1. Home
 2. Careers
 3. Jobs at bp
 4. Filling Team Leader

Filling Team Leader

Filling Team Leader

 • Location Belgium - Ghent
 • Travel required No travel is expected with this role
 • Job category Operations Group
 • Relocation available This role is not eligible for relocation
 • Job type Professionals
 • Job code RQ065922
 • Experience level Intermediate
Apply Search all jobs at bp

Job summary

Entity:

Customers & Products


Job Family Group:

Operations Group


Job Summary:

Grade I

Responsible for coordinating activities of a team to deliver safe, optimal and environmentally sound operations, whilst developing the team's technical and analytical capabilities.


Job Description:

Functieomschrijving

Filling Team Leader

Functietitel

Filling Team Leader

Regio/Segment/Team

C&P Castrol Lubes BLP G operations

Graad Level I

Locatie Belgium Lubes Plant Ghent

Rapporteert aan

Operations Manager

Organogram

Op de Plant te Gent bestaat de afdeling Filling uit teams Filling operatoren die, afhankelijk van de lijn of groep van lijnen waarop ze tewerkgesteld worden, aangestuurd worden door hun respectievelijke Filling Line leader. Een aantal operatoren nemen daarnaast ook de verantwoordelijkheden van Filling Relief, L&D-Coördinator of trainer op zich. De Filling Line leader rapporteert aan de Operations Manager en werkt in daguren.

Doel van de functie

Een Line Leader staat in voor het waarborgen van een goeie operationele werking van de afdeling Filling op alle domeinen (HSSE, Quality, Service, Cost & People) en dit door middel van het coachen (aansturen & bijsturen), plannen, controleren en optimaliseren van alle activiteiten op de afdeling Filling.  Onder leiding van de Operations Manager zorgt deze voor een veilige, stipte en accurate uitvoering van het dagelijks productieplan. De Line Leader is hierbij verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde kwaliteit en voor een goede werking en ontwikkeling van het Filling Team.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaten die van de functie verwacht worden

Verantwoordelijkheden

Interne organisatie:

 • Ontwikkelen en monitoren van het Filling team als een coherent en flexibel team.
 • Coachen van het Filling team teneinde hun prestaties en capaciteiten continue te verbeteren.
 • Coördineren van de activiteiten van het Filling team, gebruik makend van de overlegstructuur (ochtendoverleg, shiftoverdracht, etc.), de lijn monitoringssystemen en een optimale personeelsbezetting (incl. verlofplanning), opdat de prestaties van de afdeling voldoen aan de vooropgestelde doelstellingen inzake veiligheid, kwaliteit, service en kosten.
 • Geven van visie, richtlijnen en ondersteuning aan het team, instaan voor de team-ontwikkeling, zodat deze hun doelstellingen kunnen behalen en hun resultaten kunnen verbeteren in overeenstemming met de bp people processes (incl. voeren van functioneringsgesprekken, voeren van gesprekken in het kader van het gezondheidscompas, …).
 • Aansturen van en overleg met lijntechnieker en CI-engineer voor dagdagelijkse en project ondersteuning, in samenspraak met hun respectievelijke hiërarchische oversten.
 • Rol in een matrixorganisatie – feedback geven over performantie van lijntechnieker en CI-engineer naar hun hiërarchische oversten.
 • Indien vereist én in samenspraak met de Operations Manager medeverantwoordelijk voor de rekrutering van nieuwe Filling Team leden.
 • Opvolgen en bijhouden van de lijn KPI’s met betrekking tot HSSE, Quality, Service, Cost en People. Gebruiken van Continuous Improvement tools en technieken om deze resultaten te verbeteren. Ervoor zorgen dat deze KPI’s en de CI-tools gekend zijn bij het team evenals het initiëren en coachen van gestructureerde problem solving bij ongeplande stilstanden en van bredere CI projecten bij issues van langdurige aard. Tijdig escaleren en betrekken van de personen met de juiste competenties.
 • Onderhouden van het Performance Control System als rapportage- en feedbacktool op alle niveaus.

Externe organisatie:

 • Ontwikkelen en onderhouden van de relatie met de afdelingen Blending en Site Logistics en de belangrijkste stakeholders: HSSE, Kwaliteit, Onderhoud, Engineering, Lab Quality Control en Planning, om de prestaties op alle gebieden proactief te verbeteren.

Human relations & contacts

 • Alle collega’s binnen Operations, Labo, Technische Dienst en andere Castrol plants, Planning, Scheduling en CF teneinde de beschikbaarheid van de juiste resources en een goede customer service  te garanderen.
 • Externe contractors.
 • Project managers en engineers.

