Prohlášení o zachování soukromí

Informace o naší společnosti a webových stránkách

Za obsah této stránky, jež se řídí zákony Polské republiky, zodpovídá společnost BP Europa SE Oddział w Polsce. V případě jakéhokoli sporu vzniknuvšího z použití této stránky budou mít výhradní rozhodovací právo polské soudy. BP Europa SE s registrovaným sídlem společnosti v Hamburku, Max-Born-Strasse 2, 22761 Hamburk, Německo, s akciovým kapitálem ve výši 639 875 370 € (splacen v plné výši), Regionálního soudu v Hamburku HRB 113611 a na polském území působící jako společnost BP Europa SE Oddział w Polsce, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v městské části Krakow-ŚSródmiescie v Krakově XI Obchodní divize KRS pod číslem 345546.

Shromažďování, využití a uchovávání důvěrných osobních informací

Důvěrnými osobními informacemi se rozumí takové informace, jež určují totožnost fyzické osoby; jde tedy o informace jako jméno, adresa bydliště a/nebo e-mailová adresa a telefonní číslo. Pokud si při návštěvě této webové stránky objednáte produkty nebo služby, přihlásíte se do soutěže či poskytnete jakékoli další informace, jde o akt vaší volby tyto osobní informace nám poskytnout. Poskytnutí vašich osobních informací je dobrovolné, ovšem může být nezbytné k využívání konkrétních služeb. 

Pokud jste vyjádřili souhlas se zasíláním marketingových informací od společnosti BP, vaše osobní informace budou využívány za účelem poskytování informací o produktech či službách, které vás zajímají. 
Více informací naleznete v níže uvedené části „Přímý marketing“.

Přesnost osobních informací

Usilujeme o to, abychom zajistili přesnost a aktuálnost vašich osobních informací. Měnit vaše osobní informace však můžeme pouze na základě vašeho vyrozumění. Je vaší zodpovědností nás informovat v případě, že se vaše osobní informace změnily nebo že tyto informace nejsou přesné. Pokud se vaše osobní informace změnily, nebo jsou-li nepřesné, informujte nás o tom, prosím, na e-mailu BPPLUSEAST@bp.com a uveďte o sobě dostatečné informace, abychom vás mohli identifikovat a provést požadované změny.

Bezpečnost dat

Činíme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom předešli neoprávněnému přístupu k vašim osobním informacím, jejich nesprávnému použití či zveřejnění, jejich neoprávněné úpravě, nezákonnému zničení či náhodné ztrátě. Opatření zavedená společností BP v oblasti ochrany dat se řídí podle polských předpisů pro ochranu osobních infomací. 

Zveřejnění a postoupení osobních informací

Společnost BP neprodává ani žádným způsobem nezpřístupňuje vaše osobní údaje třetím stranám pro účely přímého prodeje produktů nebo služeb těchto třetích stran. Abychom však mohli poskytovat naše produkty a služby, je možné, že bude nutné vaše osobní informace sdílet s jinými společnostmi v rámci BP Group a/nebo s třetími stranami, které naším jménem zpracovávají údaje.   

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost BP provozuje svoji činnost po celém světě, je možné, že bude nutné vaše osobní informace převést do jiné země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Vždy však vynakládáme velké úsilí, abychom dosáhli toho, že vaše osobní informace budou chráněny stejně, jako kdyby neopustily hranice Evropského hospodářského prostoru, a to včetně jejich zajištěného uložení a využití pouze v souladu s našimi pokyny pro smluvený účel (smluvené účely). 

Vyhrazujeme si právo zpřístupnit vaše osobní informace v případě, že to vyžaduje zákon, nebo pokud seznáme, že jejich zpřístupnění je nutné za účelem ochrany našich práv a/nebo vyhovění soudnímu řízení, soudnímu příkazu, žádosti ze strany regulačního orgánu či jakéhokoli jiného právního postupu uplatňovaného vůči společnosti BP. V případě, že společnost BP se stane předmětem obchodního převzetí, vzdání se či akvizice, máme právo vaše osobní informace zpřístupnit novému majiteli společnosti. 

Přímý marketing

V případě, že jste udělili souhlas se zasíláním obchodních materiálů, souhlasíte s tím, že společnost BP vám může zasílat obchodní sdělení v souladu s vašimi předvolbami. Pokud si již nepřejete tyto marketingové zprávy odebírat, obraťte se na nás, prosím, na BPPLUSEAST@bp.com a upravte své předvolby. V případě, že si již nepřejete obchodní sdělení odebírat, postupujte dle pokynů uvedených v každém takovém sdělení. 

Informace o návštěvnosti stránek a souborech cookies

Servery umístěné v rámci společnosti BP a hostované poskytovatelem služeb třetí strany (jež se mohou nacházet mimo prostor EEA) automaticky protokolují údaje o vaší návštěvě této stránky na základě vaší IP adresy. Společnost BP tyto informace využívá ke sledování, z jakého místa na světě jste na její stránky vstoupili, aby zajistila celistvé pokrytí.

