BP isikuandmete kaitse pohimotted

Teave meie organisatsiooni ja veebisaidi kohta

BP Europa SE Oddział w Polsce vastutab selle veebisaidi eest, mida reguleerivad Poola seadused. Selle kasutamisel tekkiva mis tahes vaidluse korral on ainupädevus Poola kohtutel. BP Europa SE registrijärgne asukoht Hamburgis: Max­ Born­Strasse 2, 22761 Hamburg, Saksamaa; aktsiakapital 639 875 370 eurot (täielikult tasutud); piirkonnakohus Hamburgis HRB 113611; Poola territooriumil käitab BP Europa SE Oddział w Polsce; registreeritud äriregistris, mida peetakse Krakow­Śródmieście piirkonnakohtus (Kraków XI, äriõiguse osakond KRS), registrisse kantud numbriga 345546.

Isikuandmete kogumine, kasutamine ja hoidmine

Isikuandmed on teave, mille abil saab tuvastada füüsilise isiku, nt nime, aadressi ja/või e­ posti aadressi ning telefoninumbri. Kui veebisaiti külastades tellite tooteid või teenuseid, osalete konkursil või esitate muud teavet, teete sellega valiku esitada meile oma isikuandmeid. Oma andmete esitamine on vabatahtlik, kuid võib olla teatud teenuste osutamiseks sellegi poolest vajalik.
Lisateavet vt lõigust „Otseturundus” (allpool).

Isikuandmete täpsus

Oleme pühendunud selle tagamisele, et teie isikuandmed oleksid täpsed ja ajakohased. Saame aga teie isikuandmeid muuta ainult sel juhul, kui meid teavitate. Teie kohustus on meid teavitada, kui teie isikuandmetes esineb ebatäpsusi või muudatusi. Palun teavitage meid e­posti aadressil BPPLUSEAST@bp.com, kui teie isikuandmetes esineb muudatusi või ebatäpsusi, esitades meile piisavalt teavet teie isiku tuvastamiseks, nii et oleks võimalik teha vajalikud muudatused.

Andmete turvalisus

Rakendame kohaseid turvalisusmeetmeid, et hoida ära loata juurdepääs teie isikuandmetele, nende sobimatu kasutamine või avalikustamine, loata muutmine ja juhuslik kaotsiminek. BP poolt andmekaitseks rakendatud meetmed järgivad Poola isikuandmete kaitse õigusaktide nõudeid.

Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

BP ei müü ega väljasta muul moel teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, et võimaldada neil teile otse oma tooteid ja teenuseid reklaamida. Toodete ja teenuste pakkumiseks võib aga olla vajalik, et jagame teie isikuandmeid BP Groupi teiste ettevõtetega ja/või kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, kes meie jaoks andmeid töötlevad. 

Kuna BP tegutseb globaalselt, võib BP­l olla vaja edastada teie isikuandmeid teistesse riikides, sh väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EEA). Üritame aga alati tagada, et teie isikuandmeid kaitstakse samal tasemel nagu EEA piires, sh üritame tagada, et need on kaitstud ning neid kasutatakse ainult meie juhiste kohaselt ja kokkulepitud otstarbel (otstarvetel).

Jätame endale õiguse avalikustada teie isikuandmeid seadusega nõutavatel juhtudel või kui avalikustamine on meie arvates vajalik meie õiguste kaitseks ja/või kohtumenetluse, ­otsuse, reguleeriva asutuse nõude või mis tahes muu BP­d hõlmava õigusmenetluse täitmiseks. Juhul kui BP võetakse üle, võõrandatakse või omandatakse, võime avalikustada teie isikuandmed ettevõtte uuele omanikule.

Otseturundus

Juhul kui te väljendasite nõusolekut turundamiseks; nõustute, et BP võib saata teile teie eelistustele vastavaid turundussõnumeid. Kui te ei soovi neid enam saada, võtke oma eelistuste muutmiseks meiega palun ühendust e­posti aadressil BPPLUSEAST@bp.com või järgige igas turundussõnumis sisalduvaid juhiseid neist keeldumiseks.

Andmed saiti läbiva liikluse kohta ja küpsised

BP­s asuvad serverid ja serverid, mida hostivad kolmandatest isikutest teenuseosutajad (mis võivad asuda väljaspool EEA­d), salvestavad automaatselt teie IP­aadressi alusel siia saidile andmeid teie külaskäigu kohta. Sujuva katvuse tagamiseks kasutab BP neid andmeid selleks, et selgitada välja, kus veebisaiti maailmas kasutatakse.

Teie arvutisse lisatavate küpsiste kustutamiseks või peatamiseks tutvuge oma veebisirvija spikrimenüüga. Mõnel juhul võib küpsiste blokeerimine olenevalt teie valitud suvanditest vähendada mõne veebisaidi funktsionaalsust või takistada neile juurdepääsu. Küpsised võivad olla seansiküpsised (mis kustutatakse, kui sulete oma sirvija) ja/või püsivad küpsised, mis jäävad teie arvutisse kauemaks.

