Küsimused ja vastused

I. Ülevaade kaartidest

Kuidas saan ma tellida uut kaarti?

Kui te ei ole veel BP klient, täitke ära veebisaidil asuv registreerimisvorm või võtke meiega ühendust kasutades vormil toodud andmeid. 
Samuti võite saate e-kirja aadressile BPPLUSEAST@bp.com

Mida tähendavad kaartide tootekoodid?

60: Diisel + AdBlue + teemaksud
61: 60 + ülejäänud kütused 
62: 61 + määrdeained 
63: 62 + igat tüüpi kütused, määrdeained, aknapesuvedelik, automaat- ja käsipesu, tolmuimeja
64: igat tüüpi kütused, määrdeained, aknapesuvedelik, automaat- ja käsipesu, tolmuimeja, autotooted ja -teenused 
65: kõik tanklas pakutavad tooted ja teenused (Poolas: välja arvatud alkohol).

II. Ülevaade kuludest

Kuidas on mul võimalik BP PLUS kaardiga kulusid kokku hoida?

BP PLUS kaart pakub kulude kokkuhoidmiseks mitmeid võimalusi, näiteks on võimalik kontrollida iga kaardi kasutamist (iga tehingu üksikasju sisaldav veebikonto, kaardilimiitide ja lubatud ostude määramine), lisaks on olemas veebis on-line autoriseerimiskeskus, pettuste vastane ekspertrühm, eraldi kaardi PIN- ja juhikood; kokkuhoid on ka inimjõult – BP poolne arveldamine toimub lihtsalt, käibemaksu tagastus aitab parandada rahavoogusid, kõik teel vajaliku saab ära lahendada ühe kaardiga (teemaksud, tunnelimaksud, remondid, autopesud, parkimised, trahvimaksud), lihtsamaks on muudetud kaardi haldamine.

PIN

Kuidas ma valin oma kaardi PIN-koodi?

Võite selle valida kas ise kaardi tellimise ajal või siis saate PIN-koodi tavaposti kaudu.

Kas ma pean PIN-koodi unustamisel uue kaardi tellima?

Ei. Võite küsida oma BP PLUS esindajalt ununenud PIN-koodi või hankida selle veebikontolt jaotisest Blokeeri/muuda/PIN.

Saime kaardi kätte, kuid sellel puudub PIN-kood. Milles asi?

Kui valisite PIN-koodi ise, ei saadeta seda teile eraldi kirjaga. 
Teised võimalikud põhjused võivad olla: posti hilinemine (kui te ei saa oma PINi järgmise mõne päeva jooksul, võtke palun ühendust oma ametliku BP esindajaga või otse BPga, juhul kui teil puudub oma esindaja); kaardi asendamine BP poolt faksitud vormi alusel – sellisel juhul on PIN täpselt sama, mis teie vanal kaardil.

Mis juhtub, kui ma kasutan tanklas vale PIN-koodi?

Kui olete kasutanud vale PIN-koodi kolm korda, blokeeritakse kaart automaatselt 24 tunniks. Selle aja möödudes on kaart uuesti aktiivne.

Kuidas PIN toimib?

Parema turvalisuse huvides pakume teile kahte võimalust – kaardi PIN-koodi või neljakohalist juhikoodi ja juhi PIN-koodi. 
Kui valite viimase variandi, saab iga juht oma koodi ja ainulaadse PINi – tehingu aktsepteerimiseks peavad mõlemad koodid olema õigesti sisestatud. Juht võib kasutada ükskõik millist kaarti, kuid tehing toimub ainult juhul, kui nii juhi enda kood kui tema kaardi PIN on õiged. 
Teavitage kindlasti enne kaardi tellimist, et soovite kasutada nii juhikoodi kui ka PINi.

Veebiteenused + kaartide haldamine

Mida ma peaksin vana kaardiga tegema, kui olen saanud uue kaardi?

Peaksite vana kaardi hävitama, lõigates kaardi magnetriba purustamiseks pooleks.

Meie kaardid hakkavad aeguma – kuidas need välja vahetatakse?

