Veiligheid in cijfers

Wat zijn veiligheidsresultaten van BP in Geel in cijfers uitgedrukt?

Veiligheidsresultaten BP in Geel

Geldig voor BP-medewerkers én contractanten

Alle veiligheidsresultaten gelden voor zowel de eigen BP-medewerkers als voor de medewerkers van de partnerfirma's, ook wel contractors, contractanten of aannemers genoemd. De enige uitzondering zijn de cijfers over de veiligheid thuis en elders, de privé-ongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

Verschil absoluut en relatief

We maken soms een onderscheid tussen absolute en relatieve veiligheidscijfers. Absolute cijfers - bijvoorbeeld het aantal ongevallen met werkverlet per jaar - tonen maar een deel van de waarheid. Relatieve cijfers, ook wel frequentiegraad genoemd, houden rekening met de zogenaamde blootstelling. Die blootstelling is het aantal gewerkte uren in een bepaald jaar. 
Een relatief cijfer of frequentiegraad wordt volgens de Belgische normen berekend als 'aantal ongevallen met werkverlet per miljoen uren blootstelling'.

OSHA-telling

BP meet de veiligheidsresultaten volgens de vernieuwde OSHA-richtlijnen (Occupational Safety & Health Administration). 
Vele internationale bedrijven passen de OSHA-telling toe om de veiligheidsresultaten van dochtermaatschappijen in verschillende landen te kunnen vergelijken. 

Verwant