Paziņojums par konfidencialitāti

Informācija par mūsu organizāciju un tīmekļa vietni

Uzņēmums BP Europa SE Oddział w Polsce ir atbildīgs par šo tīmekļa vietni, kas atbilst Polijas tiesību aktu prasībām. Polijas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz jebkuru strīdu, kas radies tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā. BP Europa SE juridiskā adrese: Hamburga, Max-Born-Strasse 2, 22761 Hamburga, Vācija; akciju kapitāls: 639 875 370 EUR (pilnībā samaksāts). Reģistrēts Hamburgas apgabaltiesā ar numuru HRB 113611; Polijas teritorijā to pārstāv BP Europa SE Oddział w Polsce, kas ierakstīts Valsts tiesu reģistra (KRS) Krakovas XI Komerclietu nodaļas Krakovas Centra rajona (Śródmiescie) tiesas Uzņēmumu reģistrā ar numuru 345546. 

Personiskās informācijas apkopošana, izmantošana un saglabāšana

Personas dati ir informācija, ar ko var identificēt fizisku personu, piemēram, vārds, fiziskā un/vai e-pasta adrese un tālruņa numurs. Ja šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā Jūs pasūtāt preces vai pakalpojumus, iesaistāties konkursā vai sniedzat citu informāciju, Jūs izvēlaties sniegt mums savu personisko informāciju. Personiskās informācijas sniegšana ir brīvprātīga, taču tā var būt nepieciešama, lai varētu saņemt konkrētus pakalpojumus.

Ja jūs esat piekritis saņemt tirdzniecības informāciju no BP, jūsu personas dati tiek izmantoti, lai sniegtu informāciju par jums interesējošām precēm vai pakalpojumiem. 

Vairāk informācijas skatiet nodaļā „Tiešā tirgvedība“!

Personiskās informācijas precizitāte

Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai Jūsu personiskā informācija būtu precīza un aktuāla. Tomēr mēs varam veikt izmaiņas Jūsu personiskajā informācijā tikai tad, ja Jūs mums par to ziņojat. Jūsu pienākums ir informēt mūs, ja Jūsu personiskajā informācijā ir neprecizitātes vai izmaiņas.  Lūdzam ziņot mums uz BPPLUSEAST@bp.com, ja Jūsu personiskajā informācijā ir neprecizitātes vai izmaiņas, un sniegt mums pietiekamu informāciju, lai mēs Jūs varētu identificēt un veikt izmaiņas.

Datu drošība

Mēs veicam attiecīgus drošības pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi personiskajai informācijai, neatbilstošu tās izmantošanu vai izpaušanu, neatļautu mainīšanu vai nelikumīgu iznīcināšanu, vai nejaušu pazaudēšanu. BP veiktie datu aizsardzības pasākumi ir saskaņā ar Polijas personas datu aizsardzības noteikumiem. 

Personiskās informācijas izpaušana un nodošana

BP nepārdod vai citādi neizpauž Jūsu personisko informāciju trešajām personām, lai tādējādi tās Jums nevarētu tiešā veidā tirgot savas preces un pakalpojumus. Tomēr, lai mēs varētu nodrošināt preces un pakalpojumus, var būt nepieciešams sniegt Jūsu personisko informāciju citiem uzņēmumiem BP grupā un/vai trešajām personām – pakalpojumu sniedzējām, kas apstrādā datus mūsu vajadzībām. 

Tā kā BP darbojas pasaules mērogā, BP var nodot Jūsu personisko informāciju citām valstīm, to skaitā valstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Tomēr mēs vienmēr cenšamies nodrošināt, lai Jūsu personiskā informācija būtu aizsargāta tādā pašā līmenī kā tad, ja tā paliktu EEZ robežās, tostarp lai tiktu saglabāta tās drošība un tā tiktu izmantota tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un paredzētajam(-ajiem) nolūkam(-iem).

Mēs paturam tiesības izpaust Jūsu personisko informāciju saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai tad, ja uzskatām, ka to izpaust nepieciešams mūsu tiesību aizsardzības nolūkos, un/vai atbilstoši tiesas procedūrām, tiesas izpildrakstiem, regulatora prasībai vai jebkurai citai tiesvedībai, kurā iesaistīts BP. Ja BP tiek pārņemts, atsavināts vai nopirkts, mēs varam izpaust Jūsu personisko informāciju uzņēmuma jaunajam īpašniekam.

Tiešā tirgvedība

Ja esat piekritis tirgvedībai, Jūs piekrītat, ka BP var Jums sūtīt tirgvedības paziņojumus atbilstoši Jūsu izvēlei. Ja Jūs tos vairs nevēlaties saņemt, lūdzam ziņot mums uz BPPLUSEAST@bp.com, lai mainītu savu izvēli, vai sekojiet atteikšanās norādījumiem, kas ietverti katrā tirgvedības paziņojumā!

Informācija par vietnes apmeklētību un sīkfailiem

Serveri, kas atrodas BP un pie trešajām personām – pakalpojumu sniedzējām (kas var atrasties ārpus EEZ), automātiski reģistrē datus par Jūsu apmeklējumu šajā tīmekļa vietnē, pamatojoties uz Jūsu IP adresi. Šo informāciju BP izmanto, lai noteiktu, kurās pasaules vietās tīmekļa vietne tiek izmantota, lai nodrošinātu vienotu pārklājumu.

