Δεκτές πιστωτικές, χρεωστικές και κάρτες στόλου από τα πρατήρια BP

Η Διοίκηση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ότι όλα τα ιδιολειτουργούμενα, ελεγχόμενα καθώς και τα πρατήρια τρίτων που φέρουν τα σήματα ΒΡ τα οποία είναι συμβεβλημένα με το τραπεζικό σύστημα και διαθέτουν πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) αποδέχονται πιστωτικές, χρεωστικές και κάρτες στόλου των καταναλωτών.