Δήλωση απορρήτου

Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της  εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ

Πληροφορίες για την εταιρεία και την ιστοσελίδα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ, που χρησιμοποιεί, κατόπιν αδείας της BP p.l.c., την παρούσα ιστοσελίδα και εμπορικά σήματα της ΒΡ, όπως το BP Ultimate και τα λοιπά σήματα της παρούσας ιστοσελίδας, που αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της BP p.l.c.  για όλα τα καύσιμα εδάφους, είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό της και δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ είναι εταιρεία που έχει συσταθεί με βάση το Ελληνικό δίκαιο στην Ελλάδα (αριθμός ΓΕΜΗ 000248401000) και εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Χειμάρας 8Α, 15125.

Παρέχουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου για να σας πληροφορήσουμε σχετικά με το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς στο διαδίκτυο και για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Η παρούσα ιστοσελίδα διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας. Τα Ελληνικά δικαστήρια έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε αντιδικία που προκύπτει από τη χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να προσδιορίσουν ένα συγκεκριμένο άτομο, π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου («Προσωπικές Πληροφορίες»). Εάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτήν την ιστοσελίδα παραγγείλετε προϊόντα ή υπηρεσίες, λάβετε μέρος σε κάποιον διαγωνισμό, ή μας παραχωρήσετε άλλες πληροφορίες, μπορεί να μας παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες.

Χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών

Εάν επιλέξετε να μας παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα τις χρησιμοποιήσουμε για να σας προσφέρουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τους ίδιους λόγους ή για κάθε άλλο λόγο που δηλώνεται κατά τη συλλογή των δεδομένων ή συμφωνεί με κάποια προτίμηση που υποδεικνύετε εσείς.

Όταν έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο (-α), είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι θα λαμβάνετε περαιτέρω σχετική και ενημερωτική επικοινωνία, ακολουθώντας τις αλληλεπιδράσεις σας με την εν λόγω ανακοίνωση, όπως για το αν λάβετε, ανοίξτε ή κάντε κλικ σε ένα σύνδεσμο μέσα σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επικοινωνίας. Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να διαγραφείτε μέσα σε όλες τις περαιτέρω ηλεκτρονικές επικοινωνίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω στο μέρος που επιγράφεται «Άμεσο μάρκετινγκ».

Τήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ενεργή η εγγραφή σας, με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας, και μετά την απενεργοποίησή της τηρούνται ανωνυμοποιημένα. Δεν συλλέγουμε καμιά επιπλέον πληροφορία σχετικά με εσάς, έκτος από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Πώς οι προσωπικές σας πληροφορίες διατηρούνται ακριβείς και ενημερωμένες;

Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες διατηρούνται ακριβείς και ενημερώνονται συνεχώς. Ωστόσο, μόνο αφού μας ενημερώσετε μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στις προσωπικές σας πληροφορίες. Είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώνετε εάν υπάρχουν ανακρίβειες ή να πρέπει να γίνουν αλλαγές στις προσωπικές σας πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή. Ενημερώστε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@helpe.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας για οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γίνει ή για οποιαδήποτε ανακρίβεια υπάρχει στις προσωπικές σας πληροφορίες, δίνοντας μας επαρκείς πληροφορίες για να σας αναγνωρίσουμε και να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές.

Σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για σας. Αν θέλετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@helpe.gr.

Ασφάλεια

Θα διασφαλίζουμε ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται διαφυλάσσονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστασίας των δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την εσφαλμένη χρήση ή αποκάλυψη, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή παράνομη καταστροφή ή την ακούσια απώλεια των προσωπικών πληροφοριών.

Γνωστοποίηση και διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ δεν πουλά ούτε δημοσιεύει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους με σκοπό την εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες εταιρείες εντός του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. ή/και σε τρίτους προμηθευτές που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας. Εφόσον μας γνωρίσετε προσωπικά σας στοιχεία, συμφωνείτε σε μια τέτοια γνωστοποίηση.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν το απαιτεί η νομοθεσία, ή όταν κρίνουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και συμμορφώνεται με κάποια δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα ρυθμιστικής αρχής ή με άλλες νομικές διαδικασίες στις οποίες εμπλεκόμαστε. Σε περίπτωση που η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ βρεθεί σε καθεστώς επιθετικής ή συναινετικής εξαγοράς, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα αποκαλυφθούν στο νέο ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Άμεσο μάρκετινγκ

Θα σας αποστέλλουμε διαφημιστικές ανακοινώσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχετε ήδη εκφράσει. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον διαφημιστικές ανακοινώσεις, ενημερώστε μας οποιαδήποτε στιγμή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας για να ασκήσετε το δικαίωμα σας για εξαίρεση ή εξακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε σε κάθε διαφημιστική ανακοίνωση.

