Jautājumi un atbildes

I. Vispārīga informācija par BP kartēm

Kā pasūtīt jaunu karti?

Ja vēl neesat BP klients, tad vietnē aizpildiet reģistrācijas veidlapu vai sazinieties ar mums, izmantojot veidlapā sniegto informāciju. 
Jūs varat arī sūtīt e-pastu uz adresi BPPLUSEAST@bp.com

Ko nozīmē kartēs iestrādātie produktu kodi?

60: dīzeļdegviela + AdBlue + nodevas;
61: 60 + pārējie degvielas veidi; 
62: 61 + smērvielas; 
63: 62 + visi degvielas veidi, smērvielas, stiklu tīrītājs, automobiļa automātiskā mazgāšana un automobiļa mazgāšana ar rokām, putekļu sūcējs;
64: visi degvielas veidi, smērvielas, stiklu tīrītājs, automobiļa automātiskā mazgāšana un automobiļa mazgāšana ar rokām, putekļu sūcējs, automobiļu preces un pakalpojumi; 
65: visas preces un pakalpojumi, kas pieejami degvielas uzpildes stacijās (Polijā — izņemot alkoholu).

II. Tēriņu kontrole

Kā ar BP + Aral karti var ietaupīt naudu?

Ar BP + Aral karti naudu var ietaupīt vairākos veidos, piemēram, kontrolēt, kā tiek lietota katra no kartēm (tiešsaistes konts ar informāciju par katru transakciju, karšu limita un atļauto pirkumu iestatīšana), tiešsaistes autorizācijas centrs, krāpšanas apkarošanas ekspertu grupa, kartes PIN kods un autovadītāja kods; cilvēkresursu ietaupījums – vienkārša faktūrrēķinu izrakstīšana no BP puses, PVN atmaksa – uzlabota skaidras naudas plūsma, viss, kas jums nepieciešams ceļā, kurš tiek regulēts ar vienu karti (nodevas, maksas par tuneļiem, remonts, mazgāšana, novietošana stāvvietā, naudas soda samaksa), vienkāršota pārvaldība.

PIN

Kā izvēlēties kartei PIN kodu?

Jūs varat to izvēlēties pats, veicot kartes pasūtīšanu, vai arī PIN kodu saņemsit pa parasto pastu. 

Vai gadījumā, ja PIN kodu esmu aizmirsis, man ir jāpasūta jauna karte?

Nē. Jūs varat jautāt aizmirsto PIN kodu savam BP + Aral pārstāvim vai meklēt to tieši, izmantojot tiešsaistes kontu sadaļā Block/Change/PIN.

Esmu saņēmis karti, taču bez PIN koda. Ar ko tas būtu skaidrojams?

Ja PIN kodu esat izvēlējies pats, tas pa pastu jums netiek nosūtīts. 
Citi iespējamie iemesli: pasta aizkavēšanās (ja PIN kodu neesat saņēmis dažu dienu laikā, sazinieties ar pilnvaroto BP pārstāvi vai vērsieties tieši BP birojā, ja jums nav pārstāvja); BP šo karti ir apmainījis (informācija par to atrodama pa faksu nosūtītajā veidlapā), – šādā gadījumā PIN kods būs identisks iepriekšējās kartes PIN kodam. 

Kas notiek gadījumā, ja uzpildes stacijā tiek lietots nepareizs PIN kods?

Pēc tam, kad nepareizs PIN kods tiek ievadīts 3 reizes pēc kārtas, karte tiek automātiski nobloķēta uz 24 stundām. Pēc tam karti var atkal lietot.

Kā darbojas PIN kods?

Lai sniegtu lielāku drošību, mēs piedāvājam jums divas iespējas – kartes PIN kodu vai četru ciparu autovadītāja kodu un autovadītāja PIN kodu. 
Izvēloties pēdējo opciju, visiem autovadītājiem tiek piešķirts savs personiskais kods un savs unikālais PIN kods, un tiem abiem jābūt atbilstošiem, lai transakcija tiktu akceptēta. Autovadītājs var lietot jebkuru no šīm kartēm, taču tā darbosies tikai tad, ja viņa personiskā koda un viņa PIN koda kombinācija šai kartei ir pareiza. 