Chcete-li soubory cookies vymazat nebo zabránit tomu, aby se na vašem počítači ukládaly, nahlédněte do nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Existuje několik málo případů, kdy blokování souborů cookies může snížit funkčnost některých webových stránek nebo zabránit v přístupu na ně; záleží přitom na zvolených možnostech prohlížeče. Soubory cookies mohou být buď tzv. „session cookies“ (které jsou smazány poté, co zavřete prohlížeč), a/nebo „permanentní/stálé cookies“, které na vašem počítači zůstávají delší dobu.

Návštěvou této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s tím, že pro tyto účely budeme používat soubory cookies.

Chcete-li o souborech cookies získat další informace, navštivte www.allaboutcookies.org. 

Tato webová stránka pracuje se soubory cookies, jež:
a) jsou naprosto nezbytné pro váš pohyb na stránkách a využití jejích funkcí, např. vstupu do zabezpečených oblastí. Bez těchto souborů cookies nelze poskytnout některé služby, o které jste požádali. Tyto soubory cookies o vás neshromažďují takové informace, jež by bylo možné využít k marketingovým účelům nebo k monitorování toho, jaké stránky jste na internetu navštívili; a/nebo

b) na základě získávání informací o tom, jak návštěvníci stránku využívají (např. pro zachovávání konzistentního vhledu a dojmu, jaký návštěvník ze stránek má), zlepšují její funkčnost a výkon. Informace, které tyto soubory cookies získávají, neslouží k zasílání cílené reklamy nebo monitorování toho, jaké stránky jste na internetu navštívili; a/nebo

c) zlepšují funkčnost webových stránek a přizpůsobují je vám na míru tím, že nám umožňují zapamatovat si vaše dřívější volby (např. místo, odkud stránky prohlížíte a upřednostňovaný typ fontu a jeho velikost) a poskytovat dokonalejší funkce podrobně uvedené v uživatelsky specifických souborech cookies. Informace, které tyto soubory cookies shromažďují, neslouží k identifikaci vaší totožnosti, zasílání reklamy nebo monitorování toho, jaké stránky jste na internetu navštívili. Souhlasíte s tím, že jste věnovali zvýšenou pozornost této části našeho Prohlášení o zachování soukromí a výslovnému oznámení o zachování soukromí, které vám byly předloženy, a dále vyjadřujete svůj souhlas s tím, jakým způsobem za tímto účelem soubory cookies využíváme; a/nebo

d) získávají informace o vašem způsobu procházení Internetu (soubory cookies si např. pamatují, jaké stránky jste navštívili, a tuto informaci předávají poskytovatelům internetové reklamy, kteří ji využijí k tomu, aby vám poskytovali reklamu, jež pro vás a vaše zájmy bude relevantnější, a to zpravidla na základě odkazů na funkce poskytované třetími stranami. Ačkoliv tyto soubory cookies zaznamenávají historii vašeho prohlížení internetu, zpravidla nepodávají informace o vaší totožnosti. Bez takovýchto souborů cookies by na internetu bylo méně obsahu zdarma, a reklamy, které se vám zobrazují, by pro vás byly méně relevantní. Souhlasíte s tím, že jste této části našeho Prohlášení o zachování důvěrných informací věnovali zvýšenou pozornost, že jste si přečetli explicitní informace, které vám byly předloženy na a těmto informacím plně porozuměli. Tyto soubory cookies využijeme pouze v souladu se samostatným a doplňkovým souhlasem, který jste nám udělili po obdržení této explicitní informace.

Otázky o vašich osobních informacích

V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti s tímto Prohlášením o zachování soukromí nebo osobními informacemi, které o vás shromažďujeme, se na nás prosím obraťte e-mailem na adresu BPPLUSEAST@bp.com nebo nám zašlete dopis na následující adresu: 
BP Europa SE
Oddział w Polsce - Kraków
ul. Jasnogórska 1 
31-358 Kraków

Ochrana dat týkajících se dětí

Společnost BP vědomě neshromažďuje informace od dětí či o dětech.	

Změny tohoto Prohlášení o zachování soukromí

Toto prohlášení pravidelně revidujeme, takže je možné, že se čas od času změní. Veškeré aktualizace umístíme na tyto webové stránky. Budete-li po provedení těchto změn pokračovat ve využívání těchto stránek, dáváte najevo, že jste si tyto změny přečetli, porozuměli jste jim, souhlasíte s nimi a přijímáte je. Poslední aktualizace tohoto Prohlášení o zachování soukromí proběhla dne 27. ledna 2015.

Hyperodkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, jež nespadají pod naši kontrolu a na něž se toto Prohlášení o zachování soukromí nevztahuje. Pokud prostřednictvím těchto poskytnutých odkazů na tyto stránky vstoupíte, jejich provozovatelé mohou od vás získávat informace, které se mohou týkat i vaší osoby. Tyto informace následně využijí v souladu se svým prohlášením o zachování soukromí, které se od našeho Prohlášení může lišit. V případě přístupu na jiné stránky vám doporučujeme přečíst si prohlášení o zachování soukromí platné pro tyto stránky.

Změny této politiky o zachování soukromí

Naší politiku o zachování soukromí pravidelně revidujeme, takže je možné, že se čas od času změní. Veškeré aktualizace umístíme na naše webové stránky. Budete-li po provedení těchto změn pokračovat ve využívání těchto stránek, dáváte najevo, že souhlasíte s naší aktualizovanou politikou o zachování soukromí i s jejím obsahem.