Crisisvoorbereiding intern

Welke interne voorzieningen heeft BP in Geel voor het geval er zich een incident voordoet?

BP in Geel heeft in de eigen organisatie allerlei voorzieningen getroffen, voor het geval er zich een incident voordoet, waaronder noodprocedures, materieel en infrastructuur, de eigen interventieploeg, het crisisbeheersteam en de telefoonteams van personeelszaken en public relations. Bovendien krijgt elke medewerker een opleiding om een beginnende brand te bestrijden. 

Materieel en infrastructuur

 • Rollend materieel: brandweerwagen en ambulance.
 • Vaste blusinrichtingen: zogenaamde monitoren (vaste brandspuiten), sprinklers.
 • Waarschuwingssystemen: noodnummer en -centrale, sirenes, oproepsysteem voor medewerkers met wachtdienst ...
 • Speciaal ingericht crisiscentrum.

Interventieploeg

 • De interventieploeg bij BP in Geel bestaat uit de bedrijfsbrandweer, een rescue team en een medisch team.
 • De shiftsupervisor van dienst heeft de leiding van de interventieploeg. De interventieploeg bestaat uit vier teams van vrijwilligers waarvan er steeds (24 u op 24) één ploeg klaarstaat, overeenkomstig het shiftsysteem. Na een melding treedt de interventieploeg als eerste op en tracht het incident onder controle te krijgen. Indien nodig beslist de shiftsupervisor hulp van buitenaf (100, brandweer Geel) te vragen en/of het crisisbeheersteam op te roepen.
 • Het medisch team is onder meer uitgerust met een ambulance. De ploeg dient de eerste zorg toe aan slachtoffers.
 • Het rescue team is een speciaal opgeleide groep die in zuurstofarme, schadelijke of moeilijk te bereiken plaatsen personen kunnen stabiliseren en hen daaruit evacueren. Het team beschikt over een voertuig uitgerust met reddingsmateriaal.
 • De interventieploeg kan steeds aangevuld worden door andere BP-interventieleden via een oproepsysteem.

Crisisbeheersteam en telefoonteams

 • Het crisisbeheersteam wordt bij een crisis opgeroepen. Het staat onder leiding van de gedelegeerd bestuurder en bestaat uit specialisten - medewerkers van BP in Geel - die met een systeem van wachtdienst kunnen worden opgeroepen.
 • De telefoonteams van HR en PR (personeelszaken en public relations) beantwoorden tijdens een crisis de oproepen van familieleden, buren, pers en andere verontruste mensen.

Opleiding

 • De leden van de interventieploeg zijn zeer goed opgeleid en trainen regelmatig.
 • Jaarlijks wordt een grote oefening gehouden, om de twee à drie jaar in samenwerking met externe hulpdiensten.
 • Ook de leden van het crisisbeheersteam en de telefoonteams krijgen gespecialiseerde opleiding.
 • Elke medewerker krijgt een opleiding om een beginnende brand te bestrijden.