Často kladené dotazy na téma paliva BP s technologií ACTIVE

Otázka č. 1: Jsou nečistoty skutečný problém?

Naši výzkumníci podrobili tuto problematiku důkladnému zkoumání, přičemž využili stovky zdrojů z příslušného odvětví, včetně výzkumné literatury, dokumentace k patentům a příruček údržby od výrobců. Ukázalo se, že i mikroskopické množství nečistot na hlavních součástkách motoru může mít velký dopad na výkonnost motoru; dochází ke snižování hospodárnosti využití paliva a výkonu motoru. Přítomnost nečistot může způsobit i poruchy a jejich odstraňování je velmi nákladné. Obzvláště citlivé na přítomnost nečistot jsou nejnovější motory.

V daném odvětví byly zřízeny zvláštní pracovní skupiny, které se zabývají řešením problémů týkajících se nečistot v systémech vstřikování paliva. V mnoha takových skupinách má společnost BP své zastoupení a pomáhá vyvíjet nové zkušební metody k vyřešení těchto problémů. Společnost BP navíc nezávisle spolupracuje s výrobci nákladních automobilů, s konzultanty v oblasti strojírenství a se zkušebními provozy, protože chce porozumět vlivu nečistot a vytvořit konkrétně zaměřené zkoušky s cílem nalézt a optimalizovat příslušná řešení.

Otázka č. 2: Na jakém principu fungují paliva značky BP s technologií ACTIVE?

Paliva značky BP jsou určena k řešení skutečných problémů, které mohou v odvětví nastat. Technologie ACTIVE je název, kterým jsme označili inovační formuli vycházející z patentované technologie, kterou nyní používáme ve všech nových palivech. Tato paliva obsahují aktivní molekuly, které začínají působit ihned po spuštění motoru.  Existují dva způsoby, jak tyto aktivní molekuly bojují proti nečistotě:
  1. ODSTRAŃUJÍ ji, a to tak, že na ni přilnou a odtáhnout ji od kritických součástek motoru. Nečistota se pak bezpečně spálí v motoru.
  2. ZABRAŇUJÍ, aby se vytvářely nánosy nečistot, a to tím, že přilnou na čistý kovový povrch motoru, čímž vytvoří ochranou vrstvu, která brání, aby se na kovu přichycovaly další nečistoty.
Motorová nafta značky BP s technologií ACTIVE vychází ze speciální formule, která obsahuje další prvky, např. protipěnové činidlo, které pomáhá zajistit čistší a rychlejší tankování.

Otázka č. 3: Jsou tato nová paliva k dostání ve všech maloobchodních stanicích značky BP v Evropě?

Nová paliva BP s technologií ACTIVE jsou k dostání ve většině maloobchodních stanic BP v Evropě. V Německu se paliva značky BP s technologií ACTIVE označují jako „Aral Anti-Schmutz Formel“. Ve Spojeném království naleznete technologii ACTIVE pouze u paliv řady Ultimate.

Otázka č. 4: U nákladních vozidel uvádíte roční úsporu paliva až 912 litrů; jak se tato úspora vypočítá?

Měřili jsme spotřebu paliva u řady nákladních vozidel se znečištěnými palivovými injektory za podmínek kombinovaného městského, mimoměstkého a dálničního provozu. Poté jsme testování zopakovali u vozidel s čistými vstřikovacím zařízeními. Z těchto testů vyplynulo, že naměřená ztráta v porovnání mezi znečištěnými a čistými vstřikovacími zařízeními je až 3,8 % a v průměru 3,1 %. 

Poté jsme vypočítali objem paliva, který by byl nutný k překonání typické trasy těžkého nákladního vozidla v Evropě (o hrubé hmotnosti jízdní soupravy 16 t); počítanou vzdáleností je 80 000 km. Rozdíl mezi čistými a znečištěnými vstřikovacími zařízeními, tj. případná roční úspora paliva u jednoho nákladního vozidla, činí až 912 litrů. 

