Gezondheid

Mensen die werken voor BP in Geel moet even gezond naar huis gaan als ze zijn toegekomen.

BP in Geel heeft een eigen bedrijfsgeneeskundige dienst waarvan preventie de voornaamste opdracht is. Concreet: preventieve onderzoeken, bezoeken van de arbeidsplaats, ergonomische ingrepen doorvoeren, industriële hygiëne ... 

BP in Geel produceert benzeen als bijproduct bij de aanmaak van paraxyleen (PX). Benzeen is een kankerverwekkend product.