Teie kaart kehtib kaardil näidatud kuu lõpuni. Enne kaardi aegumiskuupäeva saate te uued kaardid kahe aastase kehtivusajaga. 
3 kuud enne aegumisaega valmistame teie kaardid ette vahetamiseks ja neid kaarte, mida kolme kuu jooksul enne seda kuupäeva ei kasutata, ei valmistata. Teil on alati võimalik oma veebikontol muuta, kas kaarte peaks valmistama või mitte – 3 kuud enne aegumiskuupäeva näidatakse teile kaartide täielikku nimekirja koos nende olekuga, mida teil on võimalik muuta. Kui te veebikontot ei kasuta, võite võtta ühendust oma ametliku BP PLUSi esindajaga.

Tankla kaardilugeja ei suutnud minu kaarti lugeda. Milles asi?

Enamikul juhtudel tähendab see, et kaardi magnetriba on kahjustunud või määrdunud. Probleemi püsimisel vahetage kaart välja.

Mida tähendab, et kaart on blokeeritud?

See tähendab, et selle numbriga kaart on BP, Arali, Statoili, AGIPi ja OMV tanklate mustas nimekirjas. Seda kaarti ei ole võimalik kasutada ühegi tehingu jaoks – kaardi tehingud lükatakse tagasi.

Mida see tähendab, et kaart on tühistatud?

See tähendab, et kaart ei ole meie süsteemis aktiivne, kuid seda saab jätkuvalt kasutada (kuni 8 nädalat pärast tühistamist).

Ettevõtte aadressi muutumine.

Kui olete muutnud oma ettevõtte aadressi, võtke palun ühendust oma ametliku BP esindajaga. 
Kui teil ei ole esindajat, peaksite saatma e-kirja või faksiga teatise, milles teavitate ettevõtte uuest aadressist – e-posti aadressile karty@bp.com või faksinumbrile: + 48 12 619 14 44.

Kui te muudate lisaks kirjavahetusaadressile ka arveldusaadressi, tuleb teil meie süsteemis vajalike muudatuste tegemiseks lisada juurde ka muudatust kinnitav juriidiline dokument.

Kust on mul võimalik leida kütusehindu?

Neid uuendatakse kord nädalas veebis teabetahvlil.

Arveldamine/rahandus

Saime arve rahvusvaheliselt kaardikeskuselt (B2Mobility GmbH). Miks ei tulnud arve BPlt?

Klienditeeninduslepingul on kolm osapoolt – klient, BP ja B2Mobility GmbH (rahvusvaheline kaardikeskus), mis toimib vahendajana Routexi lepingu partnerite (BP, Aral, Statoil, OMV, Agip) vahel. B2Mobility GmbH peakontor asub Ühendkuningriigis Hemelis, kuid on registreeritud käibemaksu maksja ka Poolas. B2Mobility GmbH väljastab arved tehingute eest väljaspool BP jaamu. Kuna BP ei ole partnerjaamades müüdud toodete ja teenuste müüja, ei saa me selle eest ka arveid esitada. Samal ajal on BP vastavalt lepingule kliendi ainukreeditor. Teisisõnu on teil kaks lepingupartnerit, kuid ainult üks kreeditor*. 

* Riigiti võivad kehtida ka teised lahendused.

Miks me saime mitu arvet?

Juhul, kui kasutasite BP PLUS kaarti mitte ainult BPs vaid ka partnerjaamades, saate mitu arvet. B2Mobility GmbH (rahvusvaheline kaardikeskus) väljastab arved vastavalt konkreetse tehingu riigile ja valuutale. Tehingust sõltuvalt võite saada isegi samas riigis tehtud tehingute kohta mitu arvet, näiteks Poolas esitatakse riiklike ja eraomanduses olevate kiirteede eest eraldi arved. See on tingitud erinevatele teenustele rakenduvast käibemaksust.

Mis asi on arvetele lisatud kokkuvõtlik arve?