Seda veebisaiti külastades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid sellistel otstarvetel.

Lisateavet küpsiste kohta leiab veebisaidilt www.allaboutcookies.org 

Veebisaidil kasutatakse küpsiseid, mis:

a) on vajalikud rangelt selleks, et saaksite saidil ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone, nt pääseda turvapiiranguga aladele. Nende küpsisteta ei ole võimalik pakkuda kõiki teie soovitud teenustest. Küpsistega ei koguta teie kohta andmeid, mida saaks kasutada turundamiseks või selle meeles pidamiseks, kus olete Internetis käinud, ja/või

b) tõhustavad veebisaidi tegelikku töövõimet, kogudes andmeid selle kohta, kuidas külastajad seda kasutavad (nt külastaja seisukohast järjepideva ilme ja elamuse hoidmiseks). Andmeid, mida nende küpsistega kasutatakse, ei kasutata sihistatud reklaami saatmiseks ega selle meeles pidamiseks, kus olete Internetis käinud, ja/või

c) suurendavad veebisaidi funktsionaalsust ja kohandavad seda teie jaoks, võimaldades meil salvestada teie eelmisi valikuid (nt teie asukoht ning eelistatud kirjalaad ja ­suurus) ning pakkuda täiustatud funktsioone, mida kirjeldatakse kasutajale mõeldud küpsiseid käsitlevas teates. Andmeid, mida nende küpsistega kogutakse, ei kasutata teie isiku tuvastamiseks, sihistatud reklaami saatmiseks ega selle meeles pidamiseks, kus olete Internetis käinud. Nõustute, et teie tähelepanu juhiti just sellele osale meie isikuandmete kaitse põhimõtetest ning teile esitatud selgesõnalisele isikuandmete kaitse teatele, samuti olete nõus sellega, et kasutame neid küpsiseid kõnealustel otstarvetel ja/või

d) kogume andmeid teie Interneti sirvimise harjumuste kohta (nt peavad küpsised meeles, milliseid veebisaite olete varem külastanud, ning jagavad neid andmeid Internetis reklaamijatega, kes kasutavad neid selleks, et pakkuda teie ja teie huvide seisukohast asjakohasemaid reklaame, tavaliselt linkidega kolmandate isikute pakutavatele funktsioonidele. Ehkki küpsised salvestavad seda, kuidas veebi sirvite, ei tea nad teie isikut. Taoliste küpsisteta oleks Internetis tasuta sisu vähem ja reklaamid, mida Internetis näete, oleksid teie jaoks vähem asjakohased. Nõustute, et teie tähelepanu juhiti just sellele osale meie isikuandmete kaitse põhimõtetest ning lugesite ja mõistsite selgesõnalist teavet, mis esitati teile silmatorkavalt järgmisel veebiaadressil: . Kasutame küpsiseid ainult eraldi nõusoleku kohaselt, mille andsite pärast taolise selgesõnalise teabe saamist.

Küsimused teie isikuandmete kohta

Kui teil on küsimusi isikuandmete kaitse põhimõtete või isikuandmete kohta, mis meil teie kohta on, saatke meile kiri e­posti aadressil BPPLUSEAST@bp.com või postiaadressil BP Europa SE Oddział w Polsce 1 Jasnogórska Street 31­358 Kraków.

Lapsi puudutavate andmete kaitse

BP ei kogu teadlikult andmeid laste käest.

Isikuandmete kaitse põhimõtete muudatused

Vaatame isikuandmete kaitse põhimõtteid korrapäraselt üle ning aeg­ajalt muudame neid. Kõik värskendused paneme üles sellele veebilehele. Jätkates veebisaidi kasutamist pärast seda, kui taolised muudatused on tehtud, tunnistate ja nõustute, et olete muudatustest lugenud ning neist aru saanud ja nõustute nendega. Isikuandmete kaitse põhimõtete viimase värskenduse kuupäev: 27. jaanuar 2015.

Hüperlingid

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mille üle meil voli ei ole ja mida isikuandmete kaitse põhimõtted ei hõlma. Kui avate pakutavate linkide kaudu teisi veebisaite, võivad nende veebisaitide operaatorid koguda teilt või teie kohta andmeid, mida nad kasutavad oma isikuandmete kaitse põhimõtete kohaselt, mis võivad meie omadest erineda. Soovitame teil lugeda isikuandmete kaitse põhimõtteid teistel veebisaitidel, mida külastate."

Muudatused privaatsuseeskirjas

Kontrollime regulaarselt oma privaatsuseeskirja ja seda võidakse regulaarselt muuta. Iga selline muudatus postitatakse meie veebilehele. Jätkates meie veebisaidi kasutamist peale muudatuste rakendamist kinnitate sellega, et nõustute uuendatud privaatsuseeskirja ja selle sisuga.