Ja vēlaties lietot gan autovadītāja kodu, gan PIN kodu, pirms kartes pasūtīšanas noteikti paziņojiet par to. 

Tiešsaistes pakalpojumi + karšu pārvaldība

Kas jādara ar veco karti, kad tā ir nomainīta pret jaunu?

Karte ir jāiznīcina, to sagriežot, lai izdzēstu tās magnētisko joslu. 

Kartei drīz beigsies lietošanas termiņš – kā tā tiks nomainīta?

Karte ir derīga līdz mēneša beigām, kas uz tās norādīts. Pirms kartes termiņa beigu datuma jūs saņemsit jaunu karti ar derīguma termiņu 2 gadi. 
Jaunās, nomaiņai paredzētās kartes tiek izgatavotas 3 mēnešus pirms to termiņa izbeigšanās datuma, savukārt tām kartēm, kuras nav lietotas 3 mēnešus pirms šā datuma, kartes nomaiņai izgatavotas netiek. Tiešsaistes kontā jūs varat vienmēr norādīt, vai karti ir nepieciešams izgatavot vai nē. Trīs mēnešus pirms kartes termiņa beigu datuma Jums būs pieejams pilns karšu saraksts ar statusu, kuru varēsit mainīt. Ja tiešsaistes kontu nelietojat, varat sazināties ar savu pilnvaroto BP + Aral pārstāvi.

Degvielas uzpildes stacijas karšu lasītājs nespēj nolasīt manu karti. Ar ko tas būtu skaidrojams?

Vairumā gadījumu tas nozīmē, ka kartes magnētiskā josla ir bojāta vai arī tā ir notraipīta. Ja problēmu neizdodas novērst, tad nomainiet karti.

Ko nozīmē tas, ka karte ir bloķēta?

Tas nozīmē, ka šīs kartes numurs ir bloķēts BP, Aral, Statoil, AGIP un OMV degvielas uzpildes stacijās. Jūs to nevarat izmantot nekādām transakcijām – tās tiks noraidītas.

Ko nozīmē tas, ka karte ir anulēta?

Tas nozīmē, ka karte nav aktīva sistēmā, taču tā joprojām ir lietojama (līdz 8 nedēļām pēc tās anulēšanas). 

Uzņēmuma adreses maiņa.

Ja esat mainījis sava uzņēmuma adresi, sazinieties ar savu pilnvaroto BP pārstāvi. 
Ja jums nav pārstāvja, nosūtiet informāciju par uzņēmuma jauno adresi uz e-pastu karty@bp.com vai pa faksu: + 48 12 619 14 44. 

Ja līdztekus korespondences adreses maiņai maināt arī faktūrrēķinu izrakstīšanas adresi, tad, lai tā tiktu labota mūsu sistēmā, jums ir jāiekļauj arī juridisks dokuments, kas apstiprina izmaiņas.

Kur ir iespējams uzzināt degvielas cenas?

Tās tiek katru nedēļu atjauninātas tiešsaistē, informācijas stendā.

Faktūrrēķinu izrakstīšana/naudas līdzekļi

Esmu saņēmis faktūrrēķinu no B2Mobility GmbH. Kādēļ ne no BP?

Klientu apkalpošanas nolīgumā ir 3 puses – klients, BP un 2Mobility GmbH, kurš pārstāv Routex nolīguma partnerus (BP, Aral, Statoil, OMV, Agip). 2Mobility GmbH galvenā pārvalde atrodas Hemelā, Lielbritānijā, taču tas ir reģistrēts kā PVN maksātājs arī Polijā. 2Mobility GmbH izrakstīs faktūrrēķinus tām transakcijām, kas tiek veiktas ārpus BP uzpildes stacijām. Ņemot vērā to, ka BP nepārdod partneru uzpildes staciju produktus un pakalpojumus, mēs nevaram arī izrakstīt faktūrrēķinus. Vienlaikus – saskaņā ar līgumu – BP ir vienīgais klientu kreditors. Tas nozīmē, ka ir divas līgumslēdzējas puses, taču tikai viena no tām ir kreditors*. 

*Katrā valstī var tikt piemēroti savi risinājumi.

Kāpēc man ir atsūtīti vairāki faktūrrēķini?

Gadījumā ja BP + Aral karti jūs lietojat ne tikai BP, bet arī partneru uzpildes stacijās, jums tiks nosūtīti vairāki faktūrrēķini. 2Mobility GmbH izrakstīs faktūrrēķinus atkarībā no valsts un valūtas, kurā transakcija tika veikta. Atkarībā no pakalpojuma veida jums var tikt nosūtīti arī atsevišķi faktūrrēķini par transakcijām vienā un tajā pašā valstī, piemēram, Polijā par privātajām un valsts īpašumā esošajiem automaģistrālēm būs atsevišķi faktūrrēķini. Tas ir saistīts ar PVN par dažādiem pakalpojumiem.

Kas ir faktūrrēķiniem pievienotais pārskata faktūrrēķins?

Pārskata faktūrrēķins Nr. 1 (nota obciążeniowa) ir dokuments, kurā ir norādīti visu faktūrrēķinu numuri un kopējā summa, kas jāsamaksā uzņēmumam BP (Polijas zlotos). Jums tiks nosūtīts arī pārskata faktūrrēķins Nr. 2, kurā būs norādītas visas maksājamās summas eiro. 
Ir vēl viens dokuments, – grāmatvedība piezīme (nota księgowa ) – dokuments, kurā nav iekļauts PVN, piemēram, valsts īpašumā esošas automaģistrāles izmantošanai, vai arī valstī, kurā 2Mobility GmbH nav reģistrēts kā nodokļu maksātājs.

Ja datums 2Mobility GmbH faktūrrēķinā atšķiras no tā datuma, kas ir BP faktūrrēķinā, tad kurš no tiem ir saistošs?

Maksājuma datums tiek rēķināts no tā datuma, kas norādīts pārskata faktūrrēķinā Nr. 2. 

Kāpēc 2Mobility GmbH faktūrrēķinā nav norādīts automobiļa reģistrācijas numurs?

Ja karte ir izdota transportlīdzeklim, tad reģistrācijas numuram faktūrrēķinā ir obligāti jābūt norādītam. BP faktūrrēķinā tas atrodas tieši zem kartes numura, bet 2Mobility GmbH faktūrrēķinā – vienā rindā ar kartes numuru, taču pašās rindas beigās. Ja karte ir izdota nevis transportlīdzeklim, bet īpašniekam, uz tās nebūs reģistrācijas numura, tāpēc kartes pasūtīšanas laikā pievērsiet uzmanību šai izvēlei.

Cik bieži faktūrrēķini tiek izrakstīti?

Nolīgumā atrunātajos periodos.

Kas jādara gadījumā, ja kāds no faktūrrēķiniem ir nozaudēts?

Sazinieties ar savu pilnvaroto BP pārstāvi. 
Ja jums nav pārstāvja, nosūtiet šo informāciju uzņēmumam BP uz e-pastu (karty@bp.com vai pa faksu: + 48 12 619 14 44): norādiet savu klienta numuru, nozaudētā faktūrrēķina numuru un faktūrrēķina izrakstīšanas datumu. Ja jums nav neviena no iepriekšminētajiem, tad norādiet, kāda bija precīza summa uz faktūrrēķina, un konta debetēšanas datumu. Jums pa pastu tiks nosūtīts faktūrrēķina dublikāts. Jūs varat arī piekļūt sava faktūrrēķina arhīvam tiešsaistē.

Vai ir nepieciešams finansiāls nodrošinājums?

Pēc katra kredīta limita pieprasījuma tiek veikta uzņēmuma kredītspējas izvērtēšana, ņemot vērā: finanšu rādītājus, valsts riska kategoriju, nozares standartus, maksājumu dinamiku utt. Šis kredīta izvērtējums var ietekmēt prasību sniegt finansiālu nodrošinājumu.

III. Tīkla pārklājums

Kādās degvielas uzpildes stacijās tiek pieņemta BP + Aral karte?

BP + Aral karte tiek pieņemta visās uzpildes stacijās, kuras ietilpst ROUTEX apvienībā. Tās var atpazīt pēc ROUTEX logotipa:
Apvienības partneri ir: BP/Aral, Eni, OMV, STATOIL. Pašlaik 29 Eiropas valstī ir aptuveni 18 000 uzpildes staciju, kurās tiek pieņemta BP + Aral karte, no kurām 7500 uzpildes stacijas ir īpaši aprīkotas kravas automobiļu vajadzībām. Lai vairāk rūpētos par jūsu vajadzībām, mēs arī noslēdzam piedāvājumu pieņemšanas līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, kas neietilpst Routex apvienībā (piemēram, AVIA Francijā, G&V Beļģijā, TEXACO Nīderlandē, Beļģijā un Luksemburgā).

Vai BP karti var lietot Texaco uzpildes stacijās?

Uzņēmumam BP ir noslēgts savstarpēju piedāvājumu pieņemšanas līgums ar Texaco, kas nozīmē, ka BP + Aral karti var lietot atsevišķās Texaco uzpildes stacijās Nīderlandē, Beļģijā un Luksemburgā. Šīs vietas var viegli atpazīt pēc ROUTEX logotipa.

Vai BP karti var lietot G&V uzpildes stacijās?

Uzņēmumam BP ir noslēgts savstarpēju piedāvājumu pieņemšanas līgums ar G&V, kas nozīmē, ka BP + Aral karti var lietot atsevišķās uzpildes stacijās Beļģijā.

IV. Nodevas un ceļu pakalpojumi

Kur var vērsties pēc palīdzības gadījumā, ja kravas automobilis ir salūzis?

Lai saviem klientiem uz autoceļiem nodrošinātu labāko palīdzību, BP sadarbojas ar Eiropas Starptautisko kravas automobiļu palīdzības un remonta dienestu TAI (AXA palīdzības grupas dalībnieku), .
TAI (Starptautiskais kravas automobiļu palīdzības un remonta dienests) piedāvātajos pakalpojumos ietilpst:
 • avāriju seku novēršana profesionālā līmenī – pakalpojums pieejams 24 stundas diennaktī, un izsaukumi tiek apkalpoti visu Eiropas valstu valodās;
 • pilns tehniskā atbalsta komplekts – sākot no remonta uz vietas, līdz aizstājēja transportlīdzekļa nodrošināšanai un vilkšanai;
 • darbnīcas pakalpojumi;
 • riepu serviss;
 • naudas soda samaksa;
 • kravas automobiļu droša novietošana autostāvvietā - piekļuve 304 vietām 9 Eiropas valstīs (Beļģijā, Šveicē, Čehijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Luksemburgā un Polijā).
TAI bezmaksas tālruņa numurs Eiropā:  00800 27 37 47 57

Lai samaksātu ceļa nodevas Eiropā, es izmantoju jūsu obu ierīci. Tā nedarbojas. Kāpēc?

Iespējamie iemesli:
 • nepareiza OBU instalācija
 • tukša OBU baterija
 • neaktīva vai bloķēta karte
Iespējamie risinājumi
 1. Nodevas samaksai izmantojiet citu joslu vai barjeru.
 2. Ja tas nelīdz, turiet OBU ierīci priekšējā stikla vidū (ja iespējams) vai vērsieties pie vietējā personāla, lai manuāli samaksātu nodevu, izmantojot svītrkodu, kas redzams jūsu OBU aizmugurē (attiecīgā gadījumā).
 3. Lūdzu, piezvaniet savam klientu apkalpošanas dienestam, lai noskaidrotu problēmas cēloņus.

Mana degvielas karte pie nodevas barjeras vai terminālī tiek noraidīta. Kāpēc?

