Privéongevallen

Het cijfer 'privéongevallen' handelt over ongevallen waarbij BP-medewerkers voor korte of langere tijd werkonbekwaam waren door een letsel opgelopen in de privé-tijd. Veel voorkomend zijn ongevallen bij het sporten, in het verkeer en bij het klussen in huis.

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP's eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma's (de zogenaamde contractanten of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

Jaarlijks aantal privéongevallen bij BP in Geel