Πληροφορίες κίνησης της ιστοσελίδας και Cookies

Οι διακομιστές που βρίσκονται στην BP και φιλοξενούνται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών εκτός του ΕΟΧ, καταγράφουν αυτόματα δεδομένα σχετικά με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας βάσει της διεύθυνσης πρωτοκόλλου του διαδικτύου (IP) σας. Οι πληροφορίες αυτές δεν προσδιορίζουν εσάς ως άτομο, αλλά τον υπολογιστή ή τη συσκευή μέσω της οποίας αποκτήσατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να γνωρίζουμε σε ποιες περιοχές του κόσμου χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα ώστε να διασφαλίζουμε ομοιόμορφη κάλυψη.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να μεταφορτωθούν αυτόματα στον υπολογιστή σας μικρά αρχεία κειμένου που ονομάζονται «cookies». Αυτός ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies τα οποία:
  1. Βελτιώνουν την απόδοση του δικτυακού τόπου με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς οι επισκέπτες τον χρησιμοποιούν (π.χ., για να διατηρείται μια συνεπής εμφάνιση και αίσθηση για τον επισκέπτη). Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας στείλουμε στοχευμένες διαφημίσεις ή να θυμόμαστε πού περιηγηθήκατε, και
  2. αυξάνουν τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και την εξατομικεύουν, επιτρέποντάς της να θυμάται τις προηγούμενες επιλογές σας (για παράδειγμα τη θέση σας και τον προτιμώμενο τύπο γραμματοσειράς και μέγεθος) και παρέχουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στην ειδική αναφορά στα cookies (Cookie notification), που θα βρείτε στο επάνω μέρος της παρούσας . Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί ποιος είστε, να σας στείλουμε στοχευμένες διαφημίσεις ή να θυμόμαστε πού περιηγηθήκατε στο διαδίκτυο. Συμφωνείτε ότι σας επιστήσαμε την προσοχή σ’ αυτό το τμήμα της δήλωσης απορρήτου, καθώς και σε κάθε ρητή δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies αυτών για τους παραπάνω σκοπούς.
Για να διαγράψετε ή να διακόψετε την τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο μενού "Βοήθεια" του περιηγητή σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα κάποιων ιστοσελίδων ή να μην επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτές ανάλογα με τις επιλογές του περιηγητή.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org www.aboutcookies.org. Αυτός ο σύνδεσμος θα σας μεταφέρει σε μια άλλη ιστοσελίδα, η οποία θα ανοίξει σε νέο παράθυρο. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.aboutcookies.org.

Απορίες σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ή τα προσωπικά δεδομένα που κατέχουμε σχετικά με εσάς ή επιθυμείτε να τροποποιήσετε αυτά τα στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση marketing@helpe.gr.

Παιδιά

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά.

Τροποποιήσεις της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου

Αναθεωρούμε συνεχώς τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου μας και διατηρούμε το δικαίωμα να την τροποποιούμε ανά διαστήματα. Κάθε ενημέρωση θα κοινοποιείται σε αυτή την ιστοσελίδα. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου αφού γίνουν οι εν λόγω αλλαγές, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τις αλλαγές. Η παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ενημερώθηκε τον  Οκτώβριο 2015.

Υπερσύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της ενσωματωμένης δυνατότητας αναζήτησης. Το πλαίσιο αναζήτησης σε αυτή την ιστοσελίδα ("Πλαίσιο αναζήτησης") τροφοδοτείται από την Google Inc ("Google"). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η πολιτική απορρήτου της Google (που βρίσκεται στο http://www.google.com/privacy.html) θα ισχύει για τη χρήση του πλαισίου αναζήτησης και χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης συναινείτε με τη χρήση από τη Google των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την δική της σχετική πολιτική. Ομοίως, εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται ή να χρησιμοποιήσετε άλλες ενσωματωμένες λειτουργίες που παρέχονται από τρίτους, οι διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες από ή σχετικά με εσάς, που θα χρησιμοποιούνται από αυτούς, σύμφωνα με τη δική τους δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, η οποία μπορεί να διαφέρει από τη δική μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις περί απορρήτου των εν λόγω φορέων στις ιστοσελίδες τους. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές.