Dažnai užduodami klausimai apie BP degalus su ACTIVE technologija

1 klausimas: Ar purvas iš tikrųjų sukelia rūpesčių?

Remdamiesi šimtais sektoriaus šaltinių, įskaitant mokslinių tyrimų literatūrą, patentų paieškos sistemas ir gamintojų techninius biuletenius, mūsų mokslininkai nuodugniai išnagrinėjo šį klausimą. Ant kritinių variklio komponentų patekęs net mikroskopinis purvo kiekis gali iš esmės paveikti variklio eksploatacinius parametrus, sumažinti sutaupomą degalų kiekį ir variklio galią. Jeigu patektų purvo, gali netgi tekti remontuoti variklio dalis, o toks remontas būtų ypač brangus. Naujausi varikliai ypač neatsparūs purvo poveikiui.

Su purvu susijusiomis problemomis degalų įpurškimo sistemose spręsti buvo paskirtos iš pramonės specialistų sudarytos darbo grupės. „BP“ yra daugumos iš šių grupių narė ir prisideda rengiant naujus bandymo metodus, kad minėtoms triktims būtų užkirstas kelias. Be to, siekdama ištirti purvo poveikį ir parengti minėtus bandymus, kad būtų nustatyti tinkami sprendimai, „BP“ savarankiškai bendradarbiavo su sunkvežimių gamintojais, konsultacinėmis techninėmis bendrovėmis ir bandymų laboratorijomis.

2 klausimas: Kaip naudojami naujieji „BP“ degalai su „AKTYVIĄJA“ technologija?

„BP“ degalai pritaikyti šalinti tikruosius nesklandumus, kurių gali kilti rinkoje. „AKTYVIOJI“ technologija – tai pavadinimas, kurį mes suteikėme naujoviškai formulei, pagrįstai šiuo metu visuose mūsų naujuose degaluose taikoma patentuota technologija. Į šią formulę yra įtrauktos aktyviosios molekulės, kurių poveikis prasideda iš karto, kai įjungiate variklį.  Šios aktyviosios molekulės variklio purvo poveikį daro nepavojingą dviem būdais:
  1. Aktyviosios molekulės PAŠALINA purvą prilipdamos prie purvo ir nutraukdamos jį nuo kritinių variklio komponentų. Tada purvas be jokios žalos sudeginamas variklyje.
  2. Aktyviosios molekulės UŽKERTA kelią kauptis purvui, nes jos prilimpa prie švarių metalinių variklio paviršių, sudaro apsauginį sluoksnį ir neleidžia purvui prikibti prie metalo.
Be to, „BP“ dyzelinas su „AKTYVIĄJA“ technologija specialiai sukurtas su papildomomis savybėmis, tokiomis kaip priešputis, kuris padeda užtikrinti švaresnį ir greitesnį degalų pripildymą.

3 klausimas: Ar šių naujųjų degalų galima įsigyti visose „BP“ degalinėse bet kurioje Europos vietoje?

Naujųjų „BP“ „AKTYVIOSIOS“ technologijos degalų galima nusipirkti daugumoje „BP“ degalinių visoje Europoje. Vokietijoje „BP“ „AKTYVIOSIOS“ technologijos degalai vadinami „Aral Anti-Schmutz Formel“. Jungtinėje Karalystėje „AKTYVIOJI“ technologija taikyta tik „Ultimate“ degalams.

4 klausimas: Tvirtinate, kad vienam sunkvežimiui per metus sutaupoma iki 912 litrų degalų; kaip šis kiekis apskaičiuojamas?

Tam tikrų sunkvežimių, kuriuose buvo naudojami užteršti degalų purkštukai, sunaudojamą degalų kiekį matavome derindami važiavimą mieste, kaimo vietovėse ir greitkeliu. Po to bandymą pakartojome naudodami švarius degalų purkštukus. Atlikus šiuos bandymus nustatyta, kad sutaupomų degalų kiekis naudojant užterštus ir švarius purkštukus, skiriasi 3,8 proc. ir vidutiniškai 3,1 proc. 

Tada apskaičiavome degalų kiekį, būtiną atstumui, kurį per metus nuvažiuoja tipiški Europos sunkiasvoriai sunkvežimiai (bendra transporto priemonių junginio masė viršija 16 t); imamas 80 000 km atstumas. Jeigu švarius purkštukus lygintumėme su užterštais purkštukais, t. y. galimą sutaupyti vieno sunkvežimio metinį degalų kiekį, gautume ne daugiau nei 912 litrų degalų. 