Když jsme tento výpočet zopakovali i pro lehká nákladní vozidla (s hrubou hmotností jízdní soupravy 3,5 t až 7,5 t) pro vzdálenost 50 000 km ročně, získali jsme potenciální roční úsporu paliva až 340 litrů.

Otázka č. 5: Jaké jsou výhody použití dieselu značky BP s technologií ACTIVE u osobních vozidel?

U osobních automobilů nyní naše vůbec nejlepší sériově vyráběná paliva s technologií ACTIVE pomáhají odstraňovat znečištění motoru a chránit motor proti usazování dalších nečistot, čímž vaše vozidlo posouvají zase o krok dále.

Otázka č. 6: Co nového přinášejí tato nová paliva z hlediska emisí? Jaké jsou ekologické výhody nových paliv značky BP s technologií ACTIVE?

Existují dvě kategorie emisí výfukových plynů: regulované emise a emise přepočtené na ekvivalent CO2. Odpovědnost zajistit, aby prodávané vozidlo splňovalo normy pro regulované emise, nese výrobce příslušného vozidla. Snížení emisí přepočtených na ekvivalent CO2 je na řidiči; a právě použití nových paliv značky BP s technologií ACTIVE by mohlo řidiči pomoci snížit množství spotřebovaného paliva na konkrétní trase. Snížení spotřeby paliva na konkrétní trase znamená snížení emisí výfukových plynů.

Otázka č. 7: Tvrdíte, že znečištěná vstřikovací zařízení snižují hospodársnost spotřeby u nákladních vozidel až o 3,8 %; na základě kterých testů jste dospěli k takovému číslu?

Změřili jsme spotřebu paliva u řady nákladních vozidel se znečištěnými vstřikovacími zařízeními. Poté jsme testování zopakovali i u vozidel s čistými vstřikovacím zařízeními. To nám umožnilo porovnat množství spotřebovaného paliva při jízdě v cyklu se znečištěnými vs. čistými vstřikovacími zařízeními. Při těchto testech byl rozdíl – či ztráta z pohledu hospodársnosti spotřeby z důvodů znečištěných vstřikovacích zařízení - v průměru až 3,8 % a 3,1%.

Otázka č. 8: Jaká nákladní vozidla jste při testech použili?

Analyzovali jsme evropský trh s nákladními vozidly a vybrali z něj ta vozidla, která představují reprezentativní vzorek hlavních hmotnostních a emisních tříd.

Otázka č. 9: Existuje nějaká nezávislý zdroj, který může potvrdit výsledky vašich zkoušek?

Všechny zkoušky nákladních vozidel si BP objednala u nezávislých evropských zařízení s příslušně kalibrovanými zkušebními zařízeními vhodnými k posuzování hospodárnosti spotřeby paliva. Tato zařízení mají akreditaci normy ISO 9001:2008 (pro jakostní systémy) a ISO 14001:2004 (pro ekologické systémy. Tato zařízení zaměstnávají pracovníky, kteří dokonale ovládají umění testování motorů a vozidel, a poskytují přísně kontrolované údaje celé řadě klientů, včetně výrobců původních dílů, zákonodárců, akademických institucí a provozovatelů vozových parků.

Otázka č. 10: Jak je možné si vaše tvrzení ověřit u vlastního vozového parku? Jaké parametry jste použili?

Nová paliva značky BP s technologií ACTIVE jsou výsledkem 5 let strávených vyvíjením a testováním výrobků.  Za tuto dobu naši výzkumníci provedli důkladné přezkoušení našich nových paliv v motorech a vozidlech na škále od malých městských vozidel po těžké nákladní automobily. Ručíme za všechny údaje, které uvádíme k našim novým palivům značky BP s technologií ACTIVE. Faktické přínosy se však mohou lišit a nejlepší výsledky se obvykle dostaví při průběžném používání. 

