Tiešsaistes pakalpojumi

Viss par Jūsu floti vienuviet

Ar BP + Aral karti iegūsiet piekļuvi tiešsaistes kontam, kur varat:
  • pārvaldīt kartes — pasūtīt, anulēt vienu vai vairākas kartes, kā arī mainīt to PIN kodu;
  • skatīt un lejupielādēt darījumus — pašreizējos un arhivētos rēķinus, ģenerēt pārskatus;
  • izmantot informācijas stendu — skatiet degvielas cenas viscaur Eiropā, plānojiet braucienu un pat sūtiet teksta īsziņas;
  • izmantot BP pārskatus — ģenerējiet vienu vai visus pārskatus no pieejamo pārskatu klāsta, lai pārraudzītu degvielas patēriņu, kartes lietojumu, darījumu laiku u. c.;
  • izmantot BP vadības ierīci — nosakiet ierobežojumus kartēm un saņemiet brīdinājumus, kad netiek izpildīti Jūsu izvēlētie kritēriji;
  • ceļu nodokļi un pakalpojumi — piekļūstiet zināšanām par produktiem un tiesiskajām prasībām attiecībā uz visu Eiropu, pasūtiet ceļa nodokļa apmaksas posteņus un pārraugiet to stāvokli.