1. kokkuvõtlik arve (nota obciążeniowa) on dokument, millel on näidatud kõik arvete numbrid ja BPle tasumisele kuuluv kogusumma (valuutaks PLN). Samuti saate 2. kokkuvõtliku arve, millel on näidatud kõik summad eurodes (EUR). 
Samuti on veel üks dokument, raamatupidamisteatis (nota księgowa ) – käibemaksu mitte sisaldav dokument riigile kuuluva maantee kasutamise eest või riigist, kus B2Mobility GmbH ei ole registreeritud maksumaksja.

Kui B2Mobility GmbH arvel olev kuupäev on BP arve kuupäevast erinev, siis milline neist on siduv?

Maksekuupäeva arvestatakse 2. kokkuvõtliku arve kuupäevast.

Miks ei ole B2Mobility GmbH arvele märgitud auto registreerimisnumbrit?

Kui kaart on väljastatud sõidukile, siis on välistatud, et number ei ole arvel näidatud. BP arvel on selline number otse kaardinumbri all ja B2Mobility GmbH arvel asub see kaardinumbriga samal real, kuid asub selle lõpus. Kui kaart on väljastatud hoidjale, mitte sõidukile, ei näidata arvel registreerimisnumbrit, nii et pöörake sellele valikule oma kaarte tellides tähelepanu.

Kui sageli arveid väljastatakse?

Vastavalt lepingus kokkulepitud perioodidele.

Meil on üks arve puudu, mida me peaksime tegema?

Võtke ühendust oma BP esindajaga. 
Kui teil ei ole esindajat, faksige või meilige see teave BPsse (karty@bp.com või faks: + 48 12 619 14 44): palun esitage oma kliendinumber, puuduva arve number ja arve väljastamise kuupäev. Kui teil puuduvad eelnimetatud andmed, esitage palun arve täpne summa ja oma konto debiteerimise kuupäev. Arve duplikaat saadetakse teile posti teel. Samuti on teil võimalik minna veebis oma arvete arhiivi.

Kas teil on vaja finantstagatisi?

Igale krediidipiiri taotlusele järgneb ettevõtte krediidivõimekuse analüüs, mis põhineb järgmistele andmetele: ettevõtte finantsseisund, riigi riskireiting, tööstuse võrdlusandmed, maksekäitumine jms. Selline krediidihinnang võib lõpptulemusena jõuda finantstagatiste nõudmiseni.

III. Võrgu kattuvus

Millistes tanklates aktsepteeritakse BP PLUS kaarti?

Kaarti aktsepteerivad kõik ROUTEXi liitu kuuluvad tanklad. Sellised tanklad tunneb ära ROUTEXi logo järgi.
Liidu partnerid on: BP/Aral, Eni, OMV, STATOIL. Hetkel aktsepteerivad kaarti 29 Euroopa riigis 18 000 tanklat, millest 7500 on varustatud spetsiaalselt veokite vajadusi silmas pidades. Teie vajaduste paremaks rahuldamiseks oleme sõlminud aktsepteerimislepingud ka Routexi võrgust väljasolevate teenusepakkujatega (näiteks AVIA Prantsusmaal, G&V Belgias, TEXACO Hollandis, Belgias ja Luksemburgis).

Kas ma võin kasutada BP kaarti Texaco tanklates?

BP ja Texaco aktsepteerivad üksteist, mis tähendab, et te saate kasutada BP PLUS kaarti valitud Texaco jaamades Hollandis, Belgias ja Luksemburgis. Sellised kohad tunneb ROUTEXi logo järgi kergelt ära.

Kas ma võin kasutada BP kaarti G&V tanklates?

BP ja G&V aktsepteerivad üksteist, mis tähendab, et te saate kasutada BP PLUS kaarti nende valitud jaamades Belgias.

IV. Teemaksud ja maanteeteenused

Kuidas ma võiksin abi saada, kui mu veok vajab remonti?

BP on sõlminud partnerlusleppe AXA abigruppi kuuluva Euroopa professionaalsete sõidukite abi spetsialistiga TAI, et pakkuda meie klientidele teel juhtunud probleemide korral parimat abi.