Pokud jde o hospodárnost spotřeby paliva, je samozřejmě důležité si uvědomit, že spotřeba paliva je ovlivněna celou řadou dalších faktorů, mimo jiné např. stavem vozidla, stylem jízdy, podmínkami na silnici a užitečným zatížením. Z toho důvodu je velice obtížné samostatně posoudit dopad jedné proměnné při každodenním provozu, přičemž platí, že přesné měření přínosů v rámci vozového parku obvykle vyžaduje vhodně navrženou zkušební metodiku a statistické vyhodnocení výsledků. Z toho důvodu bylo testování hospodárnosti spotřeby paliva prováděno ve speciálních nezávislých ústavech pomocí dynamometru pro nákladní vozidla s cílem přesně replikovat podmínky panující při testování vozidel se znečištěnými a s čistými vstřikovacími zařízeními. 

Nová paliva značky BP jsou jen jedním z prvků naší kombinované nabídky pro nákladní vozidla, která se zaměřuje na pomoc se snižováním provozních nákladů vozového parku.

Otázka č. 11: Jak mi mohou bezpečnostní prvky značky BP Security pomoci s řízením nákladů?

Prvky BP Security vás díky 100% on-line autorizaci všech transakcí a nepřetržitému důslednému procesu odhalování podvodů chrání proti krádežím. Můžeme vás ujistit, že jakýkoliv pokus o podvod bude efektivně odhalen a bude vám oznámen. Na čerpacích stanicích značek BP a Aral také dodržujeme přísné ověřovací postupy, pokud jde o karty a registrační čísla vozidel. Díky tomu můžete sami řídit náklady svého vozového partu a omezit zneužívání, jakým je např. tankování neoprávněných vozidel. Protože všechny naše čerpací stanice jsou vzájemně propojeny on-line, je možné reagovat velmi rychle a v případě potřeby např. zablokovat kartu.

Otázka č. 12: Jakým způsobem mi váš software pro řízení vozového parku (BP FleetExpert) může pomoci s kontrolou výdajů?

BP FleetExpert poskytuje účinnou kontrolu celého vozového parku a úplný přehled o spotřebě paliva, emisích CO2 na silnici a všech technických údajích, které jsou nezbytné pro účinné řízení vozového parku. Díky tomu můžete snadno určit oblasti případných úspor.

BP FleetExpert shromažďuje údaje ze všech účtů na jedno místo, kombinuje výdaje za palivo s náklady na mimořádné opravy, leasing, pojištění, mýtné a veškeré další výdaje. Díky tomu můžete snadno a transparentně řídit náklady spojené s provozováním své organizace a snáze přijímat provozní rozhodnutí.

Otázka č. 13: Jak mi vaše telematické řešení (BP FleetMove) může pomoci s kontrolou výdajů?

BP FleetMove je komplexní telematické řešení umožňující sledování a monitorování pracovní doby vašich řidičů, vykazování hlavních výkonnostních ukazatelů a účinnou kontrolu výdajů. 

Rovněž poskytuje úplné začlenění řady řídících systémů používaných dopravními firmami.

Prostřednictvím přípravy řidičů BP FleetMove může přispět k významnému snížení nákladů na provozování společnosti s úsporami paliva v průměru ve výši 9 % dosaženými v rámci testů. *
* Jedno z hlavních nezávislých technologických středisek pro návrhování, technologii, testování a vývoj automobilových a pohonných systémů, provedlo sérii zkoušek s cílem změřit úsporu paliva pomocí modulu Driver Coach BP FleetMove. Zkoušek se zúčastnili řidiči s různými zkušenostmi v různých dopravních situacích v městském i mimoměstském prostředí. Výsledky ukázaly, že řidiči nákladních vozidel dokáží pomocí účinějšího režimu řízení s modulem Driver Coach ušetřit na palivu v průměru až 13,1 % a až 9,0 %.