Šiuos apskaičiavimus pritaikę mažos keliamosios galios sunkvežimiams (bendroji transporto priemonių junginio masė nuo 3,5 iki 7,5 tonų), per metus nuvažiuojantiems 50 000 km, nustatėme, kad per metus būtų galima sutaupyti iki 340 litrų degalų.

5 klausimas: Kokie minėtini pranašumai automobiliuose naudojant „BP“ dyzeliną su „AKTYVIĄJA“ technologija?

Automobiliuose geriausi jūsų degalai su „AKTYVIĄJA“ technologija dabar padeda šalinti purvą iš variklio bei apsaugo nuo jo kaupimosi, pailgina jūsų transporto priemonių eksploatavimo trukmę.

6 klausimas: Kokią įtaką šie naujieji degalai daro išmetamų teršalų kiekiui? Kokią naudą aplinkai užtikrina naujieji „BP“ degalai su „AKTYVIĄJA“ technologija?

Transporto priemonių išmetamieji teršalai skirstomi į dvi kategorijas: reguliuojamų išmetamųjų teršalų kiekis ir išmetamųjų teršalų CO2 ekvivalento kiekis. Transporto priemonių gamintojai atsakingi, kad jų parduodamos transporto priemonės atitiktų reguliuojamų išmetamųjų teršalų standartų reikalavimus. Naujieji „BP“ degalai su „AKTYVIĄJA“ technologija galėtų sumažinti kelionei užbaigti būtinų degalų kiekį ir, vadinasi, suteiktų vairuotojams galimybę sumažinti per tą kelionę išmetamų teršalų CO2 ekvivalento kiekį. Jeigu per kelionę sudeginate mažiau degalų, vadinasi, išmetamųjų teršalų kiekis sumažėja.

7 klausimas: Tvirtinate, kad dėl užterštų degalų purkštukų sunkvežimiuose degalų sutaupoma 3,8 proc. mažiau; kokius bandymus atlikote, kad pagrįstumėte šį skaičių?

Išmatavome tam tikrų sunkvežimių, kuriuose buvo naudojami užteršti degalų purkštukai, sunaudojamą degalų kiekį. Po to bandymą pakartojome naudodami švarius degalų purkštukus. Todėl galėjome palyginti degalų kiekį, sunaudotą atliekant važiavimo ciklą su užterštais ir švariais degalų purkštukais. Atlikus šiuos bandymus nustatyta, kad skirtumas – arba sutaupytų degalų kiekio naudojant užterštus purkštukus sumažėjimas – yra 3,8 proc. ir vidutiniškai 3,1 proc.

8 klausimas: Su kokiais sunkvežimiais atlikote bandymus?

Išanalizavome Europos sunkvežimių rinką ir pasirinkome tipines pagrindinių svorio ir išmetamųjų teršalų klasių transporto priemones.

9 klausimas: Ar koks nors nepriklausomas šaltinis gali patvirtinti jūsų bandymo rezultatus?

„BP“ užsakė, kad visus bandymus su sunkvežimiais atliktų nepriklausomos Europos įstaigos, turinčios tinkamai kalibruotą bandymų įrangą, pritaikytą įvertinti sutaupomą kuro kiekį. Jos akredituotos pagal ISO 9001:2008 (kokybės sistemos) ir ISO 14001:2004 (aplinkosaugos sistemos). Įstaigose dirba darbuotojai, turintys įgūdžių variklių ir transporto priemonių bandymų srityje, kurie teikia kruopščiai patikrintus duomenis plačiai klientų bazei, įskaitant pirminės įrangos gamintojus, teisės aktų leidėjus, akademines institucijas ir automobilių parkų operatorius.

10 klausimas: Kaip jūsų teiginius aš turėčiau pagrįsti savo sunkvežimių parke? Kokius parametrus jūs naudojate?

Naujieji „BP“ degalai su „AKTYVIĄJA“ technologija buvo kuriami ir bandomi 5 metus.  Per šiuos metus mūsų mokslininkai atliko iš tikrųjų kruopščius mūsų naujųjų degalų naudojimo varikliuose bandymus ir šiems bandymams pasitelkė nedidelius miesto automobilius ir sunkiasvorius sunkvežimius. Mes galime pagrįsti visus savo teiginius apie naujuosius „BP“ degalus su „AKTYVIĄJA“ technologija. Tačiau tikrieji pranašumai gali iš tikrųjų skirtis ir geriausi rezultatai paprastai užtikrinami pasirinkus nuolatinį naudojimą. 