TAI (Truck Assistance International) poolt pakutavate teenuste hulka kuuluvad:
 • professionaalne äraveoteenus – saadaval ööpäevaringselt ja teie kõnele vastatakse teie emakeeles;
 • terviklik tehniline abi – alates koha peal remontimisest kuni asendussõiduki ja äraveo pakkumiseni;
 • töökojateenus;
 • rehviteenus;
 • trahvi maksmine;
 • turvaline veoki parkimine – juurdepääs 304 asukohale 9 Euroopa riigis (Belgia, Šveits, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Poola).
TAI Euroopa tasuta telefoninumber:  00800 27 37 47 57

Kasutan teie pardaseadet Euroopas teemaksude maksmiseks. See ei tööta – miks?

See võib olla tingitud järgnevast:
 • Pardaseade on valesti seadistatud
 • Pardaseadme aku on tühi
 • Aktiveerimata või blokeeritud kaart
Mida te teha saate:
 1. Kasutage teist teemaksu tasumise koridori või -väravat
 2. Kui see ei aita, hoidke pardaseadet tuuleklaasi keskosas (kui see on võimalik) või võtke ühendust kohalike töötajatega teemaksu maksmiseks joonkoodiga, mis asub teie pardaseadme tagaküljel (kui on kasutatav)
 3. Palun helistage klienditeenindusse, et probleemi uurida

Minu kütusekaarti ei aktsepteerita teemaksu tasumise väravas või terminalis – miks?

See võib olla tingitud järgnevast:
 • Kaarti ei aktsepteerita. Palun kontrollige ROUTEXi logo olemasolu teenindavas terminalis
 • Terminalil esinevad tehnilised probleemid
 • Kaart võib olla vigane või blokeeritud
Mida te teha saate:
 1. Kasutage teist terminali ja kui see ei tööta, kasutage muud arveldusvahendit ja tehke märge kuupäeva, aja ja tagasilükkamise täpse koha osas
 2. Proovige kaarti kasutada teise teemaksu maksmise kohas või teise operaatori juures
 3. Palun helistage klienditeenindusse, et probleemi uurida

Minu arvel on jätkuvalt teemaksu tehinguid, kuigi olen oma teemaksu lepingu lõpetanud – miks?

See võib olla tingitud järgnevast:
 • Teemaksu seadeldisi ei ole tagastatud
 • Pardaseadme tehingute hiline esitamine (mõnikord kulub kuni 90 päeva)
Mida te teha saate:
 1. Tagastage kõik asjakohased teemaksu seadeldised
 2. Palun kontrollige oma arvel tehingu kuupäeva
 3. Palun helistage klienditeenindusse, et probleemi uurida

Kuidas ma pärast tellimust oma pardaseadme kätte saan? Kas see saadetakse mulle või ma pean sellele järgi minema?

See sõltub konkreetsest tootest ja teemaksu kogujast. Tavaliselt saadetakse TIS-PL, Liber-T, Via-T, ViaVerde, Telepass ja Autopass teie valitud tarneaadressile (postiga). ViaToll, Skytoll, Premid ja Go-Box vajavad tavaliselt jaotuspunkti järele minemist.
Mida te teha saate:
 1. Palun lugege oma registreerimisdokumente või külastage BP maanteeteenuste veebilehte (OLS kaudu – oma on-line kontolt)
 2. Palun kontrollige e-kirju teabega saadetise kohta või minge seadeldistele järgi
 3. Palun helistage klienditeenindusse, et probleemi uurida

Kust ma vastava teemaksu toote hinna leian?

Kehtib vastava teemaksu koguja poolt avaldatud hinnakiri. Täpsemate hinda puudutavate küsimuste osas lugege BP pardaseadme hinnakirja, mis pardaseadmest leitav. Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust klienditeenindusega.

Soovin pardaseadme kasutamise lõpetada. Mida ma tegema pean?

See sõltub konkreetsest tootest ja teemaksu kogujast. Tavaliselt tuleb TIS-PL, Liber-T, Via-T, ViaVerde, Telepass ja Autopass pardaseade tagastada kohalikule klienditeenindusele. ViaToll, Skytoll, Premid ja Go-Box tuleb tagastada jaotuspunkti.
Mida te teha saate:
 1. Palun lugege lisateabeks BP maanteeteenuste veebilehte (OLSi kaudu – oma on-line kontolt).
 2. Palun teavitage sellest oma klienditeenindust.
 3. Enne pardaseadmete saatmist palun veenduge, et te kasutate varjestatud transpordikotte – teise võimalusena mähkige pardaseadmed fooliumpaberisse, et ennetada soovimatute tehingute tegemist.

