Korduma kippuvad küsimused ACTIVE-tehnoloogiaga BP kütuste kohta

K1: Kas mustus on tõesti probleem?

Meie teadlased on uurinud probleemi põhjalikult, tutvudes sadade erialaste allikate, sh teaduskirjanduse, patendiotsingute ja tootjate hooldusbülletäänidega. Isegi mikroskoopiline hulk mustust kriitilistel mootorikomponentidel võib avaldada suurt mõju mootorite toimivusele, vähendades kütusesäästu ja mootori võimsust. Mustus võib põhjustada isegi mootoriosade remontimise vajadust, millega kaasnevad kulukad arved. Uusimad mootorid on iseäranis tundlikud mustuse suhtes.

Injektorisüsteemides oleva mustusega seotud probleemide lahendamiseks on loodud tööstuse spetsialistide töörühmad. BP osaleb paljudes sellistes rühmades, aidates töötada välja uusi meetodeid nende lahendamiseks. Lisaks on teinud BP sõltumatult koostööd veoautode tootjate ning insenerifirmade ja testimisettevõtetega, et selgitada välja mustuse mõju ning töötada välja kohandatud testid lahenduste leidmiseks ja optimeerimiseks.

K2: Kuidas toimivad BP uued ACTIVE tehnoloogiaga kütused?

BP kütused on mõeldud tegelike probleemide lahendamiseks, mis võivad turul tekkida. ACTIVE on sellise patenteeritud tehnoloogial põhineva innovatiivse valemi nimi, mida sisaldavad nüüd kõik meie kütused. See sisaldab aktiivseid molekule, mis hakkavad toimima kohe, kui käivitate mootori.  Sellised aktiivsed molekulid tõrjuvad mootoris mustust kahel erineval viisil:
  1. 1. Need EEMALDAVAD mustust, kinnitudes mustusele ja eemaldades seda kriitilistelt mootorikomponentidelt. Mustus põletakse seejärel kahjutult mootoris.
  2. 2. Need ENNETAVAD mustuse kogunemist, kinnitudes mootorites puhastele metallpindadele ja moodustades kaitsekihi, mis aitab hoida ära mustuse ladestumise metallile.
Lisaks sellele on BP ACTIVE tehnoloogiaga diiselkütusel sellised lisaomadused nagu vahustamisvastane aine, mis aitab tagada puhtama ja kiirema tankimise.

K3: Kas need uued kütused on saadaval kõikides BP jaemüügikohtades üle Euroopa?

BP uued ACTIVE tehnoloogiaga kütused on saadaval enamikes BP jaemüügikohtades üle Euroopa. Saksamaal on BP ACTIVE tehnoloogiaga kütuste nimetus Aral Anti-Schmutz Formel. Ühendkuningriigis on tehnoloogia ACTIVE saadaval ainult Ultimate kütustes.

K4: Kuidas arvutatakse kuni 912 l suurune kütusesääst, mida väidate veoauto kohta aastas?

Mõõtsime kütusekulu mitmesugustel erinevatel linnas, maal ja kiirteedel kasutatavatel mustade injektoritega veoautodel. Seejärel kordasime teste puhaste injektoritega. Testide käigus mõõdeti mustade ja puhaste injektorite võrdlemisel kütusesäästu kaoks keskmiselt kuni 3,8% ning 3,1%. 

Seejärel arvutasime hinnangute alusel kütusekoguse, mida oleks vaja tüüpilise iga-aastase Euroopa läbisõiduga raskeveoautodel (brutokaal üle 16 t) 80 000 km läbimiseks. Puhaste ja mustade injektorite puhul on erinevus, st potentsiaalselt aastas veoauto kohta säästetav kütus, keskmiselt kuni 912 l. 

Arvutuse kordamisel väikeveoautodega (brutokaal 3,5–7,5 t), mille läbisõit on 50 000 km aastas, kujuneb iga-aastaseks kütusesäästuks kuni 340 l.

K5: Milliseid eeliseid pakub BP ACTIVE tehnoloogiaga diisli kasutamine autode puhul?

Autodel aitavad meie kõikide aegade parimad ACTIVE tehnoloogiaga tavakütused eemaldada mootorilt mustust ja kaitsta mustuse ladestumise eest, pikendades teie sõidukite kasutusiga.

K6: Mida teevad need uued kütused heitmete seisukohast? Millised on BP uute ACTIVE tehnoloogiaga kütuste eelised keskkonna seisukohast?

Sõidukite heitgaasid liigituvad kahte kategooriasse – reguleeritud ja CO2-ekvivalendile ümberarvutatud heitmed. Sõidukitootja vastutab selle tagamise eest, et nende müüdavad sõidukid vastaksid reguleeritud heitkoguste standarditele. BP uued ACTIVE tehnoloogiaga kütused võivad aidata vähendada sõidu sooritamiseks kasutatava kütuse hulka ning seega vähendada juhil selle sõidu käigus CO2 -ekvivalendile ümberarvutatud heitmete kogust. Kui te sõidu ajal nii palju kütust ei põleta, vähenevad heitgaaside kogused.

K7: Väidate, et mustad injektorid vähendavad veoautodel kütusesäästu kuni 3,8%. Milliseid teste te selle näitajani jõudmiseks kasutasite?

Me mõõtsime mitmesuguste erinevate mustade injektoritega veoautode kütusekulu. Seejärel kordasime teste puhaste injektoritega. See võimaldas meil võrrelda sõitmiseks kasutatavat kütusehulka mustade ja puhaste injektorite puhul. Testide käigus ilmnes keskmiselt kuni 3,8% ja 3,1% erinevus ehk mustadest injektoritest tingitud kütusesäästu kadu.

