1. Home
 2. Careers
 3. Jobs at bp
 4. Shift Foremans (Trưởng ca đóng rót)

Shift Foremans (Trưởng ca đóng rót)

Shift Foremans (Trưởng ca đóng rót)

 • Location Vietnam - South - Ho Chi Minh city
 • Travel required No
 • Job category Operations Group
 • Relocation available No
 • Job type Professionals
 • Job code 141274BR
 • Experience level Entry
Apply Search all jobs at bp

Job summary

Responsible for supporting the delivery of safe, optimal and environmentally sound operations, whilst developing technical and analytical capabilities.

Mô tả công việc:

 • Trông nom mọi hoạt động đóng rót dầu nhớt các loại khi làm ca, trong giờ hành chính, và ngoài giờ (khi cần), tuân thủ theo các tiêu chuẩn chính sách an toàn và Hệ thống Quản lý tích hợp.
 • Tham gia báo cáo tai nạn tiềm ẩn.
 • Thực hiện đúng các thủ tục / hướng dẫn công việc liên quan đến các yêu cầu hệ thống quản lý sự toàn vẹn (IM) (Các hoạt động bất thường lệ, quy trình thổi heo…)
 • Huấn luyện nhân viên đóng rót và thực hiện chính sách Sức khỏe, An toàn nghề nghiệp, Môi trường và Chất lượng (quy trình, hướng dẫn làm việc…) có trong thực hành của họ.
 • Hỗ trợ tất cả các cá nhân đóng rót dầu nhờn thực hiện các yêu cầu trong tiêu chuẩn Bảo hộ Lao động bao gồm PPE và thói quen dọn vệ sinh trong khu vực đóng rót sao cho tuân thủ theo tiêu chuẩn 5S.
 • Sắp xếp và giám sát các hoạt động đóng rót theo đúng kế hoạch liên quan đến OEE và phù hợp với quy trình Quản lý chất lượng.
 • Hoàn thành kế hoạch đóng rót hàng tuần, thực hiện mục tiêu FTPR trong việc đóng rót.
 • Đảm bảo các thủ tục an toàn bao gồm danh sách kiểm tra ngăn dầu được thực hiện.
 • Điều hành họp an toàn mỗi ngày.
 • Cùng với Trưởng chuyền đóng rót, thay phiên giám sát các hoạt động đóng rót của ca thứ 2 hoặc ca thêm hoặc ca ngoài giờ (nếu cần) phù hợp với các nguyên tắc và chính sách Bảo hộ lao động cũng như các yêu cầu về chất lượng và hiệu quả.
 • Thu thập báo cáo ngày (bao gồm cả ca kíp) và biên tập lại chuẩn bị cho trợ lý sản xuất;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo.
 • Thực hiện tốt các công tác tuân thủ yêu cầu luật pháp được giao như công tác ghi trong các quy trình, hướng dẫn công việc hay trong danh mục 1-PRC19-A01.
 • Người đảm nhận công việc này cần tổ chức thực hiện công việc do cấp trên giao phó và thực hiện theo kế hoạch/lịch làm việc ngắn hạn.
  Đồng thời giám sát công việc của nhân viên đóng rót
 • Tham gia báo cáo tai nạn tiềm ẩn;
 • Thực hiện đúng các thủ tục / hướng dẫn công việc liên quan đến các yêu cầu hệ thống quản lý sự toàn vẹn (IM) (Các hoạt động bất thường lệ, quy trình thổi heo…)
 • Huấn luyện nhân viên đóng rót và thực hiện chính sách Sức khỏe, An toàn nghề nghiệp, Môi trường và Chất lượng (quy trình, hướng dẫn làm việc…) có trong thực hành của họ.
Yêu cầu công việc:
 • Ít nhất bằng Trung cấp nghề (bằng Cao đẳng hoặc Đại học là một lợi thế)
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng rót và sản xuất
 • Nắm vững về Chính sách Sức khỏe, An toàn nghề nghiệp, Môi trường và Chất lượng
 • Thông thạo về các thủ tục và những Hướng dẫn trong công việc đóng rót
 • Nắm vững về hệ thống, quá trình, thiết bị sản xuất dầu nhờn
 • Có khả năng trông nom các hoạt động đóng rót nhằm đạt đến mục tiêu
 • Anh văn và kỹ năng tin học căn bản
 • Tinh thần đồng đội cao

Apply Search all jobs at bp