Benzeen - bewaking emissies

In 2000 is de paraxyleeneenheid opgestart, die jaarlijks ook vele tonnen benzeen produceert. Die benzeen is een nevenproduct van de aanmaak van paraxyleen. Benzeen is kankerverwekkend en daarom heeft BP een uitgebreid bewakingssysteem geïnstalleerd. Dat werkt op vijf manieren of niveaus.

1. Persoonlijke badge

Mensen die werken in de PX-installatie dragen een soort badge waarmee hun persoonlijke blootstelling wordt gemeten.

2. Benzeendetectoren

De meest kritieke apparaten in de eenheid hebben benzeendetectoren die in verbinding staan met de controlekamer. Bij een overschrijding wordt onmiddellijk ingegrepen.

3. Regelmatige uitmetingen

Eén- of tweemaal jaarlijks komt een gespecialiseerde firma de PX-installatie uitmeten zodat pijnpunten worden geïdentificeerd en BP preventief kan optreden.

4. OPSIS

Vervolgens heb je de bewaking via OPSIS. Rondom de paraxyleeneenheid zelf, in een vierkant van 250 op 250 meter, peilt het detectiesysteem de atmosfeer continu naar een verhoogde uitstoot van onder andere benzeen.

5. Externe monitoring (VITO en VMM)

Ten slotte meten onafhankelijke instanties in de omgeving van de fabriek naar de aanwezigheid van onder andere benzeen.

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) meet de atmosfeer regelmatig op vele punten. 

VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij) heeft dan weer twee vaste meetstations, één in Eindhout en één in Winkelomheide, die het hele jaar door elke minuten een luchtstaal neemt, analyseert en doorstuurt.