Schierongevallen

Schierongevallen zijn bijna-ongevallen, incidenten zonder gevolg voor mens of milieu, maar die wel hadden kunnen resulteren in echte ongevallen.

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP's eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma's (de zogenaamde contractanten of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

Jaarlijks aantal schierongevallen bij BP in Geel