Iespējamie iemesli:
 • kartes netiek pieņemtas — lūdzu, pārliecinieties, vai uz termināļa ir redzams ROUTEX logo
 • termināļa darbā ir radušās tehniskas problēmas
 • karte ir bojāta vai bloķēta
Iespējamie risinājumi
 1. Izmantojiet citu termināli un, ja karte joprojām nedarbojas, veiciet samaksu, izmantojot citu norēķinu veidu, kā arī pierakstiet kartes noraidīšanas datumu, laiku un precīzu vietu.
 2. Mēģiniet izmantot karti citā nodevu samaksas vietā vai pie cita operatora.
 3. Piezvaniet savam klientu apkalpošanas dienestam, lai noskaidrotu problēmas cēloņus.

Man iesniegtajā rēķinā joprojām ir iekļautas nodevu transakcijas, lai gan esmu pārtraucis savu nodevu līgumu. Kāpēc?

Iespējamie iemesli:
 • nav atgriezta nodevu automātiskās samaksas ierīce
 • novēlota rēķina iesniegšana par ORS transakcijām (dažreiz līdz 90 dienām)
Iespējamie risinājumi
 1. Atgrieziet atpakaļ visas attiecīgās automātiskās nodevu samaksas ierīces.
 2. Lūdzu, pārbaudiet rēķinā norādīto transakciju datumu.
 3. Piezvaniet savam klientu apkalpošanas dienestam, lai noskaidrotu problēmas cēloņus.

Kā es varu saņemt obu pēc pasūtījuma veikšanas? Vai produkts man tiks nosūtīts, vai arī man pašam tas jāizņem?

Tas ir atkarīgs no konkrētā produkta un nodevu iekasētāja. Parasti TIS-PL, Liber-T, Via-T, ViaVerde, Telepass un Autopass produkti tiek nosūtīti uz jūsu norādīto piegādes adresi (pa pastu). ViaToll, Skytoll, Premid un Go-Box parasti ir jāizņem sadales punktā.
Iespējamie risinājumi
 1. Lūdzu, izlasiet savus reģistrācijas dokumentus vai apskatiet BP On Road Services tīmekļa vietni (izmantojot OLS — ar savu tiešsaistes kontu).
 2. Lūdzu, skatiet e-pasta vēstuli, kurā sniegta informācija par ierīču piegādi vai izņemšanu.
 3. Piezvaniet savam klientu apkalpošanas dienestam, lai noskaidrotu problēmas cēloņus.

Kur es varu iepazīties ar konkrēta nodevu samaksas produkta izcenojumiem?

Tiek piemērots nodevu iekasētāja publicētais cenu saraksts. Lai iepazītos ar sīkāku izcenojuma informāciju, lūdzu, skatiet BP ORS cenu sarakstu / OLS publicēto "AralCard Preisliste EuropaServices". Ja jums ir citi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Es vēlos pārtraukt obu izmantošanu. Kas man jādara?

Tas ir atkarīgs no konkrētā produkta un nodevu iekasētāja. Parasti TIS-PL, Liber-T, Via-T, ViaVerde, Telepass un Autopass gadījumā OBU ir jāatdod atpakaļ jūsu vietējā klientu apkalpošanas dienestā. ViaToll, Skytoll, Premid un Go-Box būs jāatdod sadales punktā.
Iespējamie risinājumi
 1. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet BP On Road Services tīmekļa vietni (izmantojot OLS — ar sava tiešsaistes konta palīdzību).
 2. Lūdzu, attiecīgi informējiet savu klientu apkalpošanas dienestu.
 3. Lai nosūtītu OBU, lūdzu, izmantojiet īpašu iepakojumu, kas pasargā ierīci no ārējas iedarbības, vai ietiniet to alumīnija folijā, lai nepieļautu kļūdainas transakcijas.

Kā man jārīkojas, ja tuvojas manas kartes derīguma termiņa beigas?

Parasti jūsu OBU sniegs signālu par saistītās degvielas kartes derīguma termiņa beigām, parādot sarkanu gaismu un, iespējams, radot kļūdu apstiprinošus audio signālus. 

