Communicatie bij ramp

Hoe weet u als omwonende van BP in Geel dat er een zeer ernstige crisis is?

Nogal wat mensen die in de buurt van de fabriek wonen, vragen zich af hoe ze zullen worden verwittigd als er iets ernstig aan de hand is. Hoe komen omwonenden te weten wat ze moeten doen?

Bijna altijd zal een sirenewagen van de overheid in de straten rondrijden om met een megafoon de omwonenden te verwittigen. De stad Geel heeft ook vaste sirenes op haar grondgebied staan.
De sirenes van BP (bedrijfssirenes) zijn enkel bedoeld voor de mensen aanwezig in de fabriek en dus niet voor de omwonenden.

Waarom zorgt BP niet zelf voor de informatie? De fabriek is toch het eerst op de hoogte?

BP mag dat niet, het is een officiële opdracht van de overheid. 
De overheid is daar veel beter voor uitgerust, zowel qua middelen als mensen. De wetgever heeft in de rampenbestrijding, inclusief informatie aan de bevolking, de nodige plannen en een taakverdeling opgesteld. Iedere betrokkene, bestuurlijke overheid , brandweer, politie, civiele bescherming ... heeft zijn specifieke rol te spelen.
Zo de overheid daarom vraagt, zal BP natuurlijk wel haar medewerking verlenen bijde informatieverstrekking.

Is BP dan verplicht te zwijgen?

Neen, BP zal met vele instanties, in de eerste plaats de overheid en de hulpdiensten, intensief communiceren. Daarvoor is er een crisiscommunicatieteam dat in een noodgeval, groot of klein, wordt samengeroepen. Naast de voornoemde overheid en hulpdiensten, richt het crisiscommunicatieteam zich ook op de eigen medewerkers, de pers, beroepsorganisaties...