Wat doen bij een ramp?

Alleen de overheid heeft het recht aan de omwonenden instructies te geven in geval van een ernstige crisis. Het maakt deel uit van haar rampenplanning.

Wat moet u, als omwonende, doen in geval van een ernstige crisis?

De instructies van de sirenewagen van de overheid opvolgen. Doorgaans zal die aanmanen om:
  • binnen te blijven
  • deuren en vensters te sluiten
  • VRT-radio/tv aan te zetten voor verdere berichtgeving
  • niet te telefoneren
  • kinderen niet van school af te halen