Ongevallen met doktersverzorging en/of alternatief werk

In deze statistieken kijken we naar de ongevallen die doktersverzorging vereisten en/of resulteerden in alternatief werk.

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP's eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma's (de zogenaamde contractanten of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

Jaarlijks aantal ongevallen bij BP in Geel die doktersverzorging vereisten en/of resulteerden in alternatief werk (absoluut)

Frequentiegraad jaarlijks aantal ongevallen bij BP in Geel die resulteerden in werkverlet + doktersverzorging + alternatief werk (relatieve cijfers: aantal ongevallen per miljoen uren blootstelling)

In deze statistiek tellen we op: de ongevallen die in werkverlet resulteerden, de ongevallen die enkel doktersverzorging vereisten (maar niet resulteerden in werkverlet) en de ongevallen die resulteerden in alternatief werk. 

Dit zijn de relatieve cijfers. Relatieve cijfers, ook wel frequentiegraad genoemd, houden rekening met de zogenaamde blootstelling. Die blootstelling is het aantal gewerkte uren in een bepaald jaar.