Lai izdzēstu sīkfailus vai pārtrauktu to saglabāšanu Jūsu datorā, meklējiet palīdzības izvēlni savā interneta pārlūkā! Atsevišķos gadījumos sīkfailu bloķēšana var samazināt dažu tīmekļa vietņu funkcionalitāti vai kavēt piekļuvi tām atkarībā no Jūsu izvēlētajām pārlūka opcijām. Sīkfaili var būt „sesijas sīkfaili“, kuri tiek izdzēsti, kad Jūs aizverat pārlūku, un/vai „pastāvīgie sīkfaili“, kas saglabājas Jūsu datorā ilgāku laiku.

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka mēs šiem nolūkiem izmantojam sīkfailus.

Vairāk informācijas par sīkfailiem skatiet www.allaboutcookies.org!

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, kas:
a) ir obligāti nepieciešami, lai Jūs varētu veikt darbības vietnē un izmantot tās iespējas, piem., piekļūt nodrošinātām zonām. Bez šiem sīkfailiem dažus Jūsu pieprasītos pakalpojumus nav iespējams sniegt. Šie sīkfaili neievāc par Jums informāciju, kuru var izmantot tirgvedības nolūkos vai ar kuru var atcerēties, ko Jūs internetā esat apmeklējis; un/vai

b) uzlabo tīmekļa vietnes darbību, ievācot informāciju par to, kā apmeklētāji to lieto (piem., lai saglabātu atbilstošu izskatu un darbību apmeklētāja vajadzībām). Šo sīkfailu ievākto informāciju neizmanto, lai sūtītu Jums mērķtiecīgas reklāmas vai atcerētos, ko Jūs internetā esat apmeklējis; un/vai

c) palielina tīmekļa vietnes funkcionalitāti un dara to Jums personiskāku, ļaujot mums atcerēties Jūsu iepriekšējās izvēles (piem., Jūsu atrašanās vietu un izvēlēto fonta veidu un lielumu) un sniegt uzlabotas iespējas, kas detalizētas konkrētā sīkfaila lietotāja informācijā. Šo sīkfailu ievākto informāciju neizmanto, lai Jūs identificētu, sūtītu Jums mērķtiecīgas reklāmas vai atcerētos, ko Jūs internetā esat apmeklējis. Jūs piekrītat, ka īpaši pievērsāt uzmanību šai nodaļai mūsu paziņojumā par konfidencialitāti un Jums sniegtam skaidri izteiktam paziņojumam, un piekrītat, ka mēs izmantojam sīkfailus šiem nolūkiem; un/vai

d) vāc informāciju par Jūsu interneta pārlūkošanas paradumiem (piem., sīkfaili atceras, kuras tīmekļa vietnes Jūs esat apmeklējis pirms tam, un sniedz šo informāciju tiešsaistes reklāmas ievietotājiem, kas to izmanto, lai nodrošinātu Jums un Jūsu interesēm atbilstošākas reklāmas, parasti sasaistot ar funkciju, ko piedāvā trešās personas). Lai gan šie sīkfaili reģistrē Jūsu tīmekļa pārlūkošanu, tie parasti nezina, kas Jūs esat. Bez šādiem sīkfailiem internetā būtu mazāk bezmaksas satura, turklāt Jums redzamās tiešsaistes reklāmas nebūtu Jums tik atbilstošas. Jūs piekrītat, ka īpaši pievērsāt uzmanību šai nodaļai mūsu paziņojumā par konfidencialitāti, izlasījāt un sapratāt skaidri izteikto informāciju, kas Jums tika sniegta pamanāmā veidā. Mēs izmantosim šos sīkfailus tikai saskaņā ar Jūsu atsevišķu papildu piekrišanu pēc tam, kad būsiet saņēmis šādu skaidri izteiktu informāciju.

Jautājumi par Jūsu personisko informāciju

Ja Jums ir jautājumi saistībā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti vai personisko informāciju, ko mēs glabājam par Jums, lūdzam rakstīt uz mūsu e-pastu BPPLUSEAST@bp.com vai pa pastu uz šādu adresi: 

BP Europa SE
Oddział w Polsce - Kraków
ul. Jasnogórska 1 
31-358 Kraków

Ar bērniem saistītu datu aizsardzība

BP apzināti nevāc informāciju no bērniem vai par bērniem.

Izmaiņas šajā paziņojumā par konfidencialitāti

Mēs regulāri pārskatām šo paziņojumu par konfidencialitāti un paturam tiesības laiku pa laikam tajā veikt izmaiņas. Jebkādas izmaiņas mēs ievietosim šajā tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo tīmekļa vietni pēc izmaiņu veikšanas, Jūs apstiprināt un piekrītat, ka esat izlasījis un sapratis izmaiņas un piekrītat tām. Šis paziņojums par konfidencialitāti pēdējo reizi tika mainīts 2015. gada 27. janvārī. 

Hipersaites

Mūsu tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras mēs nekontrolējam un uz kurām neattiecas šis paziņojums par konfidencialitāti. Ja Jūs piekļūstat citām tīmekļa vietnēm, izmantojot norādītās saites, šo tīmekļa vietņu operatori var ievākt no Jums vai par Jums informāciju, ko viņi izmantos saskaņā ar viņu paziņojumu par konfidencialitāti, kurš var atšķirties no mūsējā. Mēs aicinām Jūs izlasīt paziņojumus par konfidencialitāti citās Jūsu apmeklētajās tīmekļa vietnēs.

Izmaiņas konfidencialitātes politikā

Mēs regulāri pārbaudām savu konfidencialitātes politiku un paturam tiesības tajā periodiski veikt izmaiņas. Visas izmaiņas ir ievietotas mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni pēc tam, kad ir ieviestas izmaiņas, jūs piekrītat mainītajai konfidencialitātes politikai un tās saturam.