Kas ma pean midagi tegema, kui mu kaart on aegumas?

Teie pardaseade annab tavaliselt sellega seotud kütusekaardist teada punase märgutulega ja tõrkest teavitatakse täiendavalt kuuldava helisignaaliga. 

Mida te teha saate:

Palun minge lähimasse maksutasumise või jaotuspunkti, et saada trahvide vältimiseks alternatiivne arveldusvahend. 
Kui te olete saanud vahetuskaardi, ei ole edasised toimingud vajalikud, sest üksikasjad kinnitatakse automaatselt kõigile teemaksu kogujatele. Tõrgete või probleemide esinemisel palun võtke ühendust klienditeenindusega ja minge lähimasse teemaksu kogumiskohta või jaotuspunkti, et saada trahvide vältimiseks ajutine arveldusvahend. 

Miks mu BP PLUS arvel sisalduvad ORS tehingud, mis on seotud varasemate arveldusperioodidega?

Vastupidiselt kütusetehingutele võivad ORS tehingud võtta rohkem aega pikenenud lepinguliste või protseduuriliste toimingute tõttu. Lisaks pakuvad mõned teemaksu kogujad arveldusinfot ainult ühe kuu lõikes.

Kas on ka teisi teenuseid, mida ma saaksin oma BP PLUS kaardiga kasutada?

On küll. Võite kasutada oma BP PLUS kaarti Euroopa suuremate kiirteede, sildade ja tunnelite tasude sularahata tasumiseks. Oma teenuste hulgas pakume ka käibemaksu tagastamist, spetsiaalseid aruandlusvahendeid jpm.

V. Tippkogemused kütuste alal

Mille poolest erineb BP Diesel tavalisest diiselkütusest?

Selle ainulaadne koostis kaitseb mootorit kahjulike setete moodustumise eest, aidates sellega säilitada mootori jõudlust, võimsust ja heitmetaset. Raskeveokitel ranged katsed läbinud BP Diesel diiselkütus aitab teie autopargil veeta vähem aega töökojas ja rohkem aega, väiksema kütusekuluga, maanteel (praegu on see kütus saadaval Austrias, Saksamaal ja Ühendkuningriigis, teised riigid järgnevad peatselt).

VI. Klienditeenindus

Kelle poole peaksin ma pöörduma pakkumiste või teenustega seoses tekkinud küsimuste/kahtlustega?

Teie esimene kontakt on ametlik BP PLUSi esindaja teie riigis. Palju teavet võite leida bpplusi veebisaidilt, kus teil on võimalik minna oma veebikontole. Sealt võite leida ka oma esindaja kontaktandmed ja kontaktivormi BP kontoriga ühenduse võtmiseks. Kui teil ei ole esindajat, või te saata ka e-kirja karty@bp.com või helistada numbril +48 12 619 14 47.

VII. Käibemaksu tagastamine

Kuidas saab BP aidata mul käibemaksu tagasi saada?

BP on sõlminud koostööleppe Euroopa käibemaksutagastuse spetsialistiga ATS, et pakkuda teie vajadustele vastavaid käibemaksu tagastamise võimalusi. Maksude tagastamine on ATSi töö, nende peamine tegevusala, mitte mingi kõrvalharu nende poolt pakutavate muude teenuste kõrval. Meie partner kannab hoolt kõigi administratiivsete ülesannete eest, nii et teie poolt ei nõuta mingeid teadmisi ega jõupingutusi.

Palju maksab käibemaksu tagastamine läbi BP?

Fikseeritud tasu puudub. Ainus kulu on protsent tagastatavalt maksult – väga konkurentsivõimeline turul ja ei sõltu sellest, kas maks tagastatakse BP arve või kolmanda osapoole arve alusel.