Visbiežāk uzdotie jautājumi par BP degvielu ar ACTIVE tehnoloģiju

1. jautājums Vai netīrumi tiešām ir problēma?

Mūsu zinātnieki ir plaši pētījuši šo problēmu, izskatot simtiem nozares avotu materiālus, tajā skaitā zinātnisko literatūru, patentu meklējumus un ražotāju sagatavotās apkopes rokasgrāmatas. Pat mikroskopiskam daudzumam netīrumu uz kritiskām dzinēja detaļām var būt liela ietekme uz dzinēja veiktspēju, degvielas taupīšanas samazināšanos un dzinēja jaudu. Netīrumi var pat izraisīt dzinēja detaļu remonta nepieciešamību, kas radītu lielus rēķinus. Jaunākie dzinēji ir īpaši jutīgi pret netīrumiem.

Šai saistībā Ir izveidotas nozares speciālistu darba grupas, kas meklē risinājumus ar degvielas iesmidzināšanas sistēmās esošajiem netīrumiem saistītajās problēmās. BP piedalās daudzās šādās grupās, palīdzot attīstīt jaunas testa metodes problēmu risināšanai. Turklāt BP ir neatkarīgi sadarbojies ar kravas automobiļu ražotājiem, mašīnbūves konsultantiem un testēšanas iestādēm, lai saprastu netīrumu ietekmi un attīstītu īpaši pielāgotus testus risinājumu atrašanai un optimizēšanai.

2. jautājums Kā strādā jaunās BP degvielas ar ACTIVE tehnoloģiju?

BP degvielas ir paredzētas tam, lai risinātu patiesas problēmas, kas var rasties tirgū. ACTIVE tehnoloģija ir nosaukums, ko devām novatoriskai formulai, kas balstīta uz patentētu tehnoloģiju un kas tagad atrodas visās mūsu jaunajās degvielās. Tajā ir aktīvās molekulas, kuras sāk iedarboties, līdzko iedarbināt dzinēju.  Šīs aktīvās molekulas cīnās pret netīrumiem dzinējā divos dažādos veidos:
  1. Tās ATBRĪVOJAS no netīrumiem, piesaistoties pie tiem un aizvelkot tos prom no kritiskajām dzinēja detaļām. Tad netīrumi tiek nekaitīgi sadedzināti dzinējā.
  2. Tās NOVĒRŠ netīrumu uzkrāšanos, piesaistoties pie tīrām metāla virsmām dzinējos un veidojot aizsargslāni, kas palīdz apturēt netīrumu pieķeršanos metālam.
Plus, BP dīzeļdegviela ar ACTIVE tehnoloģiju ir papildināta ar īpašām piedevām, piemēram pretputošanās piedevu kas nodrošina tīrāku un ātrāku degvielas uzpildi.

3. jautājums Vai jaunās degvielas ir pieejamas visās BP mazumtirdzniecības vietās visā Eiropā?

Jaunās BP degvielas ar ACTIVE tehnoloģiju ir pieejamas lielākajā daļā BP mazumtirdzniecības vietu visā Eiropā. Vācijā BP degvielām ar ACTIVE tehnoloģiju ir nosaukums “Aral Anti-Schmutz Formel”. Apvienotajā Karalistē ACTIVE tehnoloģija ir pieejama vienīgi Ultimate degvielām.

4. jautājums Kā tiek aprēķināts nosauktais degvielas ietaupījums — 912 litri katram kravas automobilim gadā?

Mēs aprēķinājām degvielas patēriņu virknei kravas automobiļu pilsētas, lauku un lielceļu satiksmē ar netīriem degvielas smidzinātājiem neatkarīgi attīstītajā Vispasaules vienotajā transportlīdzekļu braukšanas ciklā. Tad mēs atkārtojām pārbaudes ar tīriem smidzinātājiem. Šajos testos izmērītais degvielas ietaupījuma zudums, salīdzinot netīru un tīru smidzinātāju, ir vidēji no 3,8 % līdz 3,1 %. 

Tad mēs aprēķinājām degvielas apjomu, kas būtu nepieciešams, lai sasniegtu tipisku 
Eiropas gada nobraukumu lieljaudas kravas automobiļiem (transportlīdzekļa bruto svars pārsniedz 16 t) - šis attālums ir 80 000 km. Atšķirība starp tīru un netīru smidzinātāju, proti, iespējamais gada ietaupījums uz vienu kravas automobili ir līdz 912 litriem. 

