Benzeen - preventie

Welke maatregelen neemt BP in Geel om benzeenlekken maximaal te voorkomen?

  • Bij een te hoge drukopbouw kan er ontlucht worden naar de fakkel, waar de benzeen dan veilig verbrandt.
  • Toestellen zoals vaten en pompen worden gereinigd via een gesloten drainagesysteem zodat de organische componenten via leidingen in één groot gesloten vat terechtkomen. De gassen van dit vat worden afgefakkeld en komen dus niet in de lucht terecht.
  • De pompen worden voorzien van dubbele dichtingen. Ingeval van lek van de eerste dichting zorgt de tweede nog voor goede afsluiting en kan deze pomp veilig uit dienst genomen worden.
  • De bewegende afsluiters hebben speciale spindeldichtingen.
  • De benzeenopslagtank is voorzien van een inwendig vlottend dak, een vlakke plaat met afdichtingsringen aan de zijkant. Dit beperkt het volume tussen vloeistof en het restvolume van de tank waardoor de verdamping van de vloeistof onderdrukt wordt.
  • De gassen die vrijkomen bij verlading worden afgevoerd naar de installaties om deze te vernietigen door verbranding tot CO2.
  • Ten slotte zijn er strikte procedures voorzien voor iedere taak en een strenge controle op de naleving ervan.