
 2. Vyzkoušejte kartu na jiném místě pro výběr mýtného nebo u jiného provozovatele
 3. Zavolejte na zákaznický servis s cílem nechat celou věc prošetřit.

V mé faktuře stále figurují úhrady mýtného, ačkoli jsem svou smlouvu o výběru mýtného již ukončil – proč?

Může to mít tyto příčiny:
 • Nedošlo k vrácení skříněk systému pro výběr mýtného
 • Zpožděné vyúčtování transakcí v rámci systému ORS (v některých případech může nastat prodleva až 90 dní)
Co můžete udělat:
 1. Vraťte všechny příslušné skříňky systému výběru mýtného
 2. Zkontrolujte datum transakce na své faktuře
 3. Zavolejte na zákaznický servis s cílem nechat celou věc prošetřit.

Jak se ke mně po objednávce dostanou moje palubní jednotky? Budou mi zaslány, nebo si je musím vyzvednout?

To záleží na konkrétním výrobku a subjektu vybírajícím mýtné. Jednotky TIS-PL, Liber-T, Via-T, ViaVerde, Telepass a Autopass se zpravidla zasílají na Vámi uvedenou doručovací adresu (poštou). Zařízení ViaToll, Skytoll, Premid a Go-Box je obvykle nutné si vyzvednout na prodejně.
Co můžete udělat:
 1. Nahlédněte do svých registračních dokumentů nebo navštivte internetovou stránku BP On Road Services (prostřednictvím OLS – z Vašeho on-line účtu)
 2. Ve své elektronické poště vyhledejte email s informacemi o doručení nebo vyzvednutí skříněk
 3. Zavolejte na zákaznický servis s cílem nechat celou věc prošetřit.

Kde najdu informace o cenách konkrétních výrobků v oblasti výběru mýtného?

Platí zveřejněný ceník kteréhokoli subjektu pro výběr mýtného. Další informace o cenových aspektech jsou k dispozici v ceníku ORS BP, který je uveřejněn na OLS. V případě dalších otázek se obraťte na zákaznický servis.

Chci ukončit používání palubních jednotek, co bych měl udělat?

To záleží na konkrétním výrobku a subjektu vybírajícím mýtné. V případě výrobků TIS-PL, Liber-T, Via-T, ViaVerde, Telepass a Autopass je nutno palubní jednotku vrátit Vašemu místnímu zákaznickému servisu. Zařízení ViaToll, Skytoll, Premid a Go-Box je nutné vrátit na prodejně.
Co můžete udělat:
 1. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách On Road Services BP (prostřednictvím OLS – z Vašeho on-line účtu)
 2. Informujte v souladu s tím Váš zákaznický servis
 3. Při zasílání palubních jednotek použijte stíněné prodejní pytle, případně palubní jednotky oviňte hliníkovou fólií, aby bylo zamezeno chybovým transakcím.

Musím něco dělat, pokud se blíží datum expirace mojí karty?

Palubní jednotka bude zpravidla signalizovat expiraci s ní související palivové karty červeným světelným signálem a případně i akustickými signály potvrzujícími chybu. 

Co můžete udělat:

Dostavte se na nejbližší místo pro výběr mýtného nebo prodejnu a zajistěte úhradu alternativními prostředky, abyste se vyhnuli pokutám. 
Pokud jste obdrželi náhradní kartu, není nutno podnikat žádná další opatření, protože Vaše údaje budou jakémukoli subjektu vybírajícímu mýtné automaticky potvrzeny. V případě jakýchkoli chyb nebo problémů se obraťte na zákaznický servis a dostavte se na nejbližší místo pro výběr mýtného nebo prodejnu a zajistěte úhradu alternativními prostředky, abyste se vyhnuli pokutám. 

Proč na mé faktuře BP + Aral figurují transakce ORS, které se týkají předchozích fakturačních období?

Na rozdíl od palivových transakcí mohou transakce ORS trvat déle vzhledem k rozšířeným smluvním a procesním vztahům. Mimoto některé subjekty provádějící výběr mýtného poskytují vyúčtování jen v měsíčním intervalu.

Existují nějaké další služby, které mohu díky kartě BP + Aral využívat?

Ano, existují. Kartu BP + Aral můžete používat pro bezhotovostní platby mýtného na hlavních evropských dálnicích, mostech a tunelech. V rámci našich služeb nabízíme také vracení DPH, specializované výkaznické nástroje atd.

V. Vynikající kvalita paliva

Jak se liší BF Diesel od běžné motorové nafty?

Unikátní složení tohoto paliva chrání motor před městnáním škodlivých usazenin a pomáhá zachovat účinnost motoru, jeho výkon a emise. Náročné testy u celé řady těžkých nákladních vozidel ukázaly, že palivo BP Diesel vám pomůže strávit méně času v dílně a více času s menší spotřebou na silnici (nyní k dostání v Rakousku, Německu a Spojeném království a brzy i v dalších zemích). 

VI. Zákaznické služby

Na koho se mám obrátit v případě dotazů/pochybností ohledně konkrétní nabídky nebo služby?

Prvním kontaktním bodem je pro vás autorizovaný operátor společnosti BP + Aral ve vaší zemi. Hodně informací naleznete také na internetových stránkách bpplus, prostřednictvím nichž se můžete připojit na svůj účet. Na těchto stránkách naleznete také kontaktní informace na operátora a kontaktní formulář pobočky společnosti BP. Nemáte-li operátora, můžete se obrátit na následující e-mailovou adresu karty@bp.com nebo zavolat na číslo: +48 12 619 14 47.

VII. Vracení DPH

Jak mi může společnost BP pomoci získat zpět zaplacené daně?

Společnost BP uzavřela partnerství se specialistou v oboru vracení daní, s firmou ATS, aby vám nabídla několik způsobů vrácení DPH, které budou vyhovovat vašim požadavkům. Vracení daní je hlavním předmětem podnikání společnosti ATS, nikoliv jen doplňková záležitost k dalším službám, které poskytují. Tento náš partner se postará o všechny administrativní úkoly, abyste nemuseli čerpat žádné znalosti či vyvíjet jakékoliv úsilí. 

Jaké jsou výlohy spojené s vracením DPH u společnosti BP?

Společnost BP nemá pevně stanovenou cenu. Jedinou výlohou je podíl z vrácené daně – velice konkurenceschopný na trhu a bez ohledu na to, zda nárokujete vrácení daně z faktury společnosti BP nebo faktury třetí strany.