Ongevallen met werkverlet

Wanneer iemand een ongeval heeft op de werkplek en daardoor langer dan één dag thuis moet blijven, spreken we over een ongeval met werkverlet.

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP's eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma's (de zogenaamde contractanten of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers. 

Jaarlijks aantal ongevallen bij BP in Geel die resulteerden in werkverlet (absolute cijfers)