Benzeen - normen en hoeveelheden

Welke normen hanteert de overheid? Een perspectief op de gehanteerde hoeveelheden.

Normen

De Arbeidsinspectie hanteert als maximum toegelaten hoeveelheid op de arbeidsplaats een hoeveelheid van 3200 microgram benzeen per kubieke meter. De wetenschap gaat ervan uit dat een blootstelling aan die hoeveelheid gedurende 8 uur per werkdag over een normale loopbaan geen risico voor de gezondheid inhoudt.

Informatiedrempel

BP meet continu met het bewakingssysteem OPSIS rondom de PX-eenheid. BP is overeengekomen met de overheid dat wanneer dat systeem gedurende 30 minuten een waarde meet die de 100 microgram per kubieke meter overschrijdt, het bedrijf de Milieu-inspectie en een aantal overheidsinstanties op de hoogte brengt. Die 100 microgram per kubieke meter wordt de 'informatiedrempel' genoemd.

Veel of weinig? Hoeveelheden

Is die 100 microgram per kubieke meter nu veel of weinig? Om dat getal van 100 in perspectief te zetten, hierbij een overzicht van typische benzeenconcentraties, gerangschikt van laag tot hoog.
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Landelijke omgeving
0,5
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Winkelomheide (meting Vito of VMM na opstart PX-eenheid -aan de kerk)
0,8
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Typisch stedelijke omgeving
1,0
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Eindhout (meting Vito of VMM na opstart PX-eenheid -Berthoutstraat 2)
1,2
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Verkeersknooppunt
2,7
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Binnen de PX-eenheid bij normale operatie
5  tot 10 
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Rokerige omgeving
tot 35
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Rijden door een tunnel
tot 40
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Informatiedrempel voor BP in Geel
100
Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Toegelaten norm Arbeidsinspectie: blootstelling zonder risico gedurende 8 uur per werkdag over een normale loopbaan
3200