Ongevallen die eerste hulp vereisen

In deze statistiek kijken we naar de ongevallen die enkel eerste hulp vereisten (en dus niet in werkverlet resulteerden, noch doktersverzorging vereisten of resulteerden in alternatief werk).

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP's eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma's (de zogenaamde contractanten of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

Jaarlijks aantal ongevallen bij BP in Geel die eerste hulp vereisten