K8: Milliseid veoautosid te testidel kasutasite?

Me analüüsisime Euroopa veoautode turgu ja valisime sellised sõidukid, mis esindasid olulisi kaalu- ja heitmeklasse.

K9: Kas on olemas sõltumatu allikas, mis saab teie testitulemuste õigsust kinnitada?

BP tellis kõik veoautotestid sõltumatutelt Euroopa asutustelt, millel on kütusesäästu hindamiseks sobivad asjakohaselt kalibreeritud testseadmed. Nad on standardite ISO 9001:2008 (kvaliteedisüsteemid) ja ISO 14001:2004 (keskkonnasüsteemid) kohaselt akrediteeritud. Asutustel on töötajad, kellel on mootorite ja sõidukite testimise oskused, ning nad esitavad põhjalikult läbivaadatud andmeid suurele hulgale klientidele, sh valmistajatele, õigusloojatele, akadeemilistele asutustele ja sõidukiparkide käitajatele.

K10: Kuidas saaksin ma oma veoautode pargis teie väiteid kinnitada? Milliseid parameetreid te kasutasite?

BP uued ACTIVE tehnoloogiaga kütused on 5 aastat kestnud toodete arendamise ja testimise tulemus.  Selle aja jooksul on meie teadlased teinud meie uute kütustega väga põhjalikke teste mootoritel ja sõidukitel alates väikeste mõõtmetega linnaautodest kuni raskeveoautodeni välja. Kinnitame kõiki oma väiteid BP uute ACTIVE tehnoloogiaga kütuste kohta. Siiski on tegelikud eelised erinevad ja üldjuhul saavutatakse parimad tulemused pideva kasutusega. 

Kütusesäästu puhul on muidugi oluline teadvustada, et kütusekulu võivad mõjutada arvukad muud tegurid, mh sõiduki seisukord, sõidustiil, teeolud ning sõiduki kandevõime. See muudab igapäevases kasutuses esineva iga muutuja mõju tuvastamise väga keeruliseks ning tavaliselt nõuab sõidukipargile avalduvate eeliste täpne mõõtmine asjakohase ülesehitusega katset koos tulemuste statistilise analüüsiga. Seetõttu sooritatigi meie kütusesäästu testid sellele spetsialiseerunud sõltumatutes asutustes veoautode dünamomeetri abil, et taasluua testide käigus täpselt tingimused, kus sõidukitel on mustad ja puhtad injektorid. 

BP uued kütused on vaid üks element meie kombineeritud veoautopakkumisest, mis aitab vähendada sõidukipargi tegevuskulusid.

K11: Kuidas saavad BP turbefunktsioonid aidata mul oma kulusid juhtida?

BP turbefunktsioonid kaitsevad teid varguse eest tänu kõikide kütusega tehtavate tehingute 100%-sele internetis heakskiitmisele ja pideva valvsa pettusetuvastuse protsessile. Võite olla kindel, et iga pettusekatse tuvastatakse tõhusalt ja teatatakse teile. BP ja Arali jaamades rakendame ka väga rangeid kaartide ning sõidukite registreerimisnumbrite õigsuse kontrolli menetlusi. See võimaldab teil juhtida oma sõidukipargi kulusid ja kõrvaldada kuritarvitamine, nt volitamata sõidukite tankimine. Kuna kõik meie jaamad on internetis ühendatud, on võimalik kiiresti reageerida ja näiteks kaardi vajaduse korral blokeerida.

K12: Kuidas saab teie sõidukipargi haldamise tarkvara (BP FleetExpert) aidata mul oma kulusid juhtida?

BP FleetExpert võimaldab juhtida tõhusalt kogu sõidukiparki ning annab täieliku ülevaate kütusekulust, CO2 heitkogustest teel ja kõikidest tehnilistest andmetest, mis on vajalikud sõidukipargi tõhusaks haldamiseks. See muudab potentsiaalsete säästude valdkondade väljaselgitamise hõlpsaks.

BP FleetExpert kogub andmed kõikidelt kontodelt ühte kohta, ühendades kütusekulu eriotstarbeliste remontide, liisingu, kindlustuse, maanteemaksude ja muude väljaminekute kuludega. Seetõttu on võimalik hõlpsalt ja läbipaistvalt juhtida ettevõtte käitamisega seotud kulusid, mis aitab teha ärialaseid otsuseid.

K13: Kuidas saab teie telemaatikalahendus (BP FleetMove) aidata mul oma kulusid juhtida?

BP FleetMove on kõikehõlmav telemaatikalahendus, mis võimaldab jälgida juhtide tööaega, koostada tulemuslikkusnäitajate kohta aruandeid ja juhtida tõhusalt kulusid. 
Samuti pakub see täielikku integratsiooni hulga veoettevõtetes kasutatavate haldussüsteemidega.

Juhtide koolitamise kaudu saab BP FleetMove aidata oluliselt vähendada ettevõtte tegevuskulusid – testide käigus saavutati keskmiselt kütusesääst 9%. *
* Millbrook, üks Euroopa juhtivaid testimiskeskusi mootorsõidukite ning jõuseadmesüsteemide projekteerimise, tehnokäsitluse, testimise ja arenduse alal, korraldas hulga teste kütusesäästu mõõtmiseks, mida võimaldab mooduli BP FleetMove’s Driver Coach kasutamine. Testid sooritati erineva kogemuste tasemega juhtide abil erinevates liiklusolukordades linnas ja maal. Tulemustest ilmneb, et veoautojuhtidel on võimalik säästa keskmiselt 13,1% ja 9,0% kütust tänu tõhusamale sõitmisele Driver Coachi abil.