Veicot šo pašu aprēķinu vieglajiem kravas automobiļiem (transportlīdzekļa bruto svars ir no 3,5 t līdz 7,5 t), kas gadā nobrauc 50 000 km, tiek iegūta iespēja ietaupīt līdz pat 340 litriem degvielas gadā.

5. jautājums Kādi ir ieguvumi, izmantojot BP degvielu ar ACTIVE tehnoloģiju automašīnās?

Automašīnās mūsu pašas labākās regulāri izmantotās degvielas ar ACTIVE tehnoloģiju tagad palīdz atbrīvot dzinēju no netīrumiem, kā arī aizsargāt pret netīrumu uzkrāšanos, ļaujot veikt tālākus maršrutus.

6. jautājums Kāda ir šo jauno degvielu ietekme uz emisijām? Kādi ir vides ieguvumi no jaunajām BP degvielām ar ACTIVE tehnoloģiju?

Ir divas transportlīdzekļu izplūdes gāzu emisiju kategorijas — reglamentētās emisijas un CO2 ekvivalenta emisijas. Transportlīdzekļu atbilstības nodrošināšana reglamentētajiem emisiju standartiem ir transportlīdzekļa ražotāja atbildība. Jaunās BP degvielas ar ACTIVE tehnoloģiju var samazināt ceļa veikšanai izmantoto degvielas daudzumu un tāpēc varētu palīdzēt samazināt CO2 ekvivalenta emisijas brauciena laikā. Ja brauciena laikā sadedzināt mazāk degvielas, tad izplūdes gāzu emisijas tiek samazinātas.

7. jautājums Jūs apgalvojat, ka netīri smidzinātāji samazina degvielas ietaupījumu kravas automobiļiem līdz pat 3,8 %; kādi testi tika veikti, lai iegūtu šo rezultātu?

Mēs izmērījām degvielas patēriņu virknei kravas automobiļu ar netīriem degvielas smidzinātājiem. Tad mēs atkārtojām pārbaudes ar tīriem smidzinātājiem. Tas mums ļāva salīdzināt degvielas daudzumu kas tiek patērēts, izbraucot ciklu ar netīru un ar tīru smidzinātāju. Šajos testos izmērītā degvielas ietaupījuma atšķirība vai zudums, izmantojot netīru smidzinātāju, vidēji ir no 3,8 % līdz 3,1 %.

8. jautājums Kādi kravas automobiļi tiek izmantoti jūsu testos?

Mēs analizējām Eiropas kravas automobiļu tirgu un atlasījām transportlīdzekļus, kas precīzi atbilda galvenajām svara un emisiju klasēm.

9. jautājums Vai ir kāds neatkarīgs avots, kur varētu pārbaudīt jūsu testu rezultātus?

BP veikusi visus kravu automobiļu testus neatkarīgās Eiropas iestādēs ar pienācīgi kalibrētu pārbaužu aprīkojumu, kas piemērots degvielas ietaupījuma novērtēšanai. Tās ir akreditētas atbilstoši ISO 9001:2008 (kvalitātes kontroles sistēmas) un ISO 14001:2004 (apkārtējās vides sistēmas, iestāžu darbinieki ir apmācīti veikt dzinēju un transportlīdzekļu pārbaudi un sniedz rūpīgi pārbaudītu datus plašai klientu datu bāzei, ieskaitot ražotājus, likumdevējus, akadēmiskās iestādes un parka operatoriem.

10. jautājums Kā es savā kravas automobiļu parkā varu pārliecināties par jūsu apgalvojumiem? Kādus parametrus jūs izmantojāt?

Jaunās BP degvielas ar ACTIVE tehnoloģiju radītas piecu gadu ilgas produktu attīstīšanas un testēšanas rezultātā.  Šajā laikā mūsu zinātnieki veikuši patiešām rūpīgus jauno degvielu testus dzinējiem un transportlīdzekļiem, sākot no kompaktas pilsētas mašīnas līdz lieljaudas transportlīdzeklim. Mēs apstiprinām visus apgalvojumus, kas izteikti par jaunajām BP degvielām ar ACTIVE tehnoloģiju. Tomēr patiesie ieguvumi ir mainīgi; un labākie rezultāti parasti tiek sasniegti pastāvīgas izmantošanas gadījumā. 