Kalbant apie degalų taupymą, suprantama, būtina žinoti, kad suvartojamų degalų kiekiui įtaką gali daryti kiti įvairūs veiksniai, įskaitant transporto priemonės būklę, važiavimo įpročius, kelio sąlygas ir, be kita ko, keliamoji transporto priemonės galia. Todėl labai sunku išskirti pavienio kintamojo poveikį kasdieniam eksploatavimui ir siekiant tiksliai įvertinti galimus pranašumus automobilių parkui būtina atlikti atitinkamai parengtus bandymus ir tolesnę rezultatų statistinę analizę. Todėl mūsų degalų taupymo bandymai buvo atlikti nepriklausomose specialistų įstaigose, naudojant sunkvežimių dinamometrą ir siekiant tiksliai atkurti transporto priemonių bandymo sąlygas su švariais ir užterštais degalų purkštukais. 

Naujieji „BP“ degalai – tai tik vienas iš sunkvežimiams skirto sudėtinio mūsų pasiūlymo elementų ir šiuo pasiūlymu mes siekiame padėti sumažinti automobilių parko eksploatavimo išlaidas.

11 klausimas: Kaip „BP Security“ gali padėti man kontroliuoti mano išlaidas?

„BP Security“ funkcijos apsaugo jus nuo vagystės, nes visi degalų sandoriai 100 proc. patvirtinami internetu ir taikant nuolatinį apgaulės aptikimo procesą. Nė kiek neabejokite, kad bet koks klastojimas bus nedelsiant nustatomas, ir apie jį būsite informuoti. „BP“ ir „Aral“ degalinėse mes taip pat taikome labai griežtas kortelių ir transporto priemonės registracijos numerio patikros procedūras. Todėl jūs galite kontroliuoti savo automobilių parko išlaidas ir užkirsti kelią neteisėtam naudojimui, pvz., degalų pylimui į leidimo neturinčias transporto priemones. Visose mūsų degalinėse yra interneto ryšys, todėl įmanoma imtis neatidėliotinų veiksmų ir, pvz., jeigu būtina, blokuoti kortelės naudojimą.

12 klausimas: Kaip jūsų automobilių parko valdymo programinė įranga („BP FleetExperti“) gali padėti kontroliuoti mano išlaidas?

„BP FleetExpert“ užtikrina veiksmingą viso automobilių parko kontrolę ir pateikia išsamią informaciją apie sunaudotą degalų kiekį, važiuojant išmestą CO2 kiekį ir visus techninius duomenis, būtinus veiksmingai valdyti automobilių parką. Ši programinė įranga suteikia galimybę lengvai nustatyti tas sritis, kuriose įmanoma taupyti.

„BP FleetExpert“ programa duomenis iš visų sąskaitų surenka į vieną vietą, degalų išlaidas sujungia su specialaus remonto, išperkamosios nuomos, draudimo, kelių mokesčio ir bet kokiomis kitomis išlaidomis. Todėl jūs galite lengvai ir skaidriai tvarkyti su bendrovės valdymu susijusias išlaidas bei lengviau priimti verslo sprendimus.

13 klausimas: Kaip jūsų telematikos sprendimas („BP FleetMove“) gali padėti kontroliuoti mano išlaidas?

„BP FleetMove“ – tai išsamus telematikos sprendimas, suteikiantis galimybę atsekti ir stebėti jūsų vairuotojų darbo laiką, pateikti pagrindinius veiklos rodiklius ir veiksmingai kontroliuoti išlaidas. 

„BP FleetMove“ taip pat pritaikyta visiškam integravimui su kitomis valdymo sistemomis, kurias pasirenka transporto bendrovės.

„BP FleetMove“ galima naudoti mokant vairuotojus ir taip gerokai sumažinti bendrovės valdymo išlaidas sutaupant 9 proc. degalų (šis kiekis vidutiniškai patvirtinamas atliekant bandymus). *
* Viename iš Europos pagrindinių nepriklausomų technologijų centrų, kuriame projektuojami, gaminami, bandomi ir tobulinami automobiliai ir varos sistemos, atliekami sutaupomo degalų kiekio nustatymo bandymai ir juos atliekant naudojamas „BP FleetMove’s Driver Coach“ modulis. Bandymams atlikti buvo pasitelkti skirtingą patirtį įgiję vairuotojai ir bandymai buvo daromi skirtingomis miesto ir kaimiškos vietovės eismo sąlygomis. Rezultatai patvirtino, kad sunkvežimių vairuotojai gali sutaupyti iki 13,1 proc. degalų (vidutiniškai 9,0 proc.), jeigu jie veiksmingiau vairuotų naudodamiesi „Driver Coach“.