Iespējamie risinājumi

Lūdzu, dodieties uz tuvāko nodevu iekasēšanas vietu vai sadales punktu, lai veiktu samaksu ar citu maksāšanas līdzekli un tādējādi izvairītos no soda piemērošanas. 
Ja esat saņēmis jaunu karti iepriekšējās kartes aizstāšanai, citi pasākumi nav jāveic, jo visi nodevu iekasētāji saņems automātisku informācijas apstiprinājumu. Kļūdu vai problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu un vērsieties tuvākajā sadales punktā, lai veiktu samaksu ar citu maksāšanas līdzekli un tādējādi izvairītos no soda piemērošanas. 

Kāpēc manā BP + Aral rēķinā ir iekļautas ORS transakcijas, kas attiecas uz iepriekšējiem rēķinu periodiem?

Atšķirībā no degvielas iegādes transakcijām ORS transakciju veikšanai ilgāku līgumisko un procesuālo attiecību dēļ var būt nepieciešams ilgāks laiks. Turklāt daži nodevu iekasētāji rēķinu informāciju sniedz tikai reizi mēnesī.

Vai ir vēl citi pakalpojumi, kas būtu pieejami, izmantojot BP + Aral karti?

Jā, ir vēl citi pakalpojumi. BP + Aral karti var izmantot, lai bezskaidras naudas norēķinu veidā samaksātu lielāko Eiropas autoceļu, tiltu un tuneļu nodevas. Citu pakalpojumu starpā mēs piedāvājam arī PVN atmaksu, specifiskus atskaišu rīkus un citus.

V. Vadošā līmeņa pieredze degvielas jomā

Ar ko BP dīzeļdegviela atšķiras no parastās dīzeļdegvielas?

Tās unikālais sastāvs aizsargā dzinējus pret kaitīgu nogulšņu veidošanos, palīdzot uzturēt dzinēja efektivitāti, darbības jaudu un kontrolēt izplūdes gāzu daudzumu. BP dīzeļdegviela, kas precīzi pārbaudīta virknē kravas automobiļu, var palīdzēt jūsu automobiļu kolonnai pavadīt mazāk laika darbnīcās un vairāk laika – ar mazāku degvielas patēriņu – uz autoceļiem (tagad pieejama Austrijā, Vācijā un AK, un tuvākajā laikā tā būs pieejama vēl arī citās valstīs).

VI. Klientu apkalpošana

Ar ko ir jāsazinās gadījumā, ja rodas jautājumi/neskaidrības par piedāvājumu vai pakalpojumiem?

Pirmais informācijas avots ir pilnvarotais BP + Aral pārstāvis jūsu valstī. Daudz informācijas iespējams atrast arī bpplus tīmekļa vietnē, no kuras jūs varat piekļūt savam tiešsaistes kontam. Šeit var atrast arī pārstāvja kontaktinformāciju un BP biroja kontaktpersonas veidlapu . Ja jums nav pārstāvja, jūs varat arī nosūtīt e-pastu uz adresi karty@bp.com, vai zvanīt pa tālruni +48 12 619 14 47.

VII. PVN atmaksa

Kā uzņēmums BP var palīdzēt atmaksāt nodokļus?

BP sadarbojas ar Eiropas nodokļu atmaksas speciālistu ATS, lai piedāvātu jums tādas PVN atmaksas iespējas, kas visvairāk atbilst jūsu vajadzībām. ATS nodarbojas ar nodokļu atmaksu – tā ir uzņēmuma pamatnodarbošanās, nevis kas tāds, ko sniedz papildus citiem pakalpojumiem. Mūsu partneri rūpējas par administratīvajiem uzdevumiem, tāpēc no jums netiek prasītas zināšanas vai piepūle.

Kāda summa ir jāmaksā uzņēmumam BP par PVN atmaksu?

Fiksēta maksa nav noteikta. Vienīgie izdevumi ir procenti no atmaksātā nodokļa – tirgū tas ir ļoti konkurētspējīgs piedāvājums, un nav svarīgi, vai jums tiek atmaksāts BP faktūrrēķins vai arī trešās puses faktūrrēķins.