Degvielas ietaupīšanas ziņā, protams, ir svarīgi apzināties, ka degvielas patēriņu var ietekmēt daudzi citi faktori, tajā skaitā transportlīdzekļa stāvoklis, braukšanas stils, ceļa stāvoklis un transportlīdzekļa krava. Tāpēc ir ļoti grūti izolēt viena mainīgā ietekmi ikdienas ekspluatācijā un, lai precīzi izmērītu automobiļu parka ieguvumus, parasti nepieciešams atbilstoši sagatavota pārbaude ar rezultātu statistisko analīzi. Tāpēc mūsu degvielas ietaupījuma tests tika veikts specializētos, neatkarīgos institūtos, izmantojot kravas automobiļu dinamometrus, lai precīzi atveidotu apstākļus, pārbaudot transportlīdzekļus ar netīriem un tīriem smidzinātājiem. 

Jaunās BP degvielas ir tikai viens elements mūsu apvienotajā piedāvājumā kravas automobiļu parka apsaimniekošanas izmaksu samazināšanai.

11. jautājums Kā BP/Aral Security funkcijas var man palīdzēt pārraudzīt savus izdevumus?

BP Security funkcijas jūs aizsargā pret zādzībām, jo 100 % visu degvielas transakciju tiek reģistrēti tiešsaistē, un notiek pastāvīgs un vērīgs pārkāpumu atklāšanas process. Jūs varat būt drošs, ka jebkurš pārkāpuma mēģinājums tiks efektīvi noteikts un jums paziņots. BP un Aral uzpildes stacijās mēs arī ievērojam ļoti stingru degvielas karšu un automašīnas reģistrācijas numuru pārbaudes procedūru. Tas jums ļauj pārvaldīt sava automobiļu parka izdevumus un novērst kartes ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, uzpildot degvielu nereģistrētos transportlīdzekļos. Tā kā visas mūsu uzpildes stacijas ir savienotas tiešsaistē, ir iespējams reaģēt ātri un, piemēram, nepieciešamības gadījumā nobloķēt degvielas karti.

12. jautājums Kā jūsu automobiļu parka pārvaldības programma (BP FleetExpert) palīdz pārraudzīt manus izdevumus?

BP FleetExpert sniedz efektīvu pārraudzību pār visu automobiļu parku un pilnīgu ieskatu degvielas patēriņā, CO2 emisijās uz ceļa un visiem tehniskajiem datiem, kas nepieciešami efektīvākai automobiļu parka pārvaldībai. Tas ļauj viegli identificēt iespējamos ietaupījumus.

BP FleetExpert vienuviet apkopo datus no visiem kontiem, apvienojot degvielas izdevumus ar ad-hoc remonta, līzinga, apdrošināšanas, ceļa nodevu un citām izmaksām. Tā rezultātā jūs varat viegli un pārredzami pārvaldīt uzņēmuma ekspluatācijas izmaksas, kas atvieglo ar uzņēmumu saistītu lēmumu pieņemšanu.

13. jautājums Kā jūsu telemātiskais risinājums (BP FleetMove/Aral FleetMove) palīdz pārraudzīt manus izdevumus?

BP FleetMove ir visaptverošs telemātisks risinājums, kas dod iespēju izsekot un pārraudzīt jūsu šoferu darba laikus, izveidot galveno darbības rādītāju pārskatus un efektīvi pārraudzīt izdevumus. 

Tas arī ir pilnībā savietots ar virkni pārvaldības sistēmu, ko izmanto transporta uzņēmumi.
Apmācot šoferus, BP FleetMove var ievērojami palīdzēt samazināt uzņēmuma ekspluatācijas izmaksas; testos iegūtie degvielas ietaupījuma rezultāti ir vidēji 9 %. *
* Viens no Eiropas vadošajiem neatkarīgajiem dizaina, mašīnbūves, testēšanas un automobiļu un dzinēju sistēmu izstrādes tehnoloģiju centriem veica virkni testu, lai izmērītu degvielas ietaupījumus, izmantojot BP FleetMove šoferu apmācības moduli. Testi tika veikti šoferiem ar dažādiem pieredzes līmeņiem dažādās pilsētas un lauku satiksmes situācijās. Rezultāti rāda, ka kravas automobiļu šoferi, efektīvi braucot, var ietaupīt degvielu līdz pat 13,1 % apmērā, vidējam rādītājam sasniedzot 9 %.