Belangrijkste uitdagingen binnen de functie

 • Veiligheidscultuur verankeren door veranderingsmanagement (zero accidents mentaliteit), kwaliteit (hoge kwaliteitsnormen op vlak van afvullen, labelen en verpakken) en service (binnen afgesproken termijn, volgens vooropgesteld productieplan en vaste procedures).
 • Hoge graad van flexibiliteit (veranderende produkten en formulaties, complexiteit installaties) en workload (verschillende SKU’s (Stock Keeping Units) afwerken op diverse installaties rekening houdend met het dagelijks productieplan).  Minimaal werkkapitaal optimaliseren met een hoog serviceniveau en snel wisselende samenstelling van het team operatoren (tijdelijken, uitzendkrachten) goed kunnen inschatten naar kennis en kunde en van hieruit het team sturen.
 • Dagelijks motiveren van het Filling Team om dag in dag uit nauwkeurig te werken met een optimaal team evenals het uitvoeren van formele en informele bijsturingsgesprekken met werknemers.
 • Zorgen dat de nieuwe medewerkers alle nodige training en begeleiding krijgen in hun nieuwe rol.
 • Vinden en behouden van constante balans tussen Veiligheid, Kwaliteit en Efficiëntie en hierbij de Filling Operatoren blijvend motiveren om het dagelijks productieplan met optimale bezetting stipt, accuraat, veilig en kwaliteitsvol uit te voeren.
 • Complexiteit van HITRA meer bepaald de continuïteit van de afdeling verzekeren versus het belang van veiligheid.

Andere relevante informatie: vooral wat betreft de aard en impact van plannen, de reikwijdte van de effecten hiervan op het team, BU, segment, BP globaal

Mate en omvang van plannen en organiseren binnen de functie strekt zich uit over het dagelijkse coördineren van de lijn waarbij rekening gehouden moet worden met de verlofplanning, de diverse kwalificatieprogramma’s op de afdeling en het vormen van een cross-functioneel en flexibel team.

Opleiding en ervaring (verplicht en gewenst)

 • Technische scholing Bachelor niveau of gelijk door ervaring.
 • Ervaring in een leidinggevende rol in een productieomgeving is vereist.
 • Lean Manufacturing kennis pluspunt.

Economische dimensies verbonden aan de functie (indien van toepassing)

Niet van toepassing op deze rol.

Land en cluster specifieke informatie

 • Belgium Lubes Plant Gent (BLP-G) is een belangrijke leverancier van smeermiddelen binnen de regionale Lubricants Supply Chain (LSCE).
 • BLP-G bevoorraadt “Automotive & Industrial Lubricants” (bulk en packed) - hoofdzakelijk Benelux, Frankrijk, UK en andere Europese en niet-Europese geassocieerden.
 • BLP-G wordt momenteel gezien al een heel strategische plant mede door de portfolio en locatie.

HSSEQ verantwoordelijkheden

 • Leiden, coachen, ontwikkelen en motiveren van de medewerkers om zo excellente HSSE prestaties te bekomen.
 • Beheren van de relatie met externe dienstverleners om de veiligheid tijdens hun activiteiten op het terrein te verbeteren.
 • Netwerken met collega’s binnen de GSC organisatie in het delen van “best practices”.
 • Verankeren van een veiligheidscultuur in de dagelijkse activiteiten op de plant.
 • Zorgen voor de juiste mentaliteit en houding van de medewerkers m.b.t. “housekeeping”, veiligheid, kwaliteit en productiviteit.
 • Toezien op het naleven van het veiligheidsbeleid en de standaarden door alle medewerkers door middel van de implementatie van verschillende OMS processen.
 • Een leidinggevende rol nemen in het continue streven naar HSSE verbetering, ervoor zorgen dat regels en standaarden mbt HSSE effectief uitgerold, gecommuniceerd en verankerd worden binnen de organisatie.
 • Verzekeren van de naleving (wettelijk en ander) ten aanzien van alle wettelijke eisen m.b.t. de activiteiten binnen manufacturing.
 • Toezien op het psychosociaal welzijn van de medewerkers en hierin de nodige actie nemen in lijn met het beleid op de plant.
 • Line Leaders:
  • Escaleren onmiddellijk ieder kwaliteitsprobleem bij de Operations Manager en bij de kwaliteitsafdeling op de Lubes Plant Gent.
  • Stoppen onmiddellijk de productie activiteiten bij problemen die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het product.

Vereiste competenties

Functiespecifieke competenties

Technische en professionele competenties

 • PC vaardig (Office omgeving)
 • Taalvaardig (Engels)

Kerncompetenties

 • Leiderschap
 • Leervermogen & potentieel inschatting
 • Creëren leerklimaat
 • Communicatievaardig
 • Overtuigen
 • Ondersteunen
 • Heel sterke mate van veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn
 • Respect en opvolg van regels en afspraken
 • Kritische zin en een analytische geest
 • Initiatief nemen
 • Direct aanspreken op tekorten
 • Networking skills

BP Behaviours  

 • Veiligheid: De Line Leader toont verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van iedereen in zijn omgeving.
 • Uitmuntend: De Line Leader leert de best practices van bp en past deze toe, handelt  met professionaliteit en streeft naar een uitstekende uitvoering.
 • 1 team: De Line Leader ondersteunt diegenen met wie hij werkt en helpt bij het opbouwen van de effectiviteit van zijn team om zo de beste resultaten te verkrijgen.


Travel Requirement

No travel is expected with this role


Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation


Remote Type:

This position is not available for remote working


Skills:

Control of work, Cost-conscious decision-making, Maintenance general, Procedures and practices, Reliability general, Risk Management, Safety Leadership, Turnaround general


Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company.  We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.).  If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy.  This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.